Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

Ifa Letipen Kot?

Ifa Letipen Kot?

Letipen Kot pwe sipwe nonnom lón kinamwe me pwapwa lón eú paratis woon fénúfan tori feilfeiló chék!

Eli kopwe ekieki, ‘Epwe ifa usun epwe fis ena?’ Ewe Paipel a erá pwe ewe Mwúún Kot epwe atufichi ena mettóch, me letipen Kot pwe aramas meinisin repwe káé usun an na Mwú me minne a fen tipeni fán itach.​—Aisea 9:7; Mateus 5:5.

Letipen Kot pwe sipwe feiéch.

Semach lón láng a tipeni ach sipwe pwapwa fóchófóch, a usun chék emén sam mi múrinné mi mochen pwe néún epwe sópwéch. (Aisea 48:17, 18) Kot a pwonei pwe ié mi ‘föri letipan epwe manau tori feilfeilachök.’​—1 Johannes 2:17.

Letipen Kot pwe sipwe apwénúetá an emmwen.

Ewe Paipel a apasa pwe ewe Chón Férikich a mochen “aiti ngenikich mine a mochen sipwe fori pwe sipwe tongeni apwonueta an kewe kapas.” (Aisea 2:2, 3) Ewe Chón Férikich a fen akkóta “eu mwichen aramas fän itan” pwe epwe esilefeili letipan wóón unusen fénúfan.​—Föför 15:14.

Letipen Kot pwe sipwe tipeeú lón ach fel ngeni.

Án Jiowa fel mi limeliméch a etipeeúfengeni aramas fán tong enlet, nge ese fen etipefeseniir. (Johannes 13:35) Ié kewe ikenái ra áiti mwán me fefin ekis meinisin usun ar repwe angang ngeni Kot fán tipeeú? Ám aua etiwok le alapaaló om silei ren om káé ei puk.