Skip to content

Al lo konteni

Imit limilite ek ladouser Zezi

Imit limilite ek ladouser Zezi

“Kris limenm in soufer pour zot, an lesan pour zot en legzanp pour zot swiv.”1 PYER 2:21.

1. Akoz ler nou imit Zezi i fer nou vin pli pros avek Zeova?

SOUVAN nou tant pour imit personnalite ek fason fer bann dimoun ki nou apresye. Parmi tou sa dimoun ki’n viv lo later, napa en dimoun ki pli bon imite, ki Zezi Kri. Akoz? I ti dir: “Sa ki’n war mwan in osi war mon Papa.” (Zan 14:9) Zezi i reflekte personnalite son Papa dan en fason parfe ki ler nou vwar son fason azir i konmsi nou pe vwar son Papa. Alor, ler nou imit Zezi an realite nou vin pli pros avek Zeova, sa pli gran Personnaz dan liniver. Pa sa i en gran loner!

2, 3. (a) Akoz Zeova in donn nou en deskripsyon an ekrir lo son Garson e ki i ekspekte nou fer? (b) Ki nou pou diskite dan lot lartik?

2 Me ki mannyer nou kapab konnen ki kalite dimoun Zezi i ete? Erezman, nou annan en deskripsyon detaye lo lavi Zezi dan Labib. Zeova in donn nou sa deskripsyon dan Lekritir Grek akoz i anvi nou konn son Garson pour ki nou kapab imit li. (Lir 1 Pyer 2:21.) Dan Labib legzanp Zezi i ganny konpare avek “bann lepa, NW.” Annefe, Zeova pe dir nou swiv Zezi e mars dan son lepa. Byensir, Zezi in kit en  legzanp parfe me nou nou pa parfe. Zeova pa ekspekte ki nou swiv lepa Zezi dan en fason parfe. O kontrer, son Papa i ekspekte ki nou fer nou mye pour imit son Garson kantmenm nou bann imen enparfe.

3 Alor, annou vwar serten kalite atiran dan Zezi. Dan sa lartik nou pou diskit lo son limilite ek ladouser e dan lot lartik nou pou egzamin son kouraz ek disernman. Konsernan sak kalite, nou pou reponn sa trwa kestyon: Ki i vedir? Ki mannyer Zezi ti montre sa? Ki mannyer nou kapab imit li?

ZEZI I ANNAN LIMILITE

4. Ki mannyer ou ti pou eksplike kisisa limilite?

4 Ki savedir limilite? Dan sa lemonn kot dimoun i annan lafyerte, serten i kapab mazinen ki limilite i en febles oubyen en mank konfidans. Souvan i tou lekontrer. I demann kouraz ek lafors pour demontre limilite. Limilite i ganny defini konman “en latitid ki tou lekontrer avek lorgey ek larogans.” Dan Lekritir Grek, sa mo ki ganny tradwir “limilite” i kapab ganny tradwir “napa en gran lopinyon lo ou lekor.” (Fili. 2:3, not NW) Premyerman, pour annan limilite nou bezwen annan en bon pwennvi lo lafason nou vwar nou lekor. En diksyonner Labib i dir: “Limilite i ler nou rekonnet ki kantite pti nou ete devan Bondye.” Si nou vreman annan limilite nou pou osi evite annan sa santiman ki nou pli siperyer ki lezot. (Rom. 12:3) I pa fasil pour bann imen enparfe devlop limilite. Me kan nou reflesir lo grander Zeova konpare avek nou e swiv bann lepa son Garson, sa i kapab ed nou devlop limilite.

5, 6. (a) Lekel Misel arkanz? (b) Ki mannyer Misel ti demontre ki i ti annan limilite par son latitid?

5 Ki mannyer Zezi ti demontre limilite? Garson Bondye in toultan demontre limilite, ki swa konman en lespri pwisan dan lesyel oubyen en imen parfe lo later. Annou vwar detrwa legzanp.

6 Son latitid. Zid, en ekriven Labib, in donn en legzanp konsernan Zezi avan ki i ti vin lo later. (Lir Zid 9.) Konman Misel arkanz, Zezi ti pe fer “diskisyon avek dyab.” Sa diskisyon ti konsernan “lekor Moiz.” Rapel ki apre lanmor Moiz, Zeova ti anter li dan en landrwa kot personn pa ti konnen. (Det. 34:5, 6) Petet Dyab ti anvi servi lekor Moiz pour promot fo ladorasyon. Nenport ki move keksoz Dyab ti pe plàn fer, Misel ti determinen pour anpes li. En liv referans i fer resorti ki sa term Grek ki ganny tradwir “diskisyon” i “osi ganny servi dan bann ka legal” e i kapab vedir ki “Misel ‘ti kestyonnen si Dyab ti annan drwa’ pour pran lekor Moiz.” Me, Sef Lanz ti rekonnet ki i ti napa drwa zize. O kontrer, i ti les Zeova, Ziz Siprenm, ziz sa ka li menm. Misel ti evite desot lotorite ki i ti’n ganny avek Zeova menm ler i ti ganny provoke. Pa i demontre par son latitid ki i annan limilite!

