Přejít k článku

Přejít na obsah

 INTERVIEW | GUILLERMO PEREZ

Primář chirurgie vysvětluje, proč věří v Boha

Primář chirurgie vysvětluje, proč věří v Boha

Dr. Guillermo Perez pracoval v Jižní Africe jako primář chirurgie v jedné nemocnici s kapacitou 700 lůžek a nedávno odešel do důchodu. Mnoho let věřil v evoluci. Časem ale dospěl k závěru, že lidské tělo stvořil Bůh. Redaktor časopisu Probuďte se! mu položil několik otázek.

Řekněte nám prosím, proč jste dřív věřil v evoluci.

I když jsem vyrůstal v katolické rodině, měl jsem o Bohu pochybnosti. Například pro mě bylo těžké věřit v Boha, který mučí lidi v pekle. Takže když nás profesoři na univerzitě učili, že všechno živé vzniklo evolucí, přijal jsem tento názor s tím, že je podložen důkazy. Mimochodem, moje církev evoluci neodmítala, ale tvrdila o ní, že byla řízena Bohem.

Co vzbudilo váš zájem o Bibli?

Moje manželka Susana začala studovat Bibli se svědky Jehovovými a ti jí v Bibli ukázali, že Bůh netrápí lidi v pekle. * Také jí přečetli Boží slib, že naše planeta bude přeměněna v ráj. * Konečně jsme se dozvěděli něco, co dávalo smysl. V roce 1989 ke mně začal chodit Nick, který byl také svědek Jehovův. Když jsme se jednou bavili o lidském těle a původu člověka, zapůsobila na mě jednoduchá logika vyjádřená v Hebrejcům 3:4. Píše se tam, že „každý dům je . . . někým postaven, ale ten, kdo postavil všechno, je Bůh“.

Pomohly vám vědomosti o lidském těle přijmout názor, že život byl stvořen?

Ano. Příkladem je to, jak geniálně byla vymyšlena regenerační schopnost našeho těla. Třeba hojení ran zahrnuje čtyři překrývající se fáze a všechny mi připomínají, že jako chirurg vlastně s regeneračním systémem našeho těla jenom spolupracuji.

Popište nám, co se děje, když se zraníme.

Během několika vteřin se spustí první fáze ze série procesů,  jejímž cílem je zastavit krvácení. Tyto procesy jsou neobyčejně složité a účinné. Musím říct, že odborníci na potrubní systémy by našemu oběhovému systému se 100 000 kilometry krevních cév mohli závidět, protože dokáže ucpat praskliny a sám se opravit.

A jaká je druhá fáze hojení?

Během několika hodin se zastaví krvácení a dojde k zánětlivé reakci. Fáze zánětu zahrnuje úžasný sled procesů. Nejprve krevní cévy, které se původně zúžily, aby omezily krevní ztráty, začnou plnit opačnou funkci. Rozšíří se, aby se zvýšil průtok krve v postižené oblasti. Tekutina bohatá na bílkoviny pak způsobí, že poraněné místo oteče. Tato tekutina je zásadní pro boj s infekcí, ředění jedů a odstranění poškozené tkáně. V kaskádě procesů se při každém kroku vytváří miliony specializovaných molekul a buněk. Mimochodem, některé tyto procesy stimulují další fázi a potom se zastaví.

Jak hojení pokračuje?

Po několika dnech začne naše tělo vytvářet novou tkáň, což signalizuje začátek třetí fáze, která trvá asi dva týdny. Buňky, které mají za úkol vytvořit vlákna přes ránu, migrují do postižené oblasti a množí se. Také se tvoří krevní vlásečnice, které prorůstají do poraněného místa, odkud odstraňují odpad a kam dodávají další výživné látky. V jiné sérii procesů se vytváří zvláštní buňky, které stahují okraje rány.

To je úžasné! A jak dlouho trvá, než se rána zahojí úplně?

Finální fáze, remodelace, může trvat měsíce. Zlomené kosti zase získají svou pevnost a vlákna, která původně pokrývala měkkou tkáň, jsou nahrazena pevnějšími materiály. Hojení ran je obdivuhodným příkladem přesně naprogramované koordinace.

Vzpomněl byste si na nějaký případ, který na vás zvlášť zapůsobil?

Když vidím, jakou má naše tělo regenerační schopnost, nevycházím z údivu.

Pamatuji si na jednu 16letou dívku, která se stala obětí těžké dopravní nehody. Byla v kritickém stavu, protože měla natrženou slezinu a vnitřní krvácení. Před lety bychom slezinu sešili nebo odstranili. Dnes ale lékaři více spoléhají na to, že tělo je schopné se regenerovat. Léčil jsem jenom infekci, ztrátu tekutin, anémii a bolest. O několik týdnů později snímek ukázal, že slezina se zahojila sama. Když vidím, jakou má naše tělo regenerační schopnost, nevycházím z údivu a ještě víc mě to přesvědčuje, že nás stvořil Bůh.

Čím vás zaujali svědkové Jehovovi?

Zjistil jsem, že to jsou přátelští lidé. Vždycky na moje otázky odpověděli z Bible. Také jsem obdivoval, s jakou odvahou mluví o své víře s druhými a pomáhají jim poznat Boha.

Pomohlo vám ve vaší práci to, že jste se stal svědkem Jehovovým?

Ano. Dokázal jsem se díky tomu vyrovnávat s emocionálním vyhořením, které často postihuje lékaře a sestřičky, kteří jsou neustále ve styku s nemocnými nebo zraněnými lidmi. A také když si pacienti chtěli povídat, mohl jsem jim vysvětlit, že stvořitel slibuje život bez nemocí a utrpení * a že budeme žít ve světě, ve kterém žádný člověk neřekne: „Jsem nemocný.“ *