Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Ìgbésí Ayé àti Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Àwa Kristẹni​—Ìwé Ìpàdé

Ìwé Ìpàdé Ìgbésí Ayé àti Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ ló wà níbí. Inú rẹ̀ ni wàá ti rí ìtòlẹ́sẹẹsẹ ìpàdé, Bíbélì kíkà ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ àti ohun tí àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà fi máa ń kẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ nínú ọ̀kan lára àwọn ìpàdé tá a máa ń ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀.

 

WÒÓ
Tò Ó Bí Àpótí
Tò ó Wálẹ̀

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

December 2017

ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ ÀWA KRISTẸNI–ÌWÉ ÌPÀDÉ

ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ ÀWA KRISTẸNI–ÌWÉ ÌPÀDÉ

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

November 2017

ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ ÀWA KRISTẸNI–ÌWÉ ÌPÀDÉ

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

October 2017

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

September 2017

ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ ÀWA KRISTẸNI–ÌWÉ ÌPÀDÉ

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

August 2017

ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ ÀWA KRISTẸNI–ÌWÉ ÌPÀDÉ

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

July 2017

ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ ÀWA KRISTẸNI–ÌWÉ ÌPÀDÉ