JW Library és una aplicació que han creat els Testimonis de Jehovà, la qual conté moltes traduccions bíbliques, llibres i fullets per a estudiar la Bíblia.