Premye let pour Timote 4:1-16

  • Lavertisman kont bann lansennyman demon (1-5)

  • Konman pour vin en bon serviter Kris (6-10)

    • Legzersis fizik ek devosyon pour Bondye (8)

  • Vey ou lansennyman (11-16)

4  Par kont, parol enspire* par Bondye i dir klerman ki pli tar i pou annan en letan kot serten dimoun pou abandonn lafwa, parski zot pou les zot ganny anbete par bann parol enspire* ek bann lansennyman demon.  Zot pou osi abandonn lafwa akoz zot pou ekout mansonz bann ipokrit, ki zot konsyans i nepli sansib.*  Zot enterdi maryaz e dir dimoun pa manz serten manze, me Bondye ki’n kree sa bann manze pour ki bann ki annan lafwa e ki konn byen laverite i kapab manze avek rekonesans.  Parski tou keksoz dan kreasyon Bondye i byen e napa nanryen ki merit ganny rezete si i ganny manze avek rekonesans,  parski i ganny sanktifye gras a parol Bondye ek lapriyer.  Par donn bann frer sa konsey, ou pou vin en bon serviter* Kris Zezi, enn ki’n ganny nouri par parol ki ou’n annan lafwa ladan e avek sa bon lansennyman* ki ou’n swiv fidelman.*  Me rezet bann fo zistwar ki pa an armoni avek sa ki sen, parey sa bann ki bann madanm aze i rakonte. De lot kote, fer bokou zefor* e fer li ou lobzektif pour devlop devosyon pour Bondye.  Parski i annan serten byenfe avek legzersis* fizik, me devosyon pour Bondye i anmenn byenfe dan tou keksoz, vi ki i anmenn bann benediksyon dan lavi la konmela e a lavenir.  Sa parol i vre e i merit ganny aksepte. 10  Se pour sa rezon ki nou pe travay dir e fer bokou zefor, parski nou’n met nou lespwar dan en Bondye vivan ki Sover tou sort kalite dimoun, sirtou bann ki fidel. 11  Kontinyen donn sa bann lord e ansenny sa bann keksoz. 12  Pa les personn mepriz ou akoz ou zenn. Plito, vin en legzanp pour sa bann ki fidel par ou fason koze, kondwit, lanmour, lafwa ek lapirte. 13  Ziska ki mon vini, kontinyen donn ou meyer ler ou lir an piblik, donn konsey* e ansennyen. 14  Byen servi sa ki Bondye in donn ou* ler bann profet ti koz lo ou e ler konsey ansyen ti poz lanmen lo ou. 15  Reflesir* lo sa bann keksoz e pran zot aker, pour ki tou dimoun i a vwar byen ki ou pe progrese. 16  Toultan vey ou fason viv ek ou lansennyman. Persevere dan sa bann keksoz, parski si ou fer sa, ou pou sov ou prop lekor ek sa bann ki ekout ou.

Bann not

Literalman, “sa lespri.”
Literalman, “bann lespri ki anbete.”
Oubyen “zot konsyans in ganny marke avek en feray so.”
Oubyen “minis.”
Oubyen “lansennyman ki anmenn byenfe.”
Oubyen “byen pros.”
Literalman, “antrenn ou lekor.”
Oubyen “lantrennman.”
Oubyen “lankourazman.”
Oubyen “Pa bezwen negliz ou don.”
Oubyen “Medit.”