LATOUR VEYER (EDISYON LETID) Fevriye 2015

Dan sa nimero i annan lartik letid pour le 6 Avril ziska le 3 Me 2015.

En sirpriz pour Zapon

En nouvo liv ki annan pour tit, ‘Labib—Levanzil dapre Matye’ ti ganny lanse Zapon. Ki diferan laspe sa liv i annan? Akoz i’n ganny prepare?

Imit limilite ek ladouser Zezi

1 Pyer 2:21 i ankouraz nou pour byen swiv legzanp Zezi. Menm si nou enparfe ki mannyer nou kapab imit limilite ek ladouser Zezi?

Imit kouraz ek disernman Zezi

Sa ki’n ganny ekrir dan Labib i ed nou aprann ki kalite dimoun Zezi i ete. Annou vwar ki mannyer nou kapab imit son kouraz ek disernman.

Gard ou devouman dan predikasyon

Nou konnen ki sa travay pli enportan ki nou kapab fer ozordi se pour pres sa bon nouvel. Ki mannyer nou kapab gard e menm annan plis devouman dan predikasyon?

Bann nasyon ti ganny prepare pour lansennyman Zeova

Ki rezilta bann disip dan premye syek ti gannyen dan zot travay predikasyon? Kwa ki ti’n kapab fer travay predikasyon dan premye syek pli fasil konpare avek lezot letan dan listwar?

Zeova i gid nou travay lansennyman dan lemonn antye

Kwa ki’n arive resaman ki’n ed bann serviter Zeova pour pres sa bon nouvel dan lemonn antye?

Kestyon lekter

Ki nou kapab fer pour ed bann frer ek ser ki alerzik avek loder lesans? Kan ki en proklanmater feminen i bezwen kouver son latet?

DAN NOU ARSIV

“En letan vreman presye”

Latour Veyer ti apel letan Memoryal lanmor Zezi “en letan vreman presye” e i ti ankouraz son bann lekter pour komemor li. Ki mannyer Memoryal ti ganny komemor o konmansman?