Přejít k článku

Pacienti z řad svědků se zotavují rychleji

Pacienti z řad svědků se zotavují rychleji

AUSTRÁLIE: „Pacienti, kteří jsou svědky Jehovovými a kteří tedy z náboženských důvodů odmítají transfuzi, se zotavují rychleji než jiní pacienti,“ uvádí noviny The Sydney Morning Herald z 2. října 2012.

Deník uvádí názor profesora Jamese Isbistera ze Sydney Medical School na University of Sydney: „Profesor Isbister řekl, že lékaři byli při operacích svědků Jehovových pečlivější, protože se snažili minimalizovat jejich krevní ztráty. Díky tomu byla u svědků vyšší pravděpodobnost, že zákrok přežijí, a jejich pobyt na jednotce intenzivní péče a v nemocnici byl kratší než u pacientů, kteří při operaci transfuzi přijali.“

Názor doktora Isbistera není vůbec ojedinělý. O pacientech, kteří jsou svědky a podstoupili operaci srdce, je v časopise Archives of Internal Medicine z 13.–27. srpna 2012 uvedeno: „Svědkové měli méně akutních komplikací a byli hospitalizováni kratší dobu než pacienti, kteří měli stejnou diagnózu a transfuzi přijali.“