Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

LESEN 21

Met Ena Bethel?

Met Ena Bethel?

Ofesin Pekin Chúnga lón Merika

Germany

Kenya

Colombia

Lón fósun Ipru, Petel a wewe ngeni “Imwen Kot.” (Keneses 28:17, 19) Ena it a fichiiti ekkewe pwiin imw me ofes Chón Pwáraatá Jiowa ra aúetá wóón sókkópaten fénú, ikewe ra kan emmweni me álisatá ewe angangen afalafal ie. Ewe Mwichen Soupwúngúpwúng a angang lón ewe ofesilap lón New York, Merika, me a túmúnú angangen ekkewe keangen ofesilap lón ekkewe sókkópaten fénú. Ewe mwichen chón angang lón Bethel, iir ewe familien Bethel. Usun chék eú famili ra nonnomfengen me angangfengen, pwapwaiti ar mwéngéfengen, me káéfengen ewe Paipel fán tipeeú.​—Kölfel 133:1.

Eú leeni mi kkóló aúchean me meinisin chón ena familien Bethel ra fangoló pwisin iir. Lón eú me eú imwen Bethel, mi wor ekkewe Chón Kraist mwán me fefin ra áeá unusen ar fansoun le féri letipen Kot fán tuppwél me álisatá ekkewe angang mi weneiti ewe Mwú. (Mateus 6:33) Meinisin rese peiof, nge a kawor ruumwer, ener mwéngé me ekis álillisin méén án emén me emén pwisin osupwang. Meinisin chón Bethel a wor wiser are ar angang, ese lifilifil ika ra angang lón ofes, leenien kuk are leenien mwéngé. Ekkóch ra angang lón leenien peres puk are ochu puk, elimelim are sop, me túmúnú pisekin ena leeni, pwal metakkan.

Eú leeni mi fis sókkópaten angang ie mi álisatá angangen afalafala ewe Mwú. Ewe populapen an a kawor ekkewe Bethel pwe epwe álisatá chéúfetálin ewe pwóróus mi enlet lón Paipel ngeni aramas meinisin. Áwewe chék, ei puk. Ei puk a mak fán emmwenien ewe Mwichen Soupwúngúpwúng, ra néúnéú computer le tiinaaló ngeni fitepúkú kúmien chón afféú wóón unusen fénúfan, peresei lón ekkewe mwesinen peres mi fókkun mwittir mi nóm lón ekkewe imwen Bethel, mwirin tiinaaló ngeni lap seni 110,000 mwichefel. Ekkewe familien Bethel ra álisatá meinisin kinikinin ekkena angang pwe epwe pwénútá ewe angang mi fókkun atapwal lap seni meinisin angang, ina ewe angangen afalafala ewe kapas allim.​—Markus 13:10.

  • Ié kewe ra angang lón Bethel, me ifa usun Bethel a túmúnúúr?

  • Ifa ewe angang mi atapwalapwal ekkewe angang mi fiffis lón ekkewe Bethel ra álisatá?