Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

LESEN 24

A Feito me Ia Monien Álillisin Ám Angang Wóón Unusen Fénúfan?

A Feito me Ia Monien Álillisin Ám Angang Wóón Unusen Fénúfan?

Nepal

Togo

Britain

Ám mwicheich a peresei me eineti fitepúkú million Paipel me ekkóch puk iteiten ier nge rese kamé. Aua aúetá me túmúnú ekkewe Leenien Mwich me keangen ofesilap. Aua túmúnú fitengeréú chón Bethel me ekkewe misineri, pwal awora álillis lón fansoun feiengaw watte. Ina pwata, eli kopwe ekieki, ‘Ia a feito me ie ewe moni pwe epwe pwénúetá ekkeei angang?’

Ám ause eáni asor ewe leengol, assawa sepien asor me ese kamé ám féri felin apwúpwúlú, papatais me metakkan. Inaamwo ika a watte moni towu fán iten ekkeei angang mi álisatá ewe angangen afalafal, nge ause tingor fetál moni. Lap seni ipúkú ier ra lo, oruuen peresin néúm we puk Watchtower a apasa pwe aua lúkú pwe Jiowa, i ám chón álillis, iwe ausap “fókkun tingorei aramas ren ar álillis” me seni lóóm tori ikenái esap mwo fán eú aua tingor!​—Mateus 10:8.

Ekkewe asor ra álisatá ám kewe angang. Chómmóng aramas ra aúcheani ám ei angangen asukula aramas ewe Paipel, iwe, ra awora ar monien álillis. Pwal pwisin ekkewe Chón Pwáraatá Jiowa ra pwapwa le fangoló ar fansoun, péchékkúl, néúr moni me pwal ar tufich fán iten pwénútáán letipen Kot ngeni unusen fénúfan. (1 Kronika 29:9) Lón ewe Leenien Mwich a kawor ekkewe pworun asor, ikena ie chókkewe mi mochen awora álillis ra tongeni isenalong ie are áeá ám website, jw.org, fán iten ar repwe awora asor. Lap ngeni ewe monien álillis a feito seni chókkewe rese wéúéch, usun chék ewe fefin mi má pwúlúwan Jesus a ingeiti pun inaamwo ika a wéúngaw, nge a asor seni mochenin letipan. (Lukas 21:1-4) Ina minne, emén a tongeni “aimwüela och alilis” iteitan pwe epwe fang seni pwisin “mefien letipan.”​—1 Korint 16:2; 2 Korint 9:7.

Aua lúkúlúk pwe Jiowa epwe akkamwékútú letipen chókkewe mi mochen ‘asamolu i ren ar fang ngeni seni wour,’ fán iten kálisitáán angangen ewe Mwú, pwe epwe pwénúetá letipan.​—Än Salomon Fos 3:9.

  • Met a asokkaalóói ám mwicheich seni ekkewe pwal ekkóch lamalam?

  • Ifa usun ám we mwicheich a áeá ekkewe asor?