Mwet ngeni masouan


EÚ KÁÉÉN PAIPEL SENI EMÉN CHÓN PWÁRAATÁ JIOWA

Eáni Manaw mi Pwapwa Tori Feilfeiló!

Lón ei kkótun káéén Paipel ese kamé, kopwe kúna pélúwen ekkeei esin kapas eis:

  • Ifa usun upwe tongeni kúna pwapwa?

  • Itá ekkewe mettóch mi ngaw me riáfféú repwe wesewesen wesiló?

  • Itá upwe tongeni kúnasefáli attongeei kewe mi máló?

  • Itá Kot a wesewesen áfánniei?

  • Ifa usun upwe iótek me silei pwe Kot a aúseling ngeniei?

Ese Kamé

Ese kamé óm káé. Kopwe pwal néúni ei puk Eáni Manaw mi Pwapwa Tori Feilfeiló! me eú Paipel ika ka need.

Mecheres

Oupwe káéfengen me ewe epwe wisen káé ngonuk wóón Internet are lón féúféún aramas, ineet ka tawe me ia ka mochen.

Pwisin Filiom

Ka tongeni fili ika ka mochen wes le káé ineet chék ka mochen.

Ifa usun napanapen ei kkótun káéén Paipel?

Emén chón afalafal epwe álisuk le káé met ewe Paipel a apasa, ren ámi káé eú me eú itelap. Atun ka káé ewe Paipel ren álillisin ei puk Eáni Manaw mi Pwapwa Tori Feilfeiló! ekis me ekis kopwe silei ekkewe pwóróus lón Paipel me ifa usun a tongeni álisuk. Ren pwal ekkóch pwóróus, katol ei video are ppii ei lesen itelapan “What Is the Bible Study Course Offered by Jehovah’s Witnesses?

Ka mochen katol masouen ei puk?

Ppii ekkóch lesen lepoputáán ei puk.

Ka mochen sótuni?

Ttiki ei pwóór ren óm kopwe akkóta óm fansoun káéén Paipel.