PROBUĎTE SE! Květen 2013 | Nestaňte se obětí zločinu!

Mnoho lidí považuje zločinnost za jeden z největších problémů dnešní doby. Přečtěte si, co můžete udělat pro svou bezpečnost.

Pozorujeme svět

Náměty: Bezpečnostní kontroly na letištích zabavují střelné zbraně, oddělení církve od státu v Norsku a nedostatek potravin v Indii.

PRO RODINY

Jak naučit dospívající dítě dodržovat pravidla

Ukázňování je proces učení. Biblické zásady vám mohou pomoci, abyste své dospívající dítě naučili být poslušné.

HLAVNÍ TÉMA

Nestaňte se obětí zločinu!

Co můžete udělat pro větší bezpečnost svoji a svých blízkých?

INTERVIEW

Jedna židovka vysvětluje, proč přezkoumala svoji víru

Co přesvědčilo Racquel Hallovou, že Ježíš je Mesiáš, kterého toužebně očekávala?

OKÉNKO DO MINULOSTI

Kýros Veliký

Kdo byl Kýros a která úžasná proroctví byla zapsána možná 150 let před jeho narozením?

CO ŘÍKÁ BIBLE

Podstata Boha

Je Bůh osoba, nebo nějaká neosobní síla? V jakém smyslu jsou lidé stvořeni k Božímu obrazu?

DÍLO NÁHODY?

Krunýř mořské hadice

Přečtěte si zajímavosti o tomto živočichovi z útesů.

Další články online

Co když mám zdravotní problémy? (1. část)

Čtyři mladí lidé mluví o tom, co jim pomáhá zvládat zdravotní problémy a být pozitivní.

Lot a jeho rodina — Kreslený příběh

Stáhni si tento příběh a dozvíš se, co se od Lota a jeho rodiny můžeš naučit.