Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

LESEN 1

Ekkewe Chón Pwáraatá Jiowa, Iir Met Sókkun Aramas?

Ekkewe Chón Pwáraatá Jiowa, Iir Met Sókkun Aramas?

Denmark

Taiwan

Venezuela

India

Fitemén Chón Pwáraatá Jiowa ka silei? Eli ekkóch me leim chón orum, chienom chón angang are chienom chón sukul. Are eli aua fen piin fós ngonuk usun Paipel. Iwe, ám wesewesen met sókkun aramas, me pwata aua áiti ngeni aramas ám kewe lúkú?

Ám chón orum kewe. Aua feito seni sókkópaten lewo me nónnómun manaw. Ekkóch me leim aua fen piin fiti och sókkun lamalam, me ekkóch ause pwal lúkú Kot. Ina minne me mwen ám wiliti Chón Pwáraatá, ám meinisin aua áeá ám fansoun le kúkkúttafichi áitien Paipel kewe. (Föför 17:11) Ám aua tipeeú ngeni minne aua fen káé, iwe, mwirin aua pwisin filatá le fel ngeni Jiowa Kot.

Ám kákkáé Paipel a amúrinnéló manawem. Usun chék aramas meinisin, a pwal wor ám osukosuk me pwisin ám kewe apwangapwang. Nge ren ám achocho le apwénúetá án Paipel kewe kapasen emmwen lón manawem iteiten rán, aua kúna pwe a múrinnééló napanapen manawem. (Kölfel 128:1, 2) Ina eú popun aua áiti ngeni aramas ekkewe mettóch mi múrinné aua káé seni ewe Paipel.

Manawem a tipeeú ngeni napanap mi fich ngeni Kot. Ekkeei napanap pachelong wenechar me kirekiréch aua káé lón ewe Paipel, a álisatá ám pwapwa me súfél ngeni aramas. Ekkeei emmwen seni Paipel ra álisatá an epwe wor ewe sókkun aramas mi álilliséch me múrinné lón eú sóópw. Ra apéchékkúla manaw mi limeliméch me tipeeúin ewe famili. Pokiten ám lúkú pwe “Kot esap lifilifil aramas,” aua ekieki pwe ám eú famili wóón unusen fénúfan mi tipeeúfengen ren ám kewe lúkú. Inaamwo ika nónnómúm a léllé ngeni chómmóng nge ám aua chóni eú mwichen aramas mi sókkóló.​—Föför 4:13; 10:34, 35.

  • Met ekkewe Chón Pwáraatá Jiowa ra léllé ngeni aramas wóón?

  • Ikkefa ekkewe napanap mi aúchea Chón Pwáraatá ra fen káé seni ewe Paipel?