Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Lepší zdraví Pracuji jako lékař chiropraktik a oficiálně registrovaný fyzioterapeut již 21 let. Za tu dobu jsem poskytl pomoc tisícům pacientů. Mám velké obavy, že po přečtení úvodní série článků „Lepší zdraví — Jaké možnosti existují?“ (22. října 2000) již mnozí lidé budou mít zábrany jít k chiropraktikovi, protože se budou bát případného nebezpečí.

A. K., Spojené státy

Uvádíte, že chiropraktická náprava krční páteře může mít u pacienta za následek mrtvici. Věnuji se chiropraxi více než 50 let a nikdy jsem takovou reakci neviděl ani jsem o ní neslyšel.

B. D. B., Spojené státy

Naším záměrem nebylo odradit čtenáře od chiropraktické léčby, pokud o ni stojí. „Probuďte se!“ uvedlo: „Podstatné je, že pokud provádí chiropraktickou manipulaci zkušený odborník, málokdy se vyskytnou nějaké vedlejší účinky.“ Časopis „Archives of Internal Medicine“, ročník 158, z 9. listopadu 1998 o tomto způsobu nápravy zároveň uvedl, že „počet závažných komplikací je stále ještě diskutabilní“ a že „odhady se pohybují od 1 na 400 000 až po 3 až 6 na 10 milionů“. Měli jsme objasnit, že komplikace při chiropraktické nápravě, k nimž údajně patří i mrtvice, jsou zjevně extrémně vzácné. (Red.)

Mnohokrát děkuji za tuto sérii článků. Nejsem proti konvenční medicíně, ale mám životu nebezpečnou reakci na antibiotika. Lékaři používající konvenční postupy nejsou schopni určit moji diagnózu, takže jsem musela zvolit alternativní medicínu. Články mě skutečně povzbudily, protože někteří lidé si ze mě kvůli tomuto rozhodnutí dělali legraci.

S. H., Antigua

V rámečku na straně 8 byl uveden výrok jistého lékaře, že byliny jinan dvoulaločný a kopretina řimbaba mohou v kombinaci s léky snižovat krevní srážlivost. Užívám obě tyto byliny společně s léky. Myslela jsem si, že všechny byliny jsou naprosto bezpečné. Tato informace mi může pomoci, abych se vyhnula případným problémům.

G. G., Spojené státy

Nesrovnalost v kalendáři Vaše články jsou velmi dobře podložené a směrodatné a jen zřídka se v nich objeví chyby. Avšak při čtení článku „Vikingové — Dobyvatelé a kolonizátoři“ (8. prosince 2000) jsem si všiml jisté odborné chyby. Uvádíte, že názvy některých dnů v angličtině mají základ ve skandinávské mytologii. Vikingové sice uctívali Tyra, Ódina, Tóra a Friggu, ale tyto bohy uctívaly pod trochu odlišnými jmény také germánské kmeny. Když v pátém a šestém století Germáni vpadli do Británie, přinesli tam s sebou i uctívání těchto bohů. Dny v týdnu jsou tudíž anglosaského původu.

A. C., Británie

Dílo „The World Book Encyclopedia“ a další zdroje ukazují, že názvy zmíněných dnů jsou „odvozeny od jmen skandinávských bohů“. Nicméně dílo „Encyclopædia Britannica“ říká, že názvy dnů pocházejí „z anglosaských slov pro bohy germánské mytologie“. Někteří vědci jsou přesvědčeni, že po lingvistické stránce mají tato anglosaská slova spojitost se starou norštinou. V každém případě vědci budou o této otázce i nadále diskutovat. (Red.)

Deprese Mnohokrát děkuji za článek „Mladí lidé se ptají... Mám někomu říct, že jsem v depresi?“. (22. října 2000) Článek přišel v době, kdy jsem byla velmi sklíčená a nevěděla jsem, co dělat. Při čtení tohoto článku jsem měla pocit, že mi někdo rozumí. Mluvila jsem o tom s rodiči i se svou nejlepší kamarádkou a zvláště s Jehovou. Moc mi to pomohlo. Nikdy se nechci svého blízkého osobního vztahu k Jehovovi vzdát.

A. P., Německo