Přejít k článku

Přejít na obsah

Kavkaz — „Hora jazyků“

Kavkaz — „Hora jazyků“

PŘEDSTAVTE si, že jste se ocitli v převážně hornaté oblasti, která je velká zhruba jako Španělsko. K vašemu překvapení se setkáváte s desítkami národů a každý z nich má svůj vlastní jazyk. Někde si dokonce nerozumí ani lidé, kteří žijí v sousedících vesnicích. Totéž zřejmě ohromilo středověké zeměpisce. Jeden z nich totiž popsal Kavkaz jako „horu jazyků“.

Pohoří Kavkaz se rozkládá mezi Černým a Kaspickým mořem. Díky své poloze a díky tomu, že se v této oblasti střetávali lidé nejrůznějších národností, má dlouhou historii a bohatou kulturu. Lidé jsou zde známí úctou ke stáří, láskou k tanci a vřelou pohostinností. Mnoho návštěvníků však nejvíc fascinuje široká škála etnických skupin a jazyků. Tolika jazyky se nemluví v žádné jiné části Evropy o podobné rozloze.

 Ohromující různorodost

V 5. století př. n. l. řecký historik Hérodotos napsal: „Na Kavkaze žije množství rozličných národů.“ (Dějiny, přeložil Jaroslav Šonka) Jiný řecký historik, Strabón, se začátkem 1. století n. l. zmínil o 70 místních kmenech, z nichž každý měl svůj jazyk. Jejich příslušníci přicházeli obchodovat do černomořského města Dioscurias, kde dnes leží moderní město Suchumi. O několik desetiletí později napsal římský učenec Plinius Starší, že římští obchodníci potřebovali 130 tlumočníků, aby se v tomto městě dorozuměli.

Dnes žije na Kavkaze více než 50 etnických skupin. Každá z nich je hrdá na své zvyky a často i typické oblečení, umění a architekturu. Mluví se zde přinejmenším 37 domorodými jazyky — některými hovoří miliony lidí, jinými jen pár vesnic. Jazykově nejbohatší je Dagestán, který je domovem asi 30 etnik. Až doteď se přesně neví, jaké vztahy jsou mezi všemi těmito jazyky a jaký je jejich vztah k jiným jazykovým skupinám.

Svědkové Jehovovi na Kavkaze mluví s lidmi o Bibli

 Chtěli byste vidět, jak kavkazské jazyky vypadají? Na oficiálních webových stránkách svědků Jehovových www.jw.org jsou k dispozici publikace ve více než 400 jazycích. Jsou mezi nimi i některé z těch, jimiž se mluví v nádherném regionu výstižně označeném jako „hora jazyků“.