Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

LESEN 19

Ié ewe Mwichen Chón Angang mi Alúkúlúk o Tipachem?

Ié ewe Mwichen Chón Angang mi Alúkúlúk o Tipachem?

Kich meinisin sia feiéch seni anach mwéngé lón pekin lúkú

Ekiseló chék mwen án Jesus máló, a fós ngeni fémén me lein néún kewe chón káé, Petrus, James, Johannes, me Andru. Lupwen Jesus a kapas usun esissillen an nonnom lón ekkewe ránin le sópwólóón, a epiietá eú kapas eis mi lamot: “Iö chök ewe chon angang mi allükülük o tipachem? Ätewe an masta epwe seikätä pwe epwe nemeni nöün kewe chon angang o ngeniir wiser mongö lon fansoun fich.” (Mateus 24:3, 45; Markus 13:3, 4) Jesus a alúkúlúkú ngeni néún kewe chón káé pwe i, usun néúr “masta,” epwe seikaatá chókkewe repwe akkawora mwéngé lón pekin lúkú fán iten ekkewe chón tapweló mwirin i lón ekkewe ránin le sópwólóón. Ié kana ra wewe ngeni ena chón angang?

Iir Chón Kraist mi wesewesen kepit me ren án Kot manaman mi fel. Ewe “chon angang” a awora mwéngé lón pekin lúkú lón fansoun mi fich ngeni chiener kewe chón fel ngeni Jiowa. Sia lúkúlúk wóón ena chón angang mi alúkúlúk an epwe akkawora ‘wisach mongö lon fansoun fich.’​—Lukas 12:42.

Ra túmúnú mettóchun Kot. (Lukas 12:44) Jesus a ewisa ngeni ewe chón angang ewe wis mi lamot le túmúnú án Jiowa we mwicheich, ewe kinikin mi nom wóón ei fénúfan. A túmúnú pisekin ena mwicheich, emmweni ewe angangen afalafal, me asukulakich me ren ach kewe mwichefel. Ina minne, ren an epwe awora minne sia osupwangan lón ewe fansoun mi lamot ngenikich, ewe “chon angang mi allükülük o tipachem” a awora mwéngé lón pekin lúkú ren néúch kewe puk me pwal ekkóch minen álillis lón Paipel, pwal ekkewe afalafal mi katowu lón ach kewe mwich me mwichelap.

Ewe chón angang, i mi alúkúlúk, pwe a tuppwél le fitipachei ewe pwóróus mi enlet lón Paipel me an apwénúetáéchú wisan le afalafala ewe kapas allim. A pwal tipachem le túmúnúéchú pisekin Kraist kewe wóón fénúfan fán mirit. (Föför 10:42) Jiowa a ekkefeiéchú án ena mwichen chón angang mi alúkúlúk o tipachem angang ren lapolóón chóchóón chón fel ngeni Kot me chómmóngólóón ewe mwéngé lón pekin lúkú.​—Aisea 60:22; 65:13.

  • Ié Jesus a seikaatá an epwe wisen amwéngééni néún kewe chón káé lón pekin lúkú?

  • Ifa usun ewe chón angang, i mi alúkúlúk me tipachem?