Přejít k článku

Přejít na obsah

Kvíz pro celou rodinu

Kvíz pro celou rodinu

CO SE MŮŽEME NAUČIT OD . . . Abrahama?

MYSLÍŠ SI, ŽE JE DŮLEŽITÉ BÝT K DRUHÝM LASKAVÝ?

• Vybarvěte obrázky. • Přečtěte si biblické verše a doplňte text na volné řádky. • Najděte na obrázcích ukrytou (1) ještěrku a (2) nůž.

Co laskavého udělal Abraham pro své hosty, aby se cítili dobře?

NÁPOVĚDA: 1. Mojžíšova 18:2, 4, 5

Co laskavého můžeš pro druhé udělat ty?

NÁPOVĚDA: Římanům 12:13

Co se z tohoto příběhu můžeš naučit?

Co myslíš?

Především ke komu bychom měli být laskaví?

NÁPOVĚDA: Galaťanům 6:10

 Do sbírky

BIBLICKÁ KARTIČKA 24 SAMSON

OTÁZKY

  1. A. Jeho otec se jmenoval ․․․․․.
  2. B. Jaký silácký kousek Samson udělal v Gaze?
  3. C. Kdo Samsona zradil?

Z JEHO ŽIVOTA

Význačný soudce, který 20 let hájil Izrael. (Soudci 15:20) Jehova ho používal, aby se „[ujímal] vedení v záchraně Izraele z ruky Filištínů“. (Soudci 13:5) Díky Božímu duchu měl velkou sílu. Ale co je důležitější, měl pevnou víru v Jehovu. (Hebrejcům 11:32–34)

ODPOVĚDI

  1. A. Manoach. (Soudci 13:8, 24)
  2. B. Vytrhl městskou bránu s jejími postranními trámy a závorou a vynesl ji na vrcholek hory před Hebronem. (Soudci 16:2, 3)
  3. C. Delila. (Soudci 16:4, 5)

Lidé a země

  Jmenujeme se Lesly, Cathleen a Alondra. Je nám 10, 8 a 7 a žijeme v Mexiku. Víš, kolik je v Mexiku svědků Jehovových? Je to 295 400, 455 000, nebo 724 700?

  Který puntík ukazuje, kde žijeme? Zakroužkuj ho a udělej puntík tam, kde žiješ ty. Je to od Mexika daleko?

Děti, najděte obrázek

Dokážeš najít tyto obrázky v časopise? Popiš svými slovy, co na nich je.

 ODPOVĚDI

  1.   Ještěrka je na pátém obrázku.
  2.   Nůž je na druhém obrázku.
  3.   724 700.
  4.   A.