Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Minsili bôte ba dañe sili ajô Bengaa be Yéhôva

MINSILI BÔTE BA DAÑE SILI

Ye mi aye bi ényiñe amu mia kañete mbamba foé menda menda?

Tame fombô ôsimesane wongan a lat a avale bi ne ngule ya bi ényiñ.

MINSILI BÔTE BA DAÑE SILI

Ye mi aye bi ényiñe amu mia kañete mbamba foé menda menda?

Tame fombô ôsimesane wongan a lat a avale bi ne ngule ya bi ényiñ.

Ye Bengaa be Yéhôva be ne be Protestant?

Mame mebaé ma bo na Bengaa be Yéhôva be selan a miñyebe mivok mi nji bo Bekatôlôs, ve mi jô’ô fe na mi ne Bekrtisten.

Amu jé Bengaa be Yéhôva ba bene nyoñe metyi?

Bivuse bi mam bôte b’ajô mfa’a ya ôsimesane Bengaa be Yéhôva a nyoñane metyi. Yene ôsimesan wongan ajô te.

Mimbunan

Miñye’elane mivé Bengaa be Yéhôva ba buni?

Tame yene miñye’elane 15 Bengaa ba buni.

Ye Bengaa beYéhôva ba buni Yésus?

Fasek amu jé mbunan Yésus ô ne mfi abui asu bekristen.

Ye Bengaa be Yéhôva ba buni na mbe étam be bili nya ñyebe?

Ye Yésus a nga jô na abui mezene da ke bôt ényiñ?

Ye Bengaa be Yéhôva ba simesane na mbe étam ba ye bi ényiñ?

Kalate Zambe a kate za a ye bi fane ya bi ényiñ.

Ye Bengaa be Yéhôva ba jibi miñyebe mivok?

Jeñe na ô yem aval ane ôjibi wo bo na be yemelane benya Bekristen.

Amu jé Bengaa be Yéhôva ba bene nyoñe metyi?

Bivuse bi mam bôte b’ajô mfa’a ya ôsimesane Bengaa be Yéhôva a nyoñane metyi. Yene ôsimesan wongan ajô te.

Ye Bengaa be Yéhôva ba buni na bitétéa bi nga téban tañe melu me saman?

Ye wo yeme fo’o na mam abui beyeme mam ba jô, ma jeñe na me té Kalate Zambe si?

Ye Bengaa be Yéhôva ba buni fo’o na “nnôm Élat” a ne mejô me Zambe?

Ye éfas éziñe ya Kalate Zambe é keya abo si? Yenek aval avé bekristen be ne yene mvolan a melebe ma so minkañete ya nnôm élat.

Ye Bengaa be Yéhôva be nga bo na Kalate Zambe wop a lu’an a mame ba buni?

Womiene yene mame ma liti na nalé a nji bo été.

Ye mia belane fo’o kôlôs ékaña’a jenan?

Akusa bo na Bengaa be Yéhôva be ne bekristen, bi nji belane kôlôs ékaña’a bia ve Zambe. Amu jé mia bo te belane je?

Ndôka’ane

E si nyi ése, bi ne lañe Bengaa be Yéhôva bambé?

Tame yen avale bia bo asu na bi yeme tañe bôte menkônda mese me bili.

Za a nga té Bengaa be Yéhôva?

Lañ amu jé Charles Russell a nji be nlô ya mfefé ñyebe.

Nne moné Bengaa be Yéhôva ba bo nye mam a so be vé?

Yéké’é aval avé ésaé Bengaa be Yéhôva ja ke ôsu a nene, teke sili ntolé nge mengap awômô.

Ye Bengaa be Yéhôva ba nyoñe ngabe awômô?

Ye Bengaa be Yéhôva ba tyi’ii tañe moné môte ase ya bebe a yiane ya’an?

Ye Bengaa be Yéhôva be bili betebe ôsu ba ya’ane?

Ye bete ôsu a be zezé bebuni be ne? Za a bili na a kañete?

Ye Bengaa be Yéhôva be bili binga ba kañete?

Ésaé nkañete ése bengaa be Yéhôva ba bo si se, ngabe ésaé fé binga be ne bengaa be Yéhôva ba bo été?

Aval avé mekônda Bengaa be Yéhôva me ne nta’ane?

Jeñe na ô yeme vôme melep a miñye’elane ma so bia.

Jé é ne Tin ékôane Bengaa be Yéhôva?

Ye bôbejañe ya Tin ékôane be ne bivete Bengaa be Yéhôva?

Watch Tower Bible and Tract Society a ne jé?

Nda bisaé te ja su’u ésaé Bengaa be Yéhôva aval avé?

Appartenance

E si nyi ése, bi ne lañe Bengaa be Yéhôva bambé?

Tame yen avale bia bo asu na bi yeme tañe bôte menkônda mese me bili.

Ye Bengaa be Yéhôva ba sa’ale bôte be nga kôlô ñyebe wop?

Ntelane feñ ô ne mfi, ô ne volô môt na a bulan akônda été.

Nkañete

Amu jé Bengaa be Yéhôva ba ke menda menda?

Yeké’é mame Yésus a nga jô beyé’é bé a nga taté bi na be bo.

Ye mi aye bi ényiñe amu mia kañete mbamba foé menda menda?

Tame fombô ôsimesane wongan a lat a avale bi ne ngule ya bi ényiñ.

Amu jé Bengaa be Yéhôva ba beta jome bôte be mbili ñyebe?

Jé ja tindi bia na bi ke jome bôte be mbili ñyebe wop?

