Přejít k článku

Přejít na obsah

Pozorujeme svět

Pozorujeme svět

Německo

V roce 2012 jeden z nejvyšších německých soudů rozhodl, že lidé nemohou vystoupit z církve, která má status veřejnoprávní korporace, a přitom zůstat členem této náboženské komunity. Katolíkům, kteří z církve vystoupí, a nemusí tedy dál platit církevní daň, ale stále praktikují svou víru, může být zakázáno jít ke svatému přijímání a ke zpovědi, zastávat v církvi nějaký úřad, nebo dokonce mít církevní pohřeb.

Svět

Podle jedné studie o světových náboženstvích je na zemi 1,1 miliardy lidí, kteří „se nehlásí k žádnému náboženství“, i když to nutně nemusí být ateisté. V pořadí jsou třetí za křesťany, kterých je 2,2 miliardy, a za příslušníky islámu čítajících 1,6 miliardy. Čtvrtí jsou hinduisté, kterých je asi miliarda.

Japonsko

Japonští vědci zjistili, že „pochvala aktivuje oblasti mozku spojené s odměnou“ a navozuje „pocit štěstí“. Toto zjištění potvrzuje názor, že pochvala je dobrý způsob, jak druhé motivovat k pokroku.

Bolívie

Koncem roku 2012 proběhlo v Bolívii sčítání lidu. Aby bylo přesné, obyvatelé museli příslušný den zůstat doma. Kromě toho bylo zakázáno používat soukromé dopravní prostředky a pít alkohol a byly zavřeny hranice.

Itálie

Z jednoho průzkumu vyplývá, že Italové si hrají se svými dětmi průměrně 15 minut denně. „Pouze 1 rodič z 5 si myslí, že hraní je výchovné,“ píše se v novinách La Repubblica. Když si rodiče se svými dětmi hrají, pomáhají jim rozvíjet představivost a „respektovat pravidla,“ říká Andrea Angiolino, profesionální tvůrce stolních her.