7. Ki mannyer Zezi ti demontre limilite dan son fason koze ek son aksyon?

7 Pandan son minister lo later, Zezi ti koz e azir dan en fason ki ti montre ki i ti annan vre limilite. Son fason koze. I pa ti zanmen anvi atir latansyon lo li menm. O kontrer, i ti donn tou laglwar son Papa. (Mark 10:17, 18; Zan 7:16) I pa ti zanmen koz avek son bann disip dan en fason ki ti fer zot santi zot bet oubyen enferyer. O kontrer, i ti annan respe pour zot e demontre ki i ti annan konfyans dan zot  par felisit zot pour zot bann bon kalite. (Lik 22:31, 32; Zan 1:47) Son aksyon. Zezi ti swazir pour viv en lavi senp san bokou keksoz materyel. (Mat. 8:20) I ti pare pour fer bann travay ki lezot pa ti pare pour fer. (Zan 13:3-15) I ti vreman demontre ki i ti annan limilite par son lobeisans. (Lir Filipyen 2:5-8.) Kontrerman avek bann dimoun arogan ki pa kontan obeir, avek limilite Zezi ti fer tou sa ki Bondye ti dir li fer e i ti reste “obeisan ziska lanmor.” Eski pa i kler ki Zezi, Garson zonm ti “annan limilite dan [son] leker”?Mat. 11:29.

IMIT LIMILITE ZEZI

8, 9. Ki mannyer nou kapab demontre limilite?

8 Ki mannyer nou kapab imit lafason ki Zezi ti demontre limilite? Nou latitid. Limilite i anpes nou desot lotorite ki nou’n gannyen. Si nou rekonnet ki nou napa sa drwa pour zize nou pa pou taye pour kritik lezot pour zot fot oubyen kestyonn zot motivasyon. (Lik 6:37; Zak 4:12) Limilite i ed nou evite “vin tro zis” e santi nou pli siperyer ki lezot dimoun ki napa bann abilite oubyen privilez ki nou annan. (Ekle. 7:16) Bann ansyen ki annan limilite pa vwar zot pli siperyer ki lezot dan kongregasyon. O kontrer, sa bann berze i “konsider lezot pli enportan” e konport zot konman bann ki pli pti.Fili. 2:3; Lik 9:48.

9 Frer Thorn ti servi konman en sirveyan rezyonal konmansman lannen 1894. Apre plizyer lannen dan sa travay, i ti ganny demande pour vin kot Kingdom Farm, New York pour travay dan kazo poul. Sak fwa ki Frer Thorn ti santi ki i ti devret pe fer en keksoz pli enportan i ti pou dir dan li menm: “Ou pti lapousyer. Ki ou annan pour ou fer vantar?” (Lir Izai 40:12-15. *) Pa sa i en latitid ki demontre limilite!

10. Ki mannyer nou kapab demontre limilite dan nou fason koze ek nou aksyon?

10 Nou fason koze. Si nou vreman annan limilite dan nou leker, i pou evidan dan lafason ki nou koze. (Lik 6:45) Ler nou pe fer konversasyon avek lezot nou pa pou koz zis lo sa ki nou’n akonpli ek nou bann privilez. (Prov. 27:2) O kontrer, nou pou rod sa ki bon dan nou bann frer ek ser e felisit zot pour zot bon kalite, abilite e sa ki zot in arive fer. (Prov. 15:23) Nou aksyon. Bann Kretyen ki annan limilite pa enterese pour vin en dimoun enportan dan sa lemonn. Zot pou plito viv en lavi senp e menm fer sa ki dimoun i konsider konman bann dernyen louvraz pour ki zot kapab servi Zeova pli byen. (1 Tim. 6:6, 8) Avan tou, nou kapab demontre ki nou annan limilite par nou lobeisans. Nou bezwen annan limilite pour “obei [nou] bann dirizan” dan kongregasyon e aksepte pour swiv bann gidans ki nou gannyen avek lorganizasyon Zeova.Ebr. 13:17.

