Salta al contingut

Explicació de textos bíblics

Descobrix què volen dir realment algunes cites i expressions bíbliques conegudes. Analitza el context d’estos textos amb l’ajuda de notes explicatives i referències per a augmentar la teua comprensió de la Bíblia.

Explicació de Gènesi 1:1 «Al principi, Déu va crear el cel i la terra»

Quines dos veritats importants es mencionen en el primer text de la Bíblia?

Explicació d’Èxode 20:12: «Honra ton pare i ta mare»

A l’afegir una promesa a este manament, Déu va donar un incentiu addicional per a obeir-lo.

Explicació de Josué 1:9: «Sigues ferm i decidit»

Com pots demostrar fermesa i decisió a l’afrontar circumstàncies i obstacles difícils?

Explicació de Salm 23:4: «Ni que passe per la vall tenebrosa, no tinc por de cap mal»

Com experimenten els servents de Déu la protecció divina inclús en els dies més foscos de la seua vida?

Explicació de Salm 37:4: «Que siga el Senyor la teua delícia»

Com ens ajuda este salm a adquirir saviesa i a ser la classe de persones que Déu aprova?

Explicació de Salm 46:10: «Esteu-vos quiets, i sapieu que jo soc Déu»

Dona a entendre este versicle simplement que hem de guardar silenci en l’església?

Explicació de Proverbis 3:5, 6 «Malfia’t del propi saber»

Com pots demostrar que confies més en Déu que en tu mateix?

Explicació de Proverbis 16:3: «Confia al Senyor les teues faenes»

Per quines dos raons hauríem de buscar la guia de Déu abans de prendre decisions?

Explicació de Proverbis 17:17: «L’amic verdader estima en tot moment»

Este proverbi descriu d’una manera molt bonica què és un verdader amic.

Explicació de Proverbis 22:6: «Inicia el jove en el camí que ha de seguir»

Quin és «el camí» que han de seguir els fills? Té cadascú el seu propi camí?

Explicació d’Eclesiastés 3:11: «Ell ha fet les coses boniques i apropiades al seu temps»

Les boniques obres de Déu inclouen més que totes les coses que ha creat. Quina importància té això per a tu?

Explicació d’Isaïes 26:3: «Tu guardaràs en perfecta pau aquell que té ferm el seu pensament en tu»

És possible experimentar pau perfecta? Què significa que el nostre pensament siga ferm?

Explicació d’Isaïes 40:31: «Els qui posen la seua esperança en Jehovà recobraran les forces»

Per què comparen les Escriptures una àguila que alça el vol amb una persona que rep forces de part de Déu?

Explicació d’Isaïes 41:10: «No tingues por, que jo sóc amb tu»

Jehovà repetix la mateixa idea de tres maneres diferents per a emfatitzar que, de ben segur, ajudarà els seus servents.

Explicació d’Isaïes 42:8: «Jo sóc “el Senyor”»

Quin nom personal es va posar Déu a si mateix?

Explicació de Jeremies 11:11: «Els enviaré una calamitat»

Va portar Déu un «mal» sobre el seu poble, o simplement ho va permetre?

Explicació de Jeremies 33:3: «Crida’m, que jo et respondré»

Déu va prometre revelar «coses grans i incomprensibles» a aquells que acceptaren esta invitació. Quines són estes coses? És vàlida esta promesa hui en dia?

Explicació de Miquees 6:8: «Comporta’t humilment amb el teu Déu»

Este versicle resumix amb tres expressions plenes de significat el que Déu espera de nosaltres.

Explicació de Mateu 6:33 «Busqueu primer el Regne de Déu»

Volia dir Jesús que els cristians no necessiten treballar per a guanyar-se la vida?

Explicació de Mateu 6:34 «No vos preocupeu [...] pel demà»

Jesús no va voler dir que no deuríem fer plans per al futur.

Explicació de Mateu 11:28-30: «Veniu a mi [...], i jo vos faré reposar»

Va prometre Jesús que llevaria l’opressió i la injustícia immediatament?

Explicació de Marc 1:15 «El Regne de Déu és prop»

Va voler dir Jesús que el Regne ja havia començat a governar?

«Tot allò que demaneu en la pregària, creieu que ho heu rebut» (Marc 11:24)

Com pot el consell de Jesús sobre la fe i l’oració ajudar-nos a superar les proves hui en dia?

Explicació de Lluc 1:37: «Per a Déu no hi ha res impossible»

Res pot impedir que el Totpoderós complisca el que ha promés. Per què és açò important per a tu?

Explicació de Lluc 2:14: «Pau en la terra per a les persones que ell aprova!»

Què poden significar estes paraules per a la gent de hui en dia?

Explicació de Joan 1:1 «Al principi existia el qui és la Paraula»

Este text revela detalls sobre la vida de Jesucrist abans que vinguera a la terra com a humà.