Jé é ne ayé’é Kalate Zambe?

Jeñe biyalane ya minsili a lat a nta’ane mame wongan asu ayé’é Kalate Zambe e zezé.

Ye mia bo ésaé Bemissionaire?

Beza ba bo ésaé ya miase mejô me Zambe e mesi me ne ôyap. Ye ba taté tabe ngume sikôlô asu na be yé’é ésaé éte?

Ye Bengaa be Yéhôva be bili binga ba kañete?

Ésaé nkañete ése bengaa be Yéhôva ba bo si se, ngabe ésaé fé binga be ne bengaa be Yéhôva ba bo été?

Bisulan

Amu jé mia bo te loene vôme mia bo bisulane na nda Zambe?

Jeñek vôme éfia Aba Ejôé bengaa be Yéhôva j’aso, a amu jé bia belane je.

Ye mia belane fo’o kôlôs ékaña’a jenan?

Akusa bo na Bengaa be Yéhôva be ne bekristen, bi nji belane kôlôs ékaña’a bia ve Zambe. Amu jé mia bo te belane je?

Avale Bengaa ba yene Bible

Ye Bengaa be Yéhôva be bili Kalate Zambe wop?

E belan abui minkôñelane ya Kalate Zambe a ne bo mfi asu ayé’é dôé ya Kalate Zambe. Beta beamu bela ba yiane tindi wo na ô belane Traduction du monde nouveau éyoñe wo yé’é.

Ye Traduction du monde nouveau a kobô fo’o betotyii?

Amu jé Traduction du monde nouveau a selan a abui minkôñelane mi Kalate Zambe mife?

Ye Bengaa be Yéhôva be nga bo na Kalate Zambe wop a lu’an a mame ba buni?

Womiene yene mame ma liti na nalé a nji bo été.

Ye Bengaa be Yéhôva ba buni fo’o na “nnôm Élat” a ne mejô me Zambe?

Ye éfas éziñe ya Kalate Zambe é keya abo si? Yenek aval avé bekristen be ne yene mvolan a melebe ma so minkañete ya nnôm élat.

Bengaa ba yeme nyiñ a bôte bevok

Amu jé Bengaa be Yéhôva be ne te nyoñe ngap a mam me pôlitik?

Ye été jap é ne ndeñele mvo’é ya éjôé ya si be to?

Amu jé Bengaa be Yéhôva be ne te ke bita?

Be ayeme bengaa be Yéhôva si se na be bene bo bita. Yenek amu jé bia tebe avale été te.

Ye Bengaa be Yéhôva be wô’ô fo’o volô bôte be bili ébubua jam?

Yenek avale bia volô Bengaa be Yéhôva a ba be nji bo bengaa be Yéhôva éyoñe be bili ébubua jam.

Ényiñe ya nda bôt

Ye Bengaa be Yéhôva ba ke fo’o nda biañe?

Bôte béziñe b’ajô na Bengaa be Yéhôva ba bene mebiañ mese; ye jame te é ne fo’o été?

Amu jé Bengaa be Yéhôva ba bene nyoñe metyi?

Bivuse bi mam bôte b’ajô mfa’a ya ôsimesane Bengaa be Yéhôva a nyoñane metyi. Yene ôsimesan wongan ajô te.

Bengaa be Yéhôva ba bo jé: Ye tyame menda me bôt, ye late me?

Bôte béziñ ba bôté Bengaa ajô na ba tyame menda me bôt. Ve ye nalé a ne été?

Ye Bengaa be Yéhôva be bili metiñ me ne volô môt a jeñ aluk?

Ye e yemban asu aluk a ne jame bivôé nga?

Ye Bengaa be Yéhôva ba tyili avale befilm éziñ, bekalate nge avale bia éziñ?

Minye’elane mivé mi ne vôlô Kristen na a yeme tobe avale biôm a bo de mimvôman?

Metum a mebôk

Amu jé Bengaa be Yéhôva be ne te jeme Kilisimis?

Abui bôte d’ajeme Kilisimis te ke fas vôm abô’o te d’aso. Yene amu jé Bengaa be Yéhôva ba jeme ke abô’o te.

Amu jé Bengaa be Yéhôva be ne te jeme Paska?

Abui bôte d’ayene Paska na a ne abô’ô bekristen. Amu jé Bengaa be Yéhôva be ne te jeme nye?

Amu jé Bengaa be Yéhôva be nji bo mebô’ô ya abialé?

Yenek mame menyin ma liti na Zambe a nji nye’e mebô’ô ya abialé.

Ñyebe Bengaa be Yéhôva ?

Ye Bengaa be Yéhôva be ne bekristen?

Tame fas aval avé bia selan a miñyebe mife mi alonebane na bekristen.

Ye Bengaa be Yéhôva be ne be Protestant?

Mame mebaé ma bo na Bengaa be Yéhôva be selan a miñyebe mivok mi nji bo Bekatôlôs, ve mi jô’ô fe na mi ne Bekrtisten.

Ye Bengaa be Yéhôva be ne ngame ñyebe ya Amerka?

Fasek mam menyine mfa’a ya meyoñe meyeme ékôan ate.

Ye Bengaa be Yéhôva be ne be Sioniste?

Mame bia buni ma so Kalate Zambe été, nye’e ke a nji wumulu ayoñ éziñ a dañe di évok.

Ye Bengaa be Yéhôva be ne mbia ñyebe?

Tame fombô mam bôte b’ajô Bengaa be Yéhôva a late a mbia ñyebe a mam me ne betityii mfa’a betotyii mfa’a.