Salta al contingut

Explicació de textos bíblics

Descobrix què volen dir realment algunes cites i expressions bíbliques conegudes. Analitza el context d’estos textos amb l’ajuda de notes explicatives i referències per a augmentar la teua comprensió de la Bíblia.

Explicació de Gènesi 1:1 «Al principi, Déu va crear el cel i la terra»

Quines dos veritats importants es mencionen en el primer text de la Bíblia?

Explicació d’Èxode 20:12: «Honra ton pare i ta mare»

A l’afegir una promesa a este manament, Déu va donar un incentiu addicional per a obeir-lo.

Explicació de Josué 1:9: «Sigues ferm i decidit»

Com pots demostrar fermesa i decisió a l’afrontar circumstàncies i obstacles difícils?

Explicació de Salm 23:4: «Ni que passe per la vall tenebrosa, no tinc por de cap mal»

Com experimenten els servents de Déu la protecció divina inclús en els dies més foscos de la seua vida?

Explicació de Salm 46:10: «Esteu-vos quiets, i sapieu que jo soc Déu»

Dona a entendre este versicle simplement que hem de guardar silenci en l’església?

Explicació de Proverbis 3:5, 6 «Malfia’t del propi saber»

Com pots demostrar que confies més en Déu que en tu mateix?

Explicació d’Isaïes 40:31: «Els qui posen la seua esperança en Jehovà recobraran les forces»

Per què comparen les Escriptures una àguila que alça el vol amb una persona que rep forces de part de Déu?

Explicació d’Isaïes 41:10: «No tingues por, que jo sóc amb tu»

Jehovà repetix la mateixa idea de tres maneres diferents per a emfatitzar que, de ben segur, ajudarà els seus servents.

Explicació d’Isaïes 42:8: «Jo sóc “el Senyor”»

Quin nom personal es va posar Déu a si mateix?

Explicació de Miquees 6:8: «Comporta’t humilment amb el teu Déu»

Este versicle resumix amb tres expressions plenes de significat el que Déu espera de nosaltres.

Explicació de Mateu 6:33 «Busqueu primer el Regne de Déu»

Volia dir Jesús que els cristians no necessiten treballar per a guanyar-se la vida?

Explicació de Mateu 6:34 «No vos preocupeu [...] pel demà»

Jesús no va voler dir que no deuríem fer plans per al futur.

Explicació de Mateu 11:28-30: «Veniu a mi [...], i jo vos faré reposar»

Va prometre Jesús que llevaria l’opressió i la injustícia immediatament?

Explicació de Marc 1:15 «El Regne de Déu és prop»

Va voler dir Jesús que el Regne ja havia començat a governar?

Explicació de Joan 1:1 «Al principi existia el qui és la Paraula»

Este text revela detalls sobre la vida de Jesucrist abans que vinguera a la terra com a humà.

Explicació de Joan 3:16: «Déu ha estimat tant el món»

Com ha mostrat Jehovà Déu que ens estima a cadascun de nosaltres i que vol que visquem per sempre?

Explicació de Joan 14:6: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida»

Per què la persona que vol adorar a Jehovà ha de reconéixer l’important paper que té Jesús?

Explicació de Joan 16:33: «Jo he vençut el món»

Com asseguren les paraules de Jesús als seus seguidors que poden complaure a Déu?

Explicació de Romans 5:8: «Crist va morir per nosaltres quan encara érem pecadors»

Tenint en compte que els humans tendim a pensar i actuar en contra de les normes justes de Déu, com podem disfrutar d’una bona relació amb Ell ara i de vida eterna en el futur?

Explicació de Romans 10:13 «Els qui invoquen el nom del Senyor»

Déu dona a totes les persones l’oportunitat de salvar-se i obtindre vida eterna, sense importar la seua nacionalitat, raça o estatus social.

Explicació de Romans 15:13: «Que el Déu de l’esperança òmpliga la vostra fe d’alegria i de pau»

Com estan relacionades la pau i l’alegria amb l’esperança i l’esperit sant?

Explicació de Filipencs 4:6, 7: «No vos inquieteu per res»

Quines formes d’oració poden ajudar els servents de Déu a descarregar la seua angoixa i a rebre pau mental?

Explicació de Filipencs 4:13: «Puc fer front a tot, perquè Crist em fa fort»

A què es referia l’apòstol Pau quan va escriure que es veia «capaç de tot»?

Explicació de 2 Timoteu 1:7: «Déu no ens ha donat un esperit de covardia»

Com pot Déu ajudar a una persona a superar la por i a tindre la valentia de fer el que és correcte?

Explicació d’Hebreus 11:1: «La fe fa reals els béns que esperem»

Com és de forta la fe verdadera, i per què és tan important?