Salta al contingut

Ferramentes per a estudiar la Bíblia

La nostra biblioteca de ferramentes d’estudi gratuïta t’ajudarà a aprofundir en el teu estudi personal de la Bíblia i a comprendre a plenitud la Paraula de Déu. Utilitza debades la nostra Bíblia en línia junt amb totes les ferramentes d’estudi disponibles per a aprofundir en el teu estudi personal. Revisa les nostres lliçons bíbliques interactives. Millora el teu estudi amb l’ajuda de vídeos bíblics, una enciclopèdia bíblica, un atles bíblic, un glossari de termes bíblics i altres ferramentes bíbliques gratuïtes.

Llig la Bíblia en línia

Descobrix les característiques de la Traducció del Nou Món, una Bíblia exacta i fàcil d’entendre.

Vídeos per a estudiar la Bíblia

Vídeos d’introducció als llibres de la Bíblia

Fets més destacats i context de cada llibre de la Bíblia.

Vídeos d’ensenyances bíbliques bàsiques

Estos vídeos curtets donen resposta a algunes preguntes clau de la Bíblia, com per exemple: Per què va crear Déu la terra? Què passa quan morim? Per què permet Déu el patiment?

Ajudes i referències per a estudiar la Bíblia

Enciclopèdia bíblica

L’obra Perspicacia para comprender las Escrituras conté milers d’entrades amb informació extensa. Tracta temes com: persones, llocs, plantes, animals, successos importants i expressions en sentit figurat que es troben en la Bíblia. La versió en PDF d’esta enciclopèdia que es pot descarregar inclou mapes, fotografies i iŀlustracions, així com un índex per temes i per textos.

Resum del missatge de la Bíblia

El fullet La Biblia y su mensaje ens mostra un breu resum del missatge de la Bíblia i destaca el tema principal.

Atles bíblic

Veamos «la buena tierra» és un atles replet de mapes i gràfics que mostren les diferents zones de temps bíblics, especialment de la terra promesa en diferents períodes de temps.

Text bíblic del dia

La publicació Examinem les Escriptures cada dia mostra un text bíblic breu per a cada dia amb alguns comentaris sobre eixe text.

Programa de lectura de la Bíblia

Este programa et resultarà pràctic tant si vols llegir-la cada dia, al llarg d’un any o per primera volta.

Com trobar un text en la Bíblia

Esta llista mostra els 66 llibres bíblics en l’orde que solen aparéixer en la majoria de les traduccions bíbliques. El nom del llibre va seguit del capítol i després del versicle.

Preguntes sobre la Bíblia

Descobrix les respostes que dona la Bíblia sobre Déu, Jesús, la família, el sofriment i molt més.

Explicació de textos bíblics

Descobrix què volen dir realment algunes cites i expressions bíbliques populars.

Biblioteca en línia (obri en una finestra nova)

Busca temes online en les publicacions dels testimonis de Jehovà.

Estudia la Bíblia amb l'ajuda d'un mestre particular

Com són els cursos bíblics que oferixen els testimonis de Jehovà?

Pots utilitzar qualsevol traducció de la Bíblia amb el curs interactiu que oferixen els testimonis de Jehovà. Pots convidar a qualsevol de la teua família o als teus amics a assistir amb tu.

Soŀlicita una visita

Aprén sobre un tema bíblic o sobre els testimonis de Jehovà.