Skip to content

Al lo konteni

Gard ou devouman dan predikasyon

Gard ou devouman dan predikasyon

TRAVAY pli enportan ki pe ganny fer lo later se pour pres sa bon nouvel. Konman en serviter Zeova, sirman ou vwar li en loner pour partisip dan sa travay pour fer disip. Me san dout ou pou dakor ki tanzantan bann pionye ek proklanmater i kapab vwar li en defi pour gard zot devouman dan predikasyon.

Kwa ki kapab ed ou gard ou devouman dan predikasyon?

I difisil pour serten proklanmater zwenn en dimoun ki i kapab fer en konversasyon avek dan predikasyon portanport. Petet i kapab ki lamazorite dimoun pa se zot. Kan bann met lakour i ganny kontakte, zot kapab pa enterese avek sa mesaz Rwayonm oubyen defwa ankoler avek nou. Lezot proklanmater i santi ki zot pa pou arive zwenn tou dimoun vi ki zot teritwar i gran e bokou i montre lentere. Serten dan kongregasyon pe prese pour plizyer lannen e zot in dekouraze akoz lafen pa ankor arive.

Eski i devret sirprann nou ki tou bann serviter Zeova i fer fas avek bann difikilte ki kapab fer zot perdi zot devouman dan predikasyon? Non. Apre tou, eski i annan enn parmi nou ki ekspekte ki i ti pou fasil pour anons mesaz laverite ki sov lavi dan en lemonn ki ganny dominen par “dyab”?1 Zan 5:19.

Nenport ki defi ki ou fer fas avek kan ou pe anons sa bonn nouvel, asire ki Zeova i kapab ed ou pour sirmont zot. Me ki ou kapab fer pour annan plis devouman dan predikasyon? Annou vwar serten sizesyon.

ED BANN KI ANNAN MWENS LEKSPERYANS

Tou le-z-an, plizyer milye dimoun i batize konman Temwen Zeova. Si ou’n fek batize, san dout ou kapab aprann bokou keksoz avek bann ki pe prese pour plizyer lannen. Si ou en proklanmater pour bokou lannen, pa i ti pou byen  pour ed bann nouvo proklanmater? Sirman sa ti pou anmenn bokou satisfaksyon.

Zezi ti konnen ki son bann disip ti bezwen gidans pour vin bann bon ansenyan e i ti montre zot ki mannyer pour fer sa travay. (Lik 8:1) Ozordi osi i annan sa bezwen pour form lezot pour vin bann bon proklanmater.

Nou pa devret prezimen ki en nouvo proklanmater pou vin en bon ansenyan zis par partisip dan predikasyon. I bezwen ganny ansennyen personnelman par enn ki zantiy e ki demontre lanmour dan son fason fer. Sa formasyon pou enkli montre sa proklanmater ki annan mwens leksperyans konman pour (1) prepar e repet en prezantasyon, (2) koz avek en met lakour oubyen en dimoun ki pe pase, (3) donn piblikasyon, (4) swiv zot lentere e (5) konmans en letid Labib. I tre probab ki sa enn ki pe ganny formen pour benefisye si i obzerv e imit bann metod ki sa enn ki pe ed li i servi dan predikasyon. (Lik 6:40) San dout, sa nouvo proklanmater pou apresye ki i annan en dimoun avek li ki kapab ekout e ed li si i bezwen. Sa proklanmater ki annan mwens leksperyans pou osi benefisye si i ganny felisite e ganny bann sizesyon byen efikas.Ekle. 4:9, 10.

KOZ AVEK SA ENN KI OU PE PRES AVEK

Malgre tou ou zefor pour koz avek en met lakour, defwa pli bon konversasyon ki ou gannyen i avek sa enn ki ou pe pres avek. Mazinen ki Zezi ti anvoy son bann disip “de par de” pour prese. (Lik 10:1) Anmezir ki zot ti travay ansanm, zot ti kapab ankouraz e motiv kanmarad. Savedir letan ki nou pase dan predikasyon ek nou bann frer ek ser i en bon loportinite pour ‘nou kapab benefisye avek lankourazman’ kanmarad.Rom. 1:12.

Ki zot kapab koz lo la? Eski i annan enn ant zot ki’n ganny en leksperyans ankourazan resaman? Eski ou’n vwar en pwen enteresan dan ou letid personnel oubyen Ladorasyon Fanmir? Eski i annan en keksoz ki ou’n tande dan renyon ki’n ankouraz ou? Par ler, sa proklanmater ki ou pe pres avek i kapab pa sa enn ki ou abitye pres avek. Eski ou konnen ki mannyer i ti vin dan laverite? Kwa ki ti konvenk li ki sa i lorganizasyon Zeova? Ki privilez oubyen leksperyans i’n annan? Petet ou kapab partaz serten ou leksperyans. Nenport ki rezilta nou gannyen, kan nou travay avek en dimoun dan predikasyon sa i en bon loportinite pour kontinyen “fortifye kanmarad.”1 Tesa. 5:11.

