Salta al contingut

EXPLICACIÓ DE TEXTOS BÍBLICS

«No vos inquieteu per res» (Filipencs 4:6, 7)

«No vos inquieteu per res» (Filipencs 4:6, 7)

 «No vos inquieteu per res. En tota ocasió acudiu a la pregària i a la súplica i presenteu a Déu les vostres peticions acompanyades d’acció de gràcies. I la pau de Déu, que sobrepassa tot el que podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist.» (Filipencs 4:6, 7, Bíblia valenciana. Traducció interconfessional)

 «No passeu ànsia per res. Al contrari, en qualsevol situació, exposeu a Déu els vostres anhels en l’oració i la súplica, acompanyades d’acció de gràcies. I la pau de Déu, que està per damunt de tot el que podeu pensar, vetlarà, com un sentineŀla, tota la vostra vida interior en Crist Jesús.» (Filipencs 4:6, 7, Nou Testament, Ed. Quatre Rius)

Significat de Filipencs 4:6, 7

 Els servents de Déu poden descarregar en oració la seua angoixa o grans preocupacions. Ell promet donar-los la pau mental que els ajudarà a afrontar l’ansietat i a protegir els seus pensaments i emocions. El versicle 6 menciona diferents formes d’oració que poden ajudar-los a rebre eixa pau.

 Les súpliques són oracions que inclouen precs sincers. Una persona podria suplicar a Déu enmig d’una situació estressant o perillosa, tal com Jesús va fer (Hebreus 5:7). A sovint estes oracions es fan amb insistència.

 Les peticions són soŀlicituds dirigides a Déu, que els seus servents poden fer «en qualsevol situació», «en tota ocasió». No obstant, estes oracions han d’estar en harmonia amb la voluntat de Déu revelada en la Bíblia (1 Joan 5:14).

 Les oracions d’acció de gràcies li expressen gratitud a Déu pel que ha fet i farà per nosaltres. Centrar-nos en les raons que tenim per a estar agraïts a Déu ens ajuda a mantindre l’alegria (1 Tessalonicencs 5:16-18).

 Com a resposta a estes oracions, Déu concedix pau als seus servents. «La pau de Déu» és la tranquiŀlitat que resulta de disfrutar d’una amistat estreta amb ell (Romans 15:13; Filipencs 4:9). Esta pau «sobrepassa tot el que podem entendre», perquè ve de Déu i pot ajudar-nos de maneres que van més enllà de les nostres expectatives.

 Este versicle bíblic diu que la pau de Déu pot guardar els nostres cors. La paraula grega traduïda ‘guardar’ està relacionada amb un terme militar que descriu el que faria una guarnició de soldats per a defendre una ciutat fortificada. De manera similar, la pau de Déu protegix els pensaments i les emociones de la persona i l’ajuda a evitar que arribe a sentir-se desbordada per les afliccions.

 La pau que Déu dona ens protegix «en Jesucrist», perquè a través d’ell podem tindre una relació personal amb Déu. Jesús va donar la seua vida com a sacrifici per a redimir-nos del pecat. Si tenim fe en ell, podrem disfrutar de les benediccions de Déu (Hebreus 11:6). Jesús també és el mitjà que ens permet acostar-nos a Déu. De fet, va dir: «Ningú no arriba al Pare si no és per mi» (Joan 14:6; 16:23).

Context de Filipencs 4:6, 7

 El llibre bíblic de Filipencs és una carta que l’apòstol Pau va escriure als cristians que vivien en la ciutat de Filips. a En el capítol 4 d’este llibre, Pau anima els germans d’aquella congregació a estar contents i els agraïx la seua generositat, que tant l’havia alegrat (Filipencs 4:4, 10, 18). També mostra com obtenim «la pau de Déu» gràcies a l’oració, i com hauríem de pensar i actuar per a rebre-la (Filipencs 4:8, 9).

a Ubicada en l’actual Grècia.