Explicació de Joan 3:16: «Déu ha estimat tant el món»

Com ha mostrat Jehovà Déu que ens estima a cadascun de nosaltres i que vol que visquem per sempre?

Explicació de Joan 14:6: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida»

Per què la persona que vol adorar a Jehovà ha de reconéixer l’important paper que té Jesús?

Explicació de Joan 14:27: «Vos deixe la pau»

Quina classe de pau va deixar, o donar, Jesús als seus seguidors verdaders? Com podem rebre-la?

Explicació de Joan 15:13: «Ningú té un amor més gran»

Com poden els seguidors de Jesús imitar l’amor que ell va mostrar?

Explicació de Joan 16:33: «Jo he vençut el món»

Com asseguren les paraules de Jesús als seus seguidors que poden complaure a Déu?

Explicació de Fets 1:8: «Rebreu una força»

Jesús va prometre als seus seguidors que rebrien una força. A què es referia? I què podrien fer amb este poder?

Explicació de Romans 5:8: «Crist va morir per nosaltres quan encara érem pecadors»

Tenint en compte que els humans tendim a pensar i actuar en contra de les normes justes de Déu, com podem disfrutar d’una bona relació amb Ell ara i de vida eterna en el futur?

Explicació de Romans 6:23: «El sou que el pecat paga, és la mort. En canvi, el regal que Déu fa, és la vida eterna»

Degut al pecat, cap humà pot guanyar-se la salvació, però tots podem acceptar el regal que ens fa Déu de la vida eterna. De quina manera?

Explicació de Romans 10:13 «Els qui invoquen el nom del Senyor»

Déu dona a totes les persones l’oportunitat de salvar-se i obtindre vida eterna, sense importar la seua nacionalitat, raça o estatus social.

Explicació de Romans 12:12: «Que l’esperança vos òmpliga d’alegria. Sigueu pacients en la tribulació, constants en l’oració»

Com poden els cristians mantindre’s fidels a pesar de la persecució i altres dificultats?

Explicació de Romans 15:13: «Que el Déu de l’esperança òmpliga la vostra fe d’alegria i de pau»

Com estan relacionades la pau i l’alegria amb l’esperança i l’esperit sant?

Explicació de 1 Corintis 10:13: «Déu és fidel»

Com ens ajuda la fidelitat de Déu, en especial quan afrontem temptacions?

Explicació de 2 Corintis 12:9: «En tens prou amb la meua gràcia»

De quina manera es va beneficiar l’apòstol Pau de la bondat immerescuda de Déu? Com podem nosaltres beneficiar-nos-en també?

Explicació de Gàlates 6:9: «No ens cansem de fer el bé»

Quin resultat obtindran els cristians si no es cansen de fer el bé?

Explicació d’Efesis 3:20: «Déu [...] és capaç de fer molt, però infinitament molt més del que podríem demanar o imaginar»

De quines maneres contesta Déu les oracions i complix les expectatives dels seus servents?

Explicació de Filipencs 4:6, 7: «No vos inquieteu per res»

Quines formes d’oració poden ajudar els servents de Déu a descarregar la seua angoixa i a rebre pau mental?

Explicació de Filipencs 4:8: «Penseu constantment en totes les coses que són verdaderes»

En quines coses haurien d’acostumar-se a pensar els cristians?

Explicació de Filipencs 4:13: «Puc fer front a tot, perquè Crist em fa fort»

A què es referia l’apòstol Pau quan va escriure que es veia «capaç de tot»?

Explicació de Colossencs 3:23: «Siga quin siga el vostre treball, feu-lo de cor»

Com pot l’actitud d’un cristià cap al treball afectar la seua relació amb Déu?

Explicació de 2 Timoteu 1:7: «Déu no ens ha donat un esperit de covardia»

Com pot Déu ajudar a una persona a superar la por i a tindre la valentia de fer el que és correcte?

Explicació d’Hebreus 4:12: «La paraula de Déu és viva i eficaç»

Deixes que la paraula de Déu actue en la teua vida? Què revela això de tu?

Explicació d’Hebreus 11:1: «La fe fa reals els béns que esperem»

Com és de forta la fe verdadera, i per què és tan important?

Explicació de 1 Pere 5:6, 7: «Humilieu-vos davall la mà poderosa de Déu [...]. Descarregueu tot el vostre desfici»

Què significa «descarregar» el nostre desfici en Déu, i com pot això disminuir la nostra angoixa?

Explicació d’Apocalipsi 21:1: «Un cel nou i una terra nova»

Com ens ajuda la Bíblia a comprendre el significat d’este versicle?

Explicació d’Apocalipsi 21:4: «Eixugarà totes les llàgrimes»

Este versicle parla d’una meravellosa esperança per al futur.