ZEZI I ANNAN LADOUSER

11. Eksplike ki savedir ladouser.

11 Ki savedir ladouser? Sa mo “ladouser” i annan pour fer avek pran swen avek lezot dan en fason dous e zantiy. Ladouser i en laspe lanmour e i kapab ganny  konpare avek konpasyon ek pitye. Labib i souvan relye ladouser ansanm avek konpasyon, pitye avek lafeksyon. (Lik 1:78; 2 Kor. 1:3; Fili. 1:8, NW) En referans Labib i fer resorti ki ladouser i plis ki pran lapenn pour bann dimoun ki dan bezwen. I dir ki ladouser i vedir ki nou “enterese e donn en koudmen pour ede” par fer serten keksoz ki pou sanz lavi lezot pour le meyer. Ladouser i en kalite ki motiv en dimoun pour fer en diferans dan lavi lezot.

12. Kwa ki montre ki Zezi ti annan konpasyon pour lezot e ki son ladouser ti pous li pour fer?

12 Ki mannyer Zezi ti demontre ladouser? Son santiman ek aksyon. Zezi ti annan konpasyon pour lezot. Kan i ti vwar son zanmi Mari ek bann ki ti avek li pe plere akoz son frer Lazar ti’n mor, Zezi osi “ti plere.” (Lir Zan 11:32-35.) Apre sa, son leker ti ranpli avek pitye e zis parey i ti resisit garson en vev, i ti resisit Lazar. (Lik 7:11-15; Zan 11:38-44) Par fer sa aksyon ki demontre ladouser, i kapab ki Zezi ti donn Lazar en nouvo lespwar pour al viv dan lesyel a lavenir. Avan sa, Zezi ti “ranpli avek ladouser ek lafeksyon” pour en lafoul ki ti vin kot li. Pouse par konpasyon, “i ti konmans ansenny zot bokou keksoz.” (Mark 6:34; Kingdom Interlinear) Pa sa ti en sanzman dan lavi okenn dimoun ki ti aksepte son bann lansennyman! Ladouser Zezi pa ti zis en santiman, i ti ed li pran linisyativ pour ed lezot.Mat. 15:32-38; 20:29-34; Mark 1:40-42.

13. Dan ki fason Zezi ti koz avek ladouser avek lezot? (Vwar portre lo paz 5.)

13 I ti koz avek ladouser. Konpasyon Zezi ti pous li pour koz avek ladouser avek lezot, espesyalman bann ki ti pe ganny eksplwate. Zapot Matye ti pe koz lo Zezi ler i ti sit parol Izai ki dir: “I pa pou kas en pti banbou kraze e i pa pou tenny en lanmes ki ankor pe sorti lafimen.” (Iza. 42:3; Mat. 12:20) Zezi ti koz dan en fason ki ti lev moral bann dimoun ki ti parey en pti banbou kraze oubyen en lanmes ki ti pros pour tennyen. I ti pres en mesaz ki donn lespwar pour “pans sa bann ki annan leker brize.” (Iza. 61:1) I ti envit bann ki ti “fatige e ki pe anmenn en fardo” pour vin kot li e reasir zot ki zot ti pou “ganny repo.” (Mat. 11:28-30) I ti asir son bann disip ki Bondye i konsernen avek sak Son bann adorater, enkli “bann pti zanfan,” setadir bann ki paret pa enportan dapre pwennvi sa lemonn.Mat. 18:12-14; Lik 12:6, 7.

IMIT LADOUSER ZEZI

14. Ki mannyer ou kapab devlop ladouser anver lezot?

14 Ki mannyer nou kapab imit Zezi par demontre ladouser? Nou santiman. I kapab pa natirel pour nou annan sa bann lemosyon, me Labib i ankouraz nou pour fer zefor pour devlop zot. “Konpasyon” i form parti sa nouvo personnalite ki tou Kretyen i devret annan. (Lir Kolosyen 3:9, 10, 12. *) Ki mannyer ou kapab devlop ladouser anver lezot? Ouver gran ou leker. (2 Kor. 6:11-13) Ekout byen ler en dimoun i eksprim son santiman ek son bann konsern. (Zak 1:19) Servi ou mazinasyon e demann ou lekor: ‘Si mon ti dan son sityasyon, ki mannyer mon ti pou santi? Ki mon ti pou bezwen?’1 Pyer 3:8.

