Přejít k článku

Přejít na obsah

Pozorujeme svět

Pozorujeme svět

 Pozorujeme svět

Nové názvy pro pozemní miny

Ottavskou dohodu o zákazu protipěchotních min podepsalo již více než 135 zemí a Spojené státy se chystají připojit svůj podpis v roce 2006. „Vyskytla se ale znepokojivá tendence směřující k technologiím navrhovaným tak, aby se obešla dohodnutá definice toho, co je to zakázaná mina,“ uvádí New Scientist. „Japonsko ... má za to, že pokud jsou výbušná zařízení roztroušená po pobřeží ovládána dálkově, už nejde o protipěchotní miny... Místo aby to nazývali pozemní mina, dali tomu nové jméno ‚rozmetávač nábojů‘.“ Spojené státy v současné době používají protipěchotní miny k ochraně protitankových min, a proto pracují na vývoji takových protitankových min, které by samy skákaly a mařily tak snahu vyčistit minové pole. Kdyby nějaké miny byly kvůli zprůchodnění cesty minovým polem odstraněny nebo zničeny, zbylé zrobotizované miny „zjistí, že nějaká chybí, a začnou skákat, dokud opět nevytvoří pravidelný vzor,“ píše se v časopise. Tyto ‚samoopravné‘ miny „budou mít zespodu připevněn výkonný píst, pomocí něhož by se měly vymrštit do vzduchu více než 10 metrů daleko“.

Pravděpodobná délka života je větší

Podle nedávné zprávy OSN o rozvoji lidstva se pravděpodobná délka života v Peru za posledních 25 let zvýšila o 12,8 roku. Zatímco v letech 1970 až 1975 byla pravděpodobná délka života 55,5 roku, v období 1995 až 2000 už to bylo 68,3 roku. List El Peruano říká, že pravděpodobná délka života se zvýšila díky lepší lékařské péči. Ze stejného důvodu se v tomtéž období snížila také úmrtnost novorozeňat — ze 115 úmrtí na 1 000 novorozenců se tento poměr snížil na 43 úmrtí na každých 1 000 nově narozených dětí. U dětí mladších pěti let se tentýž poměr snížil ze 178 na 54 úmrtí na každých 1 000 dětí. Odhaduje se, že v období následujících pěti let „se 23 procent obyvatel dožije věku 60 let,“ uvádí El Peruano.

Prospěšný vitamin

Když pracujeme u obrazovky počítače, naše oči neustále reagují na světlé a tmavé světelné body, jež se na obrazovce objevují, uvádí polský lékařský časopis Zdrowie. Čím jsou tyto zrakové signály silnější, tím naše oči spotřebují více rhodopsinu, pigmentu citlivého na světlo, který nám umožňuje vidět. Pro vytvoření rhodopsinu je nezbytný vitamin A. Podle listu Zdrowie jsou bohaté zásoby vitaminu A obsaženy v játrech a rybím tuku. Lidé, kteří svůj příjem tuku a cholesterolu musí omezovat, mohou jíst potraviny obsahující beta-karoten, jejž tělo pomocí slunečního světla přeměňuje na vitamin A. Beta-karoten se vyskytuje ve žluté, oranžové, červené a zelené zelenině a také v ovoci, například v meruňkách, broskvích, sušených švestkách, melounech a mangu.

Nehody kvůli mobilnímu telefonu

Silnice nejsou jediným místem, kde používání mobilního telefonu může přispívat k nehodám. Úředníci japonských železnic říkají, že cestující, kteří čekají na nástupišti a telefonují, se zaberou do rozhovoru do té míry, že zcela zapomenou, kde jsou. Mezi nehodami z poslední doby, o kterých podal zprávu list Asahi Evening News, je případ týkající se mladého muže, který se při telefonickém rozhovoru nakláněl přes okraj nástupiště. Když se člověku, se kterým mluvil, bezděky ukláněl, o jeho hlavu zavadil přijíždějící vlak. Naštěstí vyvázl jen s „tržnou ránou nad pravým okem“. V jiném případě se však „jeden středoškolák při mluvení do mobilního telefonu nahnul přes okraj nástupiště a nákladní vlak ho srazil a zabil“. Staniční zaměstnanci říkají, že lidem někdy telefon spadne do kolejiště. Jednoho 26letého muže, který si svůj telefon seskočil zvednout, vlak „rozdrtil“. Správa železnic lidi žádá, aby „měli na paměti, že nástupiště je velmi nebezpečné místo“.

