PROBUĎTE SE! Listopad 2013 | Morální hodnoty obohacují život

Hodnoty, které zastáváme, ovlivňují naše priority, vztahy s druhými a to, jaká měřítka vštěpujeme svým dětem. Přečtěte si o čtyřech biblických hodnotách, které mohou obohatit náš život.

Pozorujeme svět

Náměty: Církevní daň v Německu, vliv pochvaly na mozek a rostoucí počet lidí, kteří „se nehlásí k žádnému náboženství“.

PRO RODINY

Jak si s dospívajícím popovídat o sextování

Nečekejte, až se vaše dítě dostane do problémů. Popovídejte si s ním o nebezpečích spojených se sextováním.

HLAVNÍ TÉMA

Morální hodnoty obohacují život

Mnozí zastávají názor: Pokud cítíš, že je to správné, udělej to. Řiď se svým srdcem. Je to moudrý přístup? Přečtěte si o biblických hodnotách, kterým můžete důvěřovat.

INTERVIEW

Klavírista vysvětluje, proč věří v Boha

Právě hudba přesvědčila tohoto bývalého ateistu, aby začal věřit ve Stvořitele. Co ho přivedlo k závěru, že Bible je od Boha?

Jak zvládat obtíže spojené s klimakteriem

Čím více budete vy a vaši blízcí o klimakteriu vědět, tím lépe budete připraveni zvládat potíže, které jsou s ním spojeny.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Manželství

Přečtěte si, jak ke šťastnému manželství přispívá to, že manžel a manželka plní roli, kterou jim dal Bůh.

Máte „ustavičně hostinu“?

Přečtěte si, jak se i navzdory náročným okolnostem můžete zaměřovat na pozitivní věci a cítit hlubokou radost.

Další články online

Nezabývám se až moc tím, jak vypadám?

Pokud se na sebe díváš negativně, jak můžeš být vyrovnanější?

Co když mám zdravotní problémy? (1. část)

Čtyři mladí lidé mluví o tom, co jim pomáhá zvládat zdravotní problémy a být pozitivní.

Proč si působím bolest?

Sebepoškozování je problém mnoha mladých lidí. Pokud s tím bojuješ i ty, co ti může pomoct?

Co říkají mladí lidé o otálení

Poslechni si, co mladí lidé říkají o nebezpečích spojených s otálením a o výhodách toho, když člověk využívá čas moudře.

Josef zachraňuje životy

Tento příběh si stáhni a dozvíš se o Josefovi, kterého Bůh použil k záchraně celého národa.