Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

LESEN 25

Met Popun A Kawor Ekkewe Leenien Mwich me Ifa Usun Ra Kaútá?

Met Popun A Kawor Ekkewe Leenien Mwich me Ifa Usun Ra Kaútá?

Bolivia

Nigeria, ar Leenien Mwich lóóm, me iei

Tahiti

Me lón ekkewe Leenien Mwich a kan kakkatowu ewe pwóróus seni Paipel mi itelapei Mwúún Kot, nge pwal ina itelapen án Jesus afalafal.​—Lukas 8:1.

Iir leenien ewe fel mi enlet lón ewe leeni. Seni ena leeni ekkewe chón afalafal ra akkóta ar we angangen afalafala ewe kapas allim usun ewe Mwúún Kot me ie. (Mateus 24:14) Mi sókkópat saisin me napanapen ekkewe Leenien Mwich, nge iir meinisin mi chék úkúkéch me rese eingeing. Chómmóng leir lap seni eú mwichefel ra áeá. Pokiten chómmóngólóón chón afalafal me ekkewe mwichefel, iwe, lón ekkewe ier kukkuto chék, aua fen aúetá fite ngeréú mineféén Leenien Mwich, (usun nimu Leenien Mwich ra kaú iteiten rán). Ifa usun a tongeni pwénútá ei angang?​—Mateus 19:26.

Ra kaú ren ekkewe asor mi feito seni ekkewe asor fán iten ewe kókkótun Angangen Kaú Leenien Mwich. Ekkewe asor ra titiiló ngeni ewe keangen ofesilap pwe epwe kawor ngeni ekkewe mwichefel mi osupwangen Leenien Mwich are an epwe fférsefál.

Ra kaú ren álillisin ekkewe chón angang rese peiof mi sókkópat nonnomur me ar angang. Lón chómmóng fénú a fen kkótóló ekkewe Kúmiin Chón Kaú Leenien Mwich. Ekkewe kúmiin chón angang me ekkewe volunteer ra mwékút ngeni ekkewe leeni ikewe ia repwe kaú Leenien Mwich ie, pwal mwo nge lón ekkewe leeni mi towau, pwe repwe emmweni ewe angangen kaú, me áiti chón ekkewe mwichefel ena esin angang. Lón pwal ekkóch leeni a kefilitá ekkewe ekkóch Chón Pwáraatá mi sipeéch pwe repwe emmweni kaútáán me fférsefálin ekkewe Leenien Mwich mi nóm fán túmúnúan. Inaamwo ika mi wor chómmóng volunteer mi lipwákéch lón angangen paw ra álillis, nge lón eú me eú angangen kaútáán ekkewe Leenien Mwich, lap ngeni ekkewe chón álillis iir chón ena mwichefel. Ren álillisin án Kot we manaman me án néún kewe aramas angang weires, a tongeni pwénútá ei angang.​—Kölfel 127:1; Kolose 3:23.

  • Ifa usun ewe angangen kaú Leenien Mwich wóón unusen fénúfan a pwénútá?