Vztahy a letecká neštěstí

Jeden článek v singapurských novinách The Straits Times poukazuje na společenské vztahy v kabině pilotů dopravních letadel  jako na jednu z řady potenciálních příčin leteckých neštěstí. Zpráva říká, že „v Asii jsou vztahy mezi kapitánem a druhým pilotem v kabině letadla velmi hierarchické. Kapitán je nedotknutelný šéf, takže když druhý pilot zpozoruje něco neobvyklého, může se zdráhat kapitána upozornit z obavy, aby nezpochybnil jeho autoritu.“ Noviny uvádějí, že lidé si mohou všimnout něčeho varovného, ale raději na to neupozorní, „protože by se mohli dostat do nepříznivého světla“. Nebo jim možná připadá, že se kvůli „jejich místu ve společenském žebříčku“ bude pochybovat o jejich věrohodnosti. Pokud druhý pilot není ochoten v kabině letadla mluvit otevřeně, může se nebezpečí nehody zvýšit.

Korály mají vážné problémy

Korálové útesy v Indickém oceánu od Jižní Afriky po Indii mají velké problémy, uvádí list The Economist. Oceánologové nedávno zjistili znepokojivou věc, a to že „50–95 % korálových útesů v minulých dvou letech uhynulo“. Důvodem je to, že korály nejsou schopny snést větší nárůst teploty moře než o 1 až 2 stupně Celsia po dobu delší než několik málo týdnů. „V roce 1998 byla teplota okolo Seychel po několik týdnů o 3 °C vyšší, než je sezonní normál,“ píše se ve zprávě. Výzkumníci jsou přesvědčeni, že to poskytuje „alarmující doklad globálního oteplování“. Na přelomu let 1998 a 1999 smrt korálů přišla souostroví Maledivy na 63 milionů dolarů. Turisté, kteří očekávali, že uvidí nádherné útesy, „byli nevzhlednými šedými ruinami rozčarováni,“ popisuje The Economist. Spoluredaktor této zprávy Olof Linden řekl, že „velká část nejrozmanitějšího ekosystému planety je již rozvrácena“. Poněvadž korálové útesy jsou důležitými mořskými sádkami, tato pohroma nevěstí nic dobrého ani pro obyvatele pobřeží, kteří jsou závislí na rybolovu.

Rozvody důchodců

Ve Francii „se počet dvojic ve věku nad 55 let, které se rozešly, zvýšil za čtyři roky o 52 procent,“ oznamuje list Le Figaro. Během téhož období se rozvodovost manželských párů nad 70 let více než zdvojnásobila, přičemž o rozvod čím dál tím častěji žádají ženy. Jedním faktorem jsou těžkosti s přizpůsobením se důchodovému životu. Problémy, jež se daly zvládnout, zatímco byl partner v práci, se často stanou neúnosnými, když jsou doma oba manželé. Navíc roste počet finančně nezávislých žen, jimž je přes 50 let. Tyto ženy se s nevěrným manželem rozvedou mnohem pravděpodobněji než ženy v dřívějších generacích. Muži v důchodu si často najdou mladší společnici, kdežto vzrůstající počet neovdovělých šedesátnic a sedmdesátnic zůstane bez partnera.

Francouzská štědrost

Ženy jsou štědřejší než muži, a starší lidé jsou štědřejší než mladí. To jsou dva závěry jednoročního průzkumu veřejného mínění zadaného dobročinnou institucí Fondation de France. Výsledky tohoto průzkumu ukazují, že polovina obyvatel Francie koná dobročinné skutky; 28 procent z nich dává dary několikrát do roka, a to buď peníze, čas nebo přispívá nějakým jiným způsobem. Zpráva také odhalila, že „náboženské aktivity a zapojení se v nějakém sdružení“ štědrost podporují. Na základě této studie pařížský list Le Monde vykresluje profil typického francouzského lakomce jako svobodného mladého muže, který nechodí do kostela a který pravděpodobně žije na pobřeží Středozemního moře nebo na venkově.

Exploze AIDS

Zpráva Spojeného programu OSN pro HIV/AIDS (UNAIDS) a Světové zdravotnické organizace uvádí, že v roce 2000 se virem AIDS nakazilo přes pět milionů lidí. Celkový počet lidí s HIV na světě tedy přesáhl 36 milionů, což je číslo o více než 50 procent vyšší než odhady z roku 1991. Epidemie propukla ve východní Evropě, kde se počet nakažených jedinců — převážně lidí, kteří nitrožilně užívají drogy — téměř zdvojnásobil. Zpráva též ukazuje, že v bohatších národech světa se snahy o prevenci zastavily a AIDS se šíří hlavně mezi nitrožilními narkomany a homosexuály. V subsaharské Africe, kde je nakaženo 25,3 milionu lidí, se zase zdá, že počet nově nakažených se poprvé ustálil. Od vypuknutí epidemie AIDS již na tuto nemoc zemřelo 21 milionů lidí.