Mwet ngeni masouan

Ié ewe Sounemenem Kot A Filatá?

Lón unusen uruwoon aramas, fókkun emén chék a fichiiti an epwe sounemenemen án Kot we Mwú.

 

Alapaaló Óm Káé

Álleani ewe Paipel Online

Etittina masouen ewe Paipelin Ótót Séfé, eú Paipel mi pwúng afféún me mecheres álleaan.

Álleani ewe Paipel Online

Etittina masouen ewe Paipelin Ótót Séfé, eú Paipel mi pwúng afféún me mecheres álleaan.

Ppii ekkewe mineféén video, kél, me pwóróus.

Ppii Met Minefé

Sótuni Ei Kkótun Káéén Paipel

Etiwa ei kkótun káéén Paipel ese kamé ren álillisin emén Chón Pwáraatá Jiowa.

Tingor án Emén Chón Pwáraatá Jiowa Epwe Chuuruk

Pwóróusfengen me emén Chón Pwáraatá Jiowa wóón ewe Paipel, are tingor fán iten eú káéén Paipel ese kamé.

Fiti án Chón Pwáraatá Jiowa Kewe Mwich

Ppii ifa usun aua féri ám fel. Kútta eú leenien mwich mi kkan ngonuk.

Chón Pwáraatá Jiowa—Ám Ié?

Aua feito seni sókkópaten einang me sókkópaten fós, iwe nge aua tipeeúfengen. Ákkáeúin, ám aua mochen elingaaló Jiowa, ewe Koten ewe Paipel me ewe Chón Fératá mettóch meinisin. Aua achocho le áppirúfichi Jesus Kraist me aua pwapwa ren ám iteni Chón Kraist. Emén me emén leim aua áeá ám fansoun le álisi aramas le silei ewe Paipel me án Kot we Mwú. Pokiten aua pwáraatá, are fós usun Jiowa Kot me an we Mwú, iwe, aua iteni Chón Pwáraatá Jiowa.

Katol ám we Web site. Alapaaló óm káé usum me minne aua lúkú.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.