Přejít k článku

Přejít na obsah

 INTERVIEW | RACQUEL HALLOVÁ

Jedna židovka vysvětluje, proč přezkoumala svoji víru

Jedna židovka vysvětluje, proč přezkoumala svoji víru

Matka Racquel Hallové byla vyznáním i původem židovka a její otec byl Rakušan, který konvertoval k judaismu. Prarodiče z matčiny strany patřili k sionistům, kteří se přistěhovali do Izraele v roce 1948, tedy ve stejném roce, kdy se Izrael stal nezávislým státem. Redaktora časopisu Probuďte se! zajímalo, co Racquel přimělo k tomu, aby důkladněji prozkoumala svoji židovskou víru.

Řekněte nám, z jakého prostředí pocházíte.

Narodila jsem se v roce 1979 ve Spojených státech. Když mi byly tři roky, rodiče se rozvedli. Maminka mě vychovávala podle židovských tradic a posílala mě do židovských škol zvaných ješivy. V mých sedmi letech jsme se na rok odstěhovaly do Izraele. Chodila jsem do školy v jednom kibucu, což je komunita, kde lidé společně žijí a pracují. Pak jsme se s maminkou přestěhovaly do Mexika.

I když v té oblasti nebyla synagoga, dál jsem dodržovala židovské zvyky. Zapalovala jsem o sabatu svíčky, četla Tóru a modlila se pomocí modlitební knížky, které se říká sidur. Ve škole jsem svým spolužákům často říkala, že moje náboženství je úplně to nejstarší. Nikdy jsem nečetla Nový zákon, který popisuje službu a učení Ježíše Krista. Maminka mě dokonce před touto knihou varovala, protože se bála, že mě její nauky znečistí.

Proč jste se rozhodla, že si Nový zákon přečtete?

V 17 letech jsem odjela zpátky do Spojených států, abych získala ještě další vzdělání. Jeden známý, který o sobě tvrdil, že je křesťan, mi řekl, že bez Ježíše mi bude v životě něco podstatného chybět.

„Lidi, kteří věří v Ježíše, jsou duchovně mimo,“ namítla jsem.

„A četla jsi někdy Nový zákon?“ zeptal se mě.

„Nečetla.“

 A on na to: „Nejsi tak trochu omezená, když vyjadřuješ svůj názor na něco, o čem nic nevíš?“

Jeho slova ťala do živého, protože já sama jsem odsuzovala lidi, kteří zastávají nějaký názor a nemají ho podložený. Po této lekci jsem si od něj půjčila Bibli a začala číst Nový zákon.

Jak to na vás zapůsobilo?

Překvapilo mě, že Nový zákon napsali Židé. Čím víc jsem ho četla, tím víc jsem si uvědomovala, že Ježíš byl laskavý, pokorný Žid, který chtěl lidem pomáhat, a ne je využívat. Dokonce jsem šla do knihovny a půjčila si o něm několik knih. Žádná mě ale nepřesvědčila, že Ježíš byl Mesiáš. Některé o něm dokonce mluvily jako o Bohu, což mi vůbec nedávalo smysl. Vždyť ke komu se Ježíš modlil? K sobě? Kromě toho zemřel. Jenže Bible o Bohu říká: „Ty neumíráš.“ *

Co vám pomohlo udělat si v tom jasno?

Pravda si neodporuje a já jsem ji chtěla za každou cenu najít. Proto jsem se upřímně a se slzami v očích pomodlila — poprvé bez siduru. Sotva jsem se domodlila, někdo zazvonil. U dveří stály dvě svědkyně Jehovovy. Daly mi jednu publikaci určenou ke studiu Bible. Díky ní a několika následujícím rozhovorům s těmito ženami jsem došla k závěru, že nauky svědků Jehovových jsou založené na Bibli. Například věří tomu, že Ježíš není součástí Trojice, ale je „Boží Syn“ * a „počátek Božího stvoření“ *.

Krátce nato jsem se vrátila do Mexika, kde jsem se svědky dál zkoumala proroctví o Mesiášovi. Byla jsem překvapená, kolik takových proroctví existuje. Ale i tak jsem pořád byla poměrně skeptická. Říkala jsem si: Opravdu se ta proroctví hodí pouze na Ježíše? Co když to byl jenom chytrý člověk, který hrál dobře svoji roli?

Co vás nakonec přesvědčilo, že Ježíš je Mesiáš?

Svědkové mi ukázali proroctví, která nemohl naplnit žádný podvodník. Například prorok Micheáš víc než 700 let dopředu řekl, že Mesiáš se narodí v Betlémě v Judeji. * Nikdo přece nemůže ovlivnit, kde se narodí! Izajáš zase napsal, že Mesiáš zemře jako opovrhovaný zločinec, ale bude pohřben u bohaté třídy. * Všechna tato proroctví se splnila na Ježíšovi.

Poslední střípek v mozaice důkazů byl Ježíšův původ. Bible předpověděla, že Mesiáš bude potomkem krále Davida. * Starověcí Židé uchovávali veřejné a soukromé rodopisné záznamy, takže kdyby Ježíš nebyl z Davidovy rodové linie, jeho nepřátelé by to všude rozhlásili. Ale oni to udělat nemohli, protože Ježíšovo spojení s Davidem nemohl nikdo zpochybnit. Zástupy ho dokonce oslovovaly „Syn Davidův“ *.

V roce 70 n. l. — 37 let po Ježíšově smrti — římská vojska zpustošila Jeruzalém, a tak se rodopisné záznamy buď ztratily, nebo byly zničeny. Aby se tedy totožnost Mesiáše mohla dokázat na základě rodokmenu, musel se objevit před tímto rokem.

Jak vás tyto informace ovlivnily?

5. Mojžíšově 18:18, 19 bylo předpovězeno, že Bůh vzbudí v Izraeli proroka, jako byl Mojžíš. Kdokoli „nebude naslouchat mým slovům, jež bude mluvit v mém jménu, od toho budu sám vyžadovat účet,“ řekl Bůh. To, že jsem do hloubky studovala celou Bibli, mě přesvědčilo, že tím prorokem byl Ježíš z Nazaretu.