15. Ki nou kapab fer pour ed bann ki petet i parey en pti banbou kraze oubyen lanmes ki ankor pe sorti lafimen?

15 Nou bann aksyon. Ladouser i pous  nou pour anvi fer en diferans dan lavi lezot, espesyalman bann ki petet parey en pti banbou kraze oubyen lanmes ki ankor pe sorti lafimen. Ki mannyer nou kapab ed zot? Romen 12:15 i dir, “pran lapenn avek sa ki dan lapenn.” Bann ki dekouraze i pli bezwen rekonfor ki solisyon pour zot problenm. Zot bezwen en zanmi ki enterese avek zot e ekout zot. En ser ki ti ganny rekonforte par bann frer ek ser apre ki i ti’n perdi son fiy, i dir: “Mon ti apresye kan mon bann zanmi ti vin kot mwan e zis pler avek mwan.” Nou osi kapab demontre ladouser ek lafeksyon par fer bann keksoz pratik ki ed lezot. Eski ou konn en vev ki bezwen led pour repar en pe son lakaz? Eski i annan en Kretyen aze ki bezwen transpor pour al lasal, predikasyon oubyen kot dokter? Menm en pti keksoz ki ou fer pour montre ki ou enterese i kapab fer en gran diferans dan lavi en Kretyen ki dan bezwen. (1 Zan 3:17, 18) Par lao tou, nou kapab demontre ladouser e montre ki nou enterese avek lezot par partisip plennman dan predikasyon. Napa en pli bon fason ki nou kapab fer en diferans dan lavi bann ki annan en leker senser.

Eski ou vreman enterese avek ou bann frer ek ser? (Vwar paragraf 15)

16. Ki nou kapab dir pour ankouraz bann ki dan depresyon?

16 Koz avek ladouser. Nou ladouser ek lafeksyon anver lezot i pous nou pour “koz dan en fason konsolan avek bann ki dan depresyon.” (1 Tesa. 5:14, NW) Ki nou kapab dir pour ankouraz sa bann dimoun? Nou kapab lev zot moral par dir zot ki nou vreman kontan zot e annan zot lentere aker. Nou kapab felisit zot senserman e ed zot vwar zot bann bon kalite ek abilite. Nou kapab rapel zot ki Zeova in atir zot ver son Garson e alor zot bezwen presye dan son lizye. (Zan 6:44) Nou kapab asir zot ki Zeova i vreman enterese avek son bann serviter ki annan “leker brize” oubyen ‘lespri fatige.’ (Ps. 34:18) Ler nou koz avek ladouser sa i kapab geri bann ki bezwen rekonfor.Prov. 16:24.

17, 18. (a) Dan ki fason Zeova i ekspekte bann ansyen i tret son bann mouton? (b) Ki nou pou diskite dan lot lartik?

17 Zot bann ansyen, Zeova i ekspekte ki zot tret son bann mouton avek ladouser. (Akt 20:28, 29) Rapel ki i ou responsabilite pour nouri, ankouraz e rekonfort son bann mouton. (Iza. 32:1, 2; 1 Pyer 5:2-4) Alor, en ansyen ki annan ladouser ek konpasyon pa pou esey kontrol bann mouton par fer bann lalwa oubyen fer zot santi zot koupab par met presyon lo zot pour fer plis, kan zot sirkonstans pa permet zot. O kontrer, i fer zefor pour ed zot ganny lazwa e i annan konfyans ki lanmour ki bann frer ek ser i annan pour Zeova pour pous zot pour servi li otan ki zot kapab.Mat. 22:37.

18 Anmezir ki nou reflesir lo limilite ek ladouser Zezi, sirman nou ganny pouse pour kontinyen mars dan son bann lepa. Dan lot lartik nou pou diskit lo de lezot laspe atiran dan personnalite Zezi, sa i kouraz ek disernman.

^ par. 9 Izai 40:12-15: 12 Lekel ki’n mezir delo dan kre son lanmen e ki’n pran mezir grander lesyel avek son plak lanmen? Lekel ki’n anmans lapousyer later dan en mezir oubyen ki’n kapab pez bann montanny ek kolin dan en balans? 13 Lekel ki’n mezir lespri Zeova e lekel ki kapab ansenny li konman son konseye? 14 Lekel ki i’n konsilte pour ganny konprenezon, lekel ki ansenny li dan semenn lazistis, lekel ki ansenny li lakonnesans oubyen ki montre li semen vre lentelizans? 15 Gete! Bann nasyon i parey en gout sorti dan en seo e zot parey en kous lapousyer lo balans. Gete! I lev bann zil parey bann gren lapousyer.”

^ par. 14 Kolosyen 3:9, 10, NW, 12: Pa koz manti antre zot, parski zot in abandonn zot vye natir avek son bann move labitid. 10 Met lo zot sa nouvo personnalite, ki gras a konnesans egzakt i ganny renouvle dapre resanblans sa Enn ki’n kree li.” “12 Alor konman pep ki Bondye in swazir, en pep sen ki Bondye i kontan, zot devre ranpli avek konpasyon, labonte, limilite, ladouser ek pasyans.”