Let pour bann Romen 1:1-32

  • Bann salitasyon (1-7)

  • Pol i byen anvi al Ronm (8-15)

  • Sa enn ki drwat pou viv akoz son lafwa (16, 17)

  • Bann move dimoun napa okenn leskiz (18-32)

    • Bann kalite Bondye i evidan dan son kreasyon (20)

1  Mwan Pol, en lesklav Kris Zezi, mon’n ganny swazir konman zapot e ganny met apar pour anons bon nouvel Bondye.  Sa bon nouvel ki Bondye ti’n anonse davans dan Lekritir sen atraver son bann profet.  Sa bon nouvel i annan pour fer avek Garson Bondye ki ti ne lo later konman en desandans David,  me ki par pwisans lespri ki sen ti ganny resisite e sa ti montre ki nou Senyer Zezi Kri i Garson Bondye.  I ti demontre labonte ekstraordiner* anver nou e apwent mwan konman zapot pour ki tou bann nasyon i kapab demontre lafwa ek lobeisans pour glorifye son non.  Zot osi zot in ganny swazir parmi bann nasyon pour ki zot vin pour Zezi Kri . . .  Se avek zot tou ki Ronm, zot ki Bondye i kontan e ki’n ganny swazir pour vin bann sen ki mon pe ekri: Ki Bondye nou Papa ek nou Senyer Zezi Kri i donn zot lape ek labonte ekstraordiner.  Premyerman, mon remersye mon Bondye atraver Zezi Kri akoz zot tou, parski partou kote dimoun pe koz lo zot lafwa.  Sa Bondye ki mon servi* avek tou mon leker* ler mon anons sa bon nouvel konsernan son Garson, i konnen ki mon touzour pe priy pour zot 10  e sipliy li ki si i posib, alafendefen mon ava reisi ariv kot zot si sa i son lavolonte. 11  Parski mon vreman anvi vwar zot pour ed zot spirityelman* pour ki zot reste ferm 12  oubyen plito ki nou kapab ankouraz kanmarad par nou lafwa, zot par mon lafwa e mwan par zot lafwa. 13  Mon bann frer, mon oule ki zot konnen ki plizyer fwa mon’n anvi vin kot zot, pour ki mon travay i anmenn bann bon rezilta parmi zot osi, parey i leka parmi lezot nasyon, me mon pa’n kapab ziska prezan. 14  Mon annan en det anver bann Grek ek bann etranze,* anver bann dimoun saz ek bann dimoun bet, 15  sanmenm ki mon vreman anvi anons sa bon nouvel avek zot osi laba Ronm. 16  Parski mon pa onte akoz sa bon nouvel. Anfet, sa bon nouvel i sa mwayen pwisan ki Bondye i servi pour sov tou sa bann ki annan lafwa, bann Zwif premye e osi bann Grek.* 17  Parski bann ki annan lafwa i konnen ki se atraver sa bon nouvel ki Bondye i revel son ladrwatir e sa i ranforsi zot lafwa, zis parey i’n ganny ekrir: “Me sa enn ki drwat pou viv akoz son lafwa.” 18  Depi dan lesyel, Bondye pe montre ki i ankoler avek tou bann move dimoun ki pa obei li e ki fer bann move keksoz pour anpes dimoun konn laverite. 19  Parski sa ki zot kapab konnen lo Bondye i deza byen kler pour zot e Bondye in fer li kler pour zot. 20  Zot napa okenn leskiz, akoz menm si Bondye i envizib, depi kreasyon lemonn, i’n posib pour imen konn son bann kalite atraver bann keksoz ki Bondye in fer, setadir son pwisans eternel e lefet ki i vreman Bondye. 21  Parski menm si zot konnen ki i Bondye, zot pa’n glorifye li ni remersye li, o kontrer zot in devlop bann rezonnman ki pa fer sans e zot leker bet i dan fernwanr. 22  Menm si zot dir ki zot saz, zot in vin bet 23  e olye glorifye Bondye ki imortel,* zot plito glorifye bann zidol ki dan resanblans zonm ki mortel, bann zwazo, zannimo kat lapat ek bann reptil. 24  Pour sa rezon, Bondye in les zot satisfer zot prop move dezir* e les zot dan zot lenpirte ki anmenn laont lo zot lekor. 25  Zot in swazir pour krwar dan mansonz plito ki laverite lo Bondye, zot ador* e servi sa ki Bondye in kree plito ki Kreater li menm, ki merit ganny loue pour touzour. Amenn. 26  Se pour sa rezon ki Bondye in les zot satisfer zot bann move dezir seksyel ki fer onte, parski zot madanm in aret annan relasyon seksyel natirel pour fer sa ki pa natirel. 27  Bann zonm osi in aret annan relasyon seksyel natirel avek bann madanm, me zot in devlop bann move dezir seksyel vreman for antre zot, zonm avek zonm. Zot pratik sa ki fer onte e zot menm zot ganny byen pini* dapre sa ki zot merite pour zot move kondwit. 28  Vi ki zot pa’n fatig zot avek Bondye,* Bondye in les zot annan en leta lespri ki i pa aprouve pour ki zot fer bann keksoz ki pa apropriye. 29  Zot in fer tou sort kalite move keksoz, mesanste, vorasite ek lemal. Zot vreman groker, zot komet mert, fer kankan, rize, zot fer ditor lezot, fann rimer, 30  malparl kanmarad, zot annan laenn pour Bondye, zot ensolan, arogan, vantar, zot envant bann move keksoz, zot dezobeisan anver zot paran, 31  zot pa konpran, pa gard zot promes, napa lanmour* pour kanmarad e zot san pitye. 32  Menm si zot konn tre byen komannman drwat Bondye, setadir ki bann ki pratik sa bann keksoz i merit lanmor, zot pa zis kontinyen fer sa bann keksoz, me zot dakor avek sa bann ki pratik sa bann keksoz.

Bann not

Oubyen “labonte ki nou pa merite.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “ofer en servis sakre.”
Literalman, “avek mon lespri.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “pour donn zot bann kado spirityel.”
Oubyen “dimoun ki pa Grek.”
Sa i refer avek bann dimoun lezot nasyon ki koz Grek.
Literalman, “pa kapab ganny koronpi.”
Literalman, “dezir zot leker.”
Oubyen “venere.”
Oubyen “rekonpanse.”
Oubyen “zot pa’n enterese pour ganny konnesans egzakt lo Bondye.”
Oubyen “lafeksyon.”