Dapre Matye 24:1-51

 • SINY PREZANS KRIS (1-51)

  • Lager, lafanmin, tranblemandter (7)

  • Bon nouvel pou ganny anonse (14)

  • Gran ladetres (21, 22)

  • Siny Garson zonm (30)

  • Pye fig (32-34)

  • Parey dan letan Noe (37-39)

  • Kontinyen veye (42-44)

  • Lesklav fidel ek en move lesklav (45-51)

24  Ler Zezi ti pe kit tanp, son bann disip ti vin kot li e montre li tanp ek son bann miray.  Zezi ti dir zot: “Zot vwar tousala? Laverite mon dir zot, ni menm en ros lo en lot pa pou reste, tou pou ganny zet ater.”  Ler i ti pe asize lo Montanny Pye Zoliv, son bann disip ti vin kot li an prive e demann li: “Dir nou, kan tou sa bann keksoz pou arive e ki siny ki pou montre ki ou la* e ki lafen* sa lemonn* i pros pour arive?”  Zezi ti reponn zot: “Fer atansyon ki personn pa anbet zot,  parski en kantite dimoun pou servi mon non, zot pou dir, ‘Mwan menm Kris’ e zot pou anbet en kantite dimoun.  I pou annan bann lager kot zot reste e dan diferan landrwa. Pa bezwen per parski sa bann keksoz i bezwen arive, me lafen pa ankor arive.  “Parski nasyon pou lager kont nasyon e rwayonm kont rwayonm, i pou annan mankman manze ek tranblemandter dan en landrwa apre lot.  Tou sa bann keksoz i zis konmansman bann soufrans.*  “Dimoun pou persekit zot e touy zot e tou nasyon pou ay zot akoz zot port mon non. 10  Osi, bokou dimoun pou perdi lafwa, zot pou trai kanmarad e zot pou ay kanmarad. 11  I pou annan en kantite fo profet e zot pou anbet en kantite dimoun. 12  Akoz i pou annan en kantite pese,* lanmour lamazorite dimoun pou diminyen. 13  Me sa enn ki’n andire* ziska lafen pou ganny sove. 14  Sa bon nouvel Rwayonm pou ganny anonse partou lo later* pour donn en temwannyaz avek tou nasyon e apre sa, lafen pou arive. 15  “Alor, ler zot a vwar sa keksoz degoutan ki anmenn destriksyon dan landrwa sen, parey sa ki ti ganny dir atraver profet Danyel (konpran byen sa ki ou pe lir), 16  alor bann ki Zide, konmans sov dan montanny. 17  Sa ki lo twa* lakaz pa devret antre dan son lakaz pour al pran son keksoz 18  e sa enn ki dan plantasyon pa devret retourn kot son lakaz pour pran son lenz. 19  Maler pour bann madanm ansent ek bann ki annan pti baba sa letan! 20  Kontinyen priye pour ki zot pa bezwen sove pandan liver, ni zour Saba, 21  parski i pou annan en gran ladetres, enn ki pa’n zanmen arive depi konmansman lemonn ziska prezan e i pa pou zanmen ariv ankor. 22  Anfet, si sa letan pa ti ganny akoursi, personn pa ti pou ganny sove, me sa letan pou ganny akoursi akoz bann ki’n ganny swazir. 23  “Alor, si en dimoun i dir ou, ‘Gete! La Kris la,’ oubyen ‘La i laba!’ pa bezwen krwar. 24  Parski i pou annan bann fo Kris ek bann fo profet ki pou fer bann mirak ek keksoz merveye pour anbet dimoun, si posib, menm bann ki’n ganny swazir. 25  Mazinen! Mon’n fini averti zot. 26  Alor, si dimoun i dir zot, ‘Gete! I dan dezer,’ pa bezwen ale, ‘Gete! I anndan dan sa lasanm,’ pa bezwen krwar zot. 27  Parski, zis parey zekler ki sorti dan les i kapab ganny vwar dan was, koumsanmenm ki i pou ete ler Garson zonm pou la.* 28  Kot lekor mor pou ete, lanmenm la ki bann leg pou rasanble. 29  “Deswit apre sa letan ladetres, soley pou vin sonm, lalin pa pou klere, bann zetwal pou tonbe sorti dan lesyel e bann lafors dan lesyel pou ganny sekwe. 30  Apre sa, siny Garson zonm pou aparet dan lesyel e tou tribi lo later pou tap zot lestoman dan sagrinasyon e zot pou vwar Garson zonm pe vini lo nyaz dan lesyel avek gran laglwar ek pwisans. 31  I pou anvoy son bann lanz, i pou annan en gro tapaz tronpet e zot pou rasanble sa bann ki’n ganny swazir pour li, sorti dan kat kwen lemonn,* depi en kote lesyel ziska lot kote lesyel. 32  “Aprezan aprann en leson avek pye fig: Desito ki son bann pti brans i vin tann e bourzonnen, zot konnen ki lete i pros. 33  Pareyman zot osi, ler zot vwar sa bann keksoz pe arive, konnen ki i la devan laport. 34  Laverite mon dir zot, sa zenerasyon pa pou disparet avan ki tou sa bann keksoz i sirman arive. 35  Lesyel ek later pou disparet, me mon parol pa pou zanmen disparet. 36  “Konsernan sa zour ek sa ler, personn pa konnen kan i pou arive, ni bann lanz dan lesyel, ni Garson, me zis Papa tousel ki konnen. 37  Parski ler Garson zonm pou la,* i pou parey dan letan Noe. 38  Parski parey dan letan avan Deliz, dimoun ti pe manze e bwar, bann zonm ti pe marye e bann madanm ti pe ganny donnen an maryaz, ziska zour ki Noe ti antre dan lars 39  e zot pa ti pran kont nanryen ziska ki Deliz ti vini e balye zot tou. I pou parey ler Garson zonm pou la. 40  Sa letan, de zonm pou dan plantasyon, enn pou ganny pran e lot pou ganny kit deryer. 41  De madanm pou pe kraz dible lo moulen, enn pou ganny pran e lot pou ganny kit deryer. 42  Alor, kontinyen veye akoz zot pa konnen ki zour zot Senyer pe vini. 43  “Me mazin sa: Si en met lakour ti’n konnen ki ler voler ti pe vini dan lannwit, i ti pou’n reste eveye e i pa ti pou les voler kas son lakaz. 44  Pareyman, zot osi fer sir zot in pare, parski Garson zonm pe vini en ler ki zot pa pe ekspekte. 45  “Lekel vreman sa lesklav fidel e pridan* ki son met in met li ansarz son bann serviter pour donn zot manze dan sa moman apropriye? 46  Ere sa lesklav si ler son met i vini i vwar li pe fer son louvraz! 47  Laverite mon dir zot, i pou met li ansarz tou son byen. 48  “Me si zanmen sa move lesklav i dir dan li menm, ‘Mon met pe tarde’ 49  e i konmans bat lezot lesklav, manze e bwar avek bann gran soular. 50  Met sa lesklav pou vin en zour ki i pa pe ekspekte, en ler ki i pa konnen 51  e i pou pini li severman e donn li en plas parmi bann ipokrit. Se laba kot i pou plere e grens son ledan akoz dezespwar.

Bann not

Literalman, “prezans.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “konklizyon.”
Oubyen “lepok, sistenm.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “premye douler avan lakousman.”
Literalman, “kas lalwa.”
Oubyen “ki andire.”
Literalman, “later kot i annan dimoun.”
Twa lakaz ti plat e i ti ganny servi pour fer diferan aktivite.
Literalman, “prezans.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “kat divan.”
Literalman, “prezans.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “saz.”