Přejít k článku

Transfuze – Názor lékařů se mění

Transfuze – Názor lékařů se mění

Svědkové Jehovovi jsou celá desetiletí kritizováni za to, že nepřijímají transfuze. Jejich stanovisko založené na biblickém pokynu, aby se křesťané „zdržovali ... krve“, se někdy dostalo do rozporu s tím, co bylo podle lékařů v nejlepším zájmu pacientů. (Skutky 15:29)

Čím dál víc špičkových odborníků v oblasti lékařství však poukazuje na důvody, proč jsou z medicínského hlediska lepší ty metody, při kterých se transfuze nepoužívá.

Jarní číslo časopisu Stanford Medicine Magazine z roku 2013, který vydává lékařská fakulta Stanfordovy univerzity, obsahovalo speciální pojednání o krvi nazvané „Proti proudu – Co stojí za úbytkem transfuzí?“. Jeho autorka, Sarah C. P. Williamsová, napsala: „V uplynulém desetiletí stále více studií ukázalo, že v nemocnicích po celém světě se darovaná krev používá častěji a ve větším množství, než je potřeba, a to jak na operačních sálech, tak na nemocničních odděleních.“

Autorka článku cituje lékařku Patricii Fordovou, zakladatelku a ředitelku Centra bezkrevní medicíny při Pensylvánské nemocnici, která řekla: „V lékařských kruzích je vžitá představa, že člověk zemře, pokud nemá určité množství krve, že krev je poslední záchrana... V některých specifických situacích to tak je, a ale u většiny pacientů to obvykle neplatí.“

Dr. Fordová, která léčí asi 700 svědků Jehovových ročně, také řekla: „Hodně lékařů, se kterými jsem ... mluvila, zastávalo mylný názor, že mnoho pacientů prostě nemůže přežít bez podání krve... I já jsem se k tomu dřív přikláněla, ale brzy jsem zjistila, že o tyto pacienty můžete pečovat tak, že použijete některé jednoduché metody.“

V srpnu 2012 vyšly v časopise Archives of Internal Medicine výsledky studie, jež v průběhu 28 let sledovala pacienty jedné nemocnice, kteří podstoupili operaci srdce. Pacientům z řad svědků Jehovových se dařilo lépe než pacientům, kteří krev přijali. V porovnání s nimi měli svědkové méně pooperačních komplikací a více jich přežilo operaci a žilo i po 20 letech.

V jednom článku, který vyšel 8. dubna 2013 v The Wall Street Journal, bylo uvedeno: „Bezkrevní chirurgie – operace prováděné bez použití darované krve – se mnoho let týkala pacientů, kteří odmítají transfuze z náboženských důvodů. Nemocnice teď tuto metodu využívají ve větším měřítku... Chirurgové, kteří se zastávají bezkrevní chirurgie, říkají, že kromě nižších nákladů spojených s nákupem krve, jejím skladováním, zpracováním, testováním a transfundováním je nižší i riziko přenosu infekčních nemocí a komplikací spojených s transfuzemi, kvůli kterým musí pacienti zůstat déle v nemocnici.“

Není překvapující, že Robert Lorenz, koordinátor programu minimalizace krevních ztrát při Clevelandské klinice, říká: „Když pacientovi podáte transfuzi, okamžitě se dostaví pocit, že mu pomáháte... Ale údaje shromážděné za dlouhou dobu svědčí o opaku.“

a Více informací o tom, jak se svědkové Jehovovi staví k otázce krve, najdete v článku „Časté otázky – Proč nepřijímáte transfuze?“.