Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 AN DALAN HAN KALIPAY

An Pagpamiling han Dalan

An Pagpamiling han Dalan

MALIPAYON KA BA? Kon oo, ano an nakakapalipay ha imo? An imo ba pamilya, trabaho, relihiyon? Bangin may ginhuhulat ka nga makakapalipay ha imo, sugad han paggradwar ha eskwelahan, pagkaada maopay nga trabaho, o pagpalit hin bag-o nga awto.

Damu an nalilipay kon nakakab-ot nira an ira tumong o nakukuha nira an ira hingyap. Pero mationan-o kaiha ito nga kalipay? Agsob nga temporaryo la ito, ngan ito an makasurubo.

An kalipay iginhuhulagway sugad nga pagkaada hin positibo ngan marig-on nga disposisyon, hin emosyon tikang ha simple nga pagkakontento tubtob ha hilarom nga kalipay ha pagkinabuhi, ngan hin natural nga hingyap nga magpadayon ito.

Dugang pa, sugad nga nagpapadayon nga positibo nga disposisyon, an kalipay iginhuhulagway, diri sugad nga destinasyon o tumong, kondi sugad nga usa nga biyahe. An pagsiring nga, “Malilipay ako kon . . . ” puropariho hin paglangan han kalipay.

Ha pag-ilustrar, an kalipay ikompara ha maopay nga kahimsog. Paonan-o kita nagkakaada maopay nga kahimsog? Maaramon nga nagkikinabuhi kita may kalabotan ha pagkaon, pag-ehersisyo, ngan estilo han pagkinabuhi. Ha pariho nga paagi, an kalipay resulta ha pagsunod hin maopay nga pagkinabuhi, an pagkinabuhi nga uyon ha maopay nga mga prinsipyo.

Ano nga mga prinsipyo o kalidad han kinabuhi an naghuhulagway ha dalan han kalipay? Bisan kon mas importante an pipira nga kalidad kay ha iba, an masunod may importante nga papel:

  • PAGKAKONTENTO NGAN PAGKAMAHINATAGON

  • PISIKAL NGA KAHIMSOG NGAN PAGPAHIUYON

  • GUGMA

  • PAGPASAYLO

  • KATUYOAN HA KINABUHI

  • PAGLAOM

An ginkikilala gud nga libro han kinaadman nasiring: “Bulahan adton mga hingpit ha dalan.” (Salmos 119:1) Aton kitaon ito nga dalan.