Mwet ngeni masouan

Pwóróus Usun Chón Pwáraatá Jiowa

Ika ka mochen chuurikem, fiti eú me lein ám kewe mwich, tingor án emén epwe káé ngonuk Paipel nge ese kamé, are kútta chék pwóróusem, ei kinikin epwe álisuk. Aua pwal etiwok óm kopwe feito lón eú me lein ám kewe ofes me katol ekkewe angang aua kan féfféri.

Káéén Paipel Ese Kamé

Pwata Kopwe Káé ewe Paipel?​—Video Mi Ttam

Ewe Paipel a awora ngeni fite million aramas wóón unusen fénúfan pélúwen ekkewe kapas eis mi lamot lón manawach. Ka pwal mochen silei?

Met A Fiffis lón eú Káéén Paipel?

Wóón unusen fénúfan, Chón Pwáraatá Jiowa ra iteféúló ren ar káé Paipel ngeni aramas, ese kamé. Ppii ifa usun ena kókkótun káé.

Tingor án Emén Chón Pwáraatá Jiowa Epwe Chuuruk

Pwóróusfengen me emén Chón Pwáraatá Jiowa wóón ewe Paipel, are tingor fán iten eú káéén Paipel ese kamé.

Mwich me Mwichelap

Met A Fiffis lón ewe Leenien Mwich?

Katol ena video pwe kopwe pwisin kúna.

Fiti án Chón Pwáraatá Jiowa Kewe Mwich

Ppii ifa usun aua féri ám fel. Kútta eú leenien mwich mi kkan ngonuk.

Áchechchemen án Jises Máló

Lón ei ier áchechchemen án Jises máló epwe fis lón Ráninfel, March 24, 2024. Áúa etiwok le káé ifa ussun ena rán mi aúchea epwe álisuk.

Ié Kewe Ra Féfféri Letipen Jiowa Lón Ei Fansoun?

A wor Chón Pwáraatá Jiowa wóón unusen fénúfan me iir seni sókkopaten lewo. Met a etipeeúfengeni ekkeei aramas seni sókkopaten lewo?

Pwóróusem Wóón Unusen Fénúfan

  • 239​—Ekkewe fénú Chón Pwáraatá Jiowa ra féri fel ie

  • 8,816,562​—Chón Pwáraatá Jiowa

  • 7,281,212​—Káéén Paipel lón imwen aramas nge ese kamé

  • 20,461,767​—Chón fiti Áchechchemen án Kraist we Máló

  • 118,177​—Mwichefel