 ANNAN EN LETID REGILYE

Pour gard nou devouman dan predikasyon i enportan pour amelyor kalite nou letid personnel. “Lesklav fidel e pridan” i pibliy lenformasyon lo diferan topik. (Mat. 24:45, NW) Alor, bann size ki nou kapab etidye pour ranforsi nou spirityalite i vreman varye. Annou vwar en legzanp en bon size pour letid personnel: Akoz sa travay predikasyon lo Rwayonm Bondye i annan en gran lenportans? Sa bwat “Akoz ou devret gard ou devouman dan predikasyon?” i donn serten sa bann rezon.

Egzamin bann pwen ki ganny mete dan sa bwat i kapab motiv ou pour kontinyen pres avek devouman. Akoz ou pa fer en proze pour vwar si ou kapab azout lezot rezon lo sa lalis? Apre medit lo sa bann rezon ek verse Labib ki siport zot. San dout si ou fer sa, sa pou ranforsi ou devouman dan predikasyon.

PARE POUR AKSEPTE SIZESYON

Lorganizasyon Zeova i regilyerman donn bann sizesyon ki’n ganny fer pour ed nou amelyor nou predikasyon. Par egzanp, an plis ki pres portanport nou kapab ekrir bann let, pres par telefonn, lo semen oubyen dan lezot landrwa piblik, fer temwannyaz enformel e pres dan teritwar biznes. Nou kapab osi fer laranzman pour travay dan bann teritwar ki pa souvan ganny prese.

Eski ou pare pour aksepte sa bann sizesyon? Eski ou’n deza esey met serten sa bann sizesyon an pratik? Bokou dimoun ki’n fer sa in ganny bokou byenfe. Annou vwar trwa legzanp.

 Premye legzanp i konsernan sa ki ti ganny dir dan en Minister Rwayonm lo konman pour konmans en letid Labib. Sa ti tous en ser ki apel April pour ofer en letid Labib trwa koleg travay. I ti sirprann e enpresyonnen kan tou le trwa ti aksepte e konmans asiste renyon.

Dezyenm legzanp i konsernan ofer bann magazin. Nou’n ganny ankouraze pour rod bann dimoun ki pou enterese avek bann lartik spesifik dan nou bann magazin. En sirveyan rezyonal Leta-z-ini ti ofer en Awake! ki koz lo larou avek bann manedyer tou bann laboutik ki vann larou dan en serten landrwa. Li avek son madanm ti osi anmenn en seri lo “Understanding Your Doctor” kot plis ki 100 dokter dan sa rezyon. I dir: “Sa bann vizit in vin itil pour entrodwir nou lekor ek bann piblikasyon. Apre ki nou’n fer konnesans avek bann dimoun dan sa bann landrwa nou’n kapab arive zwenn zot pli souvan.”

Trwazyenm legzanp i konsernan pres par telefonn. En ser ki apel Judy ti ekrir biro brans prensipal pour eksprim son lapresyasyon pour sa lankourazman pour fer temwannyaz par telefonn. I ti dir ki son manman ki annan 86 an e ki annan problenm lasante ti souvan partisip dan sa form servis sakre e i ti pe ganny bokou lazwa pour kondwir en letid Labib par telefonn avek en dimoun ki annan 92 an.

Bann sizesyon ki nou gannyen dan nou bann piblikasyon i vreman mars byen. Servi zot. Zot kapab ed ou pour gard ou lazwa ek devouman dan predikasyon.

FIKSE BANN LOBZEKTIF REZONNAB

Pour nou reisi dan predikasyon sa pa depan lo ki kantite piblikasyon nou distribye, ki kantite letid Labib nou fer oubyen ni lo ki kantite dimoun nou ede pour vin bann serviter Zeova. Apre tou, eski i annan en kantite dimoun ki Noe ti ede pour vin bann adorater Zeova ki pa ti son fanmir? Me i ti en bon predikater. Sa ki enportan se ki nou servi Zeova fidelman.1 Kor. 4:2.

Bokou proklanmater i vwar ki pour annan plis lantouzyasm pour sa travay predikasyon zot bezwen fikse bann lobzektif rezonnab. Ki serten sa bann lobzektif? Serten nide i ganny trouve dan sa bwat “Fikse bann lobzektif rezonnab.”

Avek led Zeova, rod bann fason pour fer ou servis annan valer ki pou benefisye ou. Kan ou atenn ou lobzektif, ou pou annan satisfaksyon pour sa ki ou’n akonpli lefet ki ou konnen ki ou pe fer tou sa ki ou kapab pour pres sa bon nouvel.

I vre ki pres sa bon nouvel i kapab en defi. Me, i annan bann keksoz ki ou kapab fer pour vin en proklanmater devoue. Benefisye avek lankourazman kanmarad dan predikasyon, devlop e annan en letid regilye, met an pratik bann sizesyon ki nou gannyen ek lesklav fidel e fikse bann lobzektif rezonnab. Apre tou, mazinen ki Bondye ki’n donn ou sa gran privilez pour anons sa bon nouvel konman enn son Temwen. (Iza. 43:10) Asire ki ou pou ganny lazwa anmezir ki ou kontinyen gard ou devouman dan predikasyon!