Přejít k článku

Přejít na obsah

Co vám pomůže být trpělivější

Co vám pomůže být trpělivější

PO PŘEČTENÍ předchozích článků asi budete souhlasit s tím, že čím je člověk trpělivější, tím spíš bude mít dobré zdraví, bude dělat správná rozhodnutí a bude mít kvalitní přátele. Jak se tedy můžete naučit být trpělivější? Přečtěte si několik doporučení.

Zjistěte příčiny

Které věci nebo situace prověřují vaši trpělivost? Zkouší ji nějací konkrétní lidé? Je to váš manželský partner, rodiče nebo děti? Býváte netrpěliví v určitých situacích, například když na někoho musíte čekat nebo když máte zpoždění? Ztrácíte trpělivost, když jste unavení, hladoví, ospalí nebo prožíváte nějaký druh stresu? Býváte častěji netrpěliví doma, nebo v práci?

Jak vám může pomoci to, že zjistíte, co vás o trpělivost připravuje? Král Šalomoun kdysi napsal: „Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, hlupák jde dál a doplatí na to.“ (Přísloví 22:3, Slovo na cestu) Pokud tedy víte, kdy vám dochází trpělivost, můžete s tím něco udělat. Zpočátku možná budete muset vynaložit velké úsilí, abyste zůstali v klidu, ale časem se trpělivost stane přirozenou součástí vaší osobnosti.

Zjednodušte si život

Podle profesorky Noreeny Herzfeldové, která učí informatiku na Saint John’s University v Minnesotě, „lidé opravdu nedokážou dělat více věcí najednou. Mozek se neumí soustředit na několik věcí zároveň. . . . Když jsme zvyklí dělat více věcí naráz, časem se sníží naše schopnost věnovat něčemu soustředěnou, intenzivní pozornost, což nás nakonec připraví o takové vlastnosti, jako je trpělivost, houževnatost a soudnost, a také o schopnost řešit problémy.“

Je těžké pracovat na trpělivosti, když jste ve stresu kvůli tomu, že máte mnoho povinností, musíte být na mnoha místech a musíte být v kontaktu s mnoha lidmi. Doktorka Jennifer Hartsteinová upozorňuje: „Stres je příčinou většiny našich netrpělivých reakcí.“

Zvolněte tedy tempo. Udělejte si čas na to, co vás těší. Prohlubujte vztahy s několika přáteli, spíš než abyste usilovali o povrchní vztahy s mnoha lidmi. Dobře hospodařte s časem a moudře si stanovte priority. Dávejte si pozor, aby vás nepohltily časově náročné koníčky a elektronika.

Abyste si zjednodušili život, možná se budete muset zamyslet nad svým denním režimem. Které činnosti můžete omezit nebo úplně vypustit? Jedno biblické přísloví říká: „Pro všechno je ustanovený čas, . . . čas zachovávat a čas odhazovat.“ (Kazatel 3:1, 6) Možná právě teď je nejvhodnější doba, abyste přestali dělat věci, které vás obírají o čas. Díky tomu nebudete zahlcení tolika aktivitami a budete trpělivější.

 Buďte realističtí

Mějte na život realistický pohled. V prvé řadě si uvědomte, že v životě nejdou věci tak rychle, jak byste si přáli. Přijměte skutečnost, že čas plyne svým tempem, a ne podle vašich představ. Právě v tom spočívá trpělivost.

Dále pamatujte na to, že ne vždycky můžete ovlivnit své okolnosti. Moudrý král Šalomoun napsal: „Nejrychlejší běžec vždy nevyhraje závod; nejsilnější vojsko vždy nezvítězí v bitvě; nejmoudřejší muž vždy nedostane jídlo, na které si vydělá; nejchytřejší člověk vždy nezíská bohatství a vzdělaný člověk vždy neobdrží chválu, kterou si zaslouží. Ve svém čase se špatné věci stávají každému! Člověk nikdy neví, co se mu přihodí příště.“ (Kazatel 9:11, 12, Holy Bible—Easy-to-Read Version)

Místo abyste ztráceli trpělivost kvůli okolnostem, které ovlivnit nemůžete, snažte se zaměřit na věci, které ovlivnit můžete. Například se nerozčilujte nad tím, že autobus nebo vlak má zpoždění, ale zkuste přijít na jiný způsob, jak se dostat do cíle. I kdybyste měli jít pěšky, bude to lepší než netrpělivě přešlapovat na místě a vztekat se. Pokud by jedinou možností bylo čekat, využijte čas k něčemu užitečnému, třeba si přečtěte něco hodnotného nebo si napište seznam věcí, které musíte udělat.

Realita je taková, že nemá cenu dělat si starosti s tím, co nemůžete ovlivnit. Bible výstižně říká: „Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den?“ (Lukáš 12:25, Bible21)

Věnujte se duchovním věcem

Mnozí lidé, kteří věří tomu, co je napsáno v Bibli, zjistili, že když se řídí jejími zásadami, pomáhá jim to být trpělivější. Podle Bible je pro duchovně zaměřeného člověka snazší projevovat i další důležité vlastnosti, jako třeba lásku, radost, pokoj, laskavost a sebeovládání. (Galaťanům 5:22, 23) Bible slibuje: „O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem dávejte své prosebné žádosti na vědomí Bohu modlitbou a úpěnlivou prosbou spolu s díkůvzdáním, a Boží pokoj, který převyšuje všechno myšlení, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenkové síly.“ (Filipanům 4:6, 7) Studujte Bibli a dozvíte se, jak žít bez zbytečné úzkosti a být trpělivější.