Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 AN DALAN HAN KALIPAY

Paglaom

Paglaom

“[May-ada ako] hunahuna ha kamurayawan, ngan diri ha karautan, ha paghatag ha iyo hin paglaum.”​Jeremias 29:11.

 “AN PAGLAOM . . . IMPORTANTE NGA BAHIN HAN ATON ESPIRITUWALIDAD,” siring han libro nga Hope in the Age of Anxiety. “Ngan ito an pinakamaopay nga solusyon basi malamposan an pag-abat hin kawaray-mahihimo, pag-usahan, ngan kahadlok.”

Iginpapakita han Biblia nga kinahanglan naton hin paglaom, ngan nagpapahamangno liwat ito ha aton kontra ha sayop nga mga paglaom. “Ayaw niyo ibutang an iyo pagsarig ha mga principe, bisan ngani dida ha anak han tawo, ha kan kanay waray pagbulig,” siring han Salmos 146:3. Imbes nga sumarig ha mga pangalimbasog han tawo ha pagluwas ha aton, maaramon an pagsarig ha aton Maglalarang nga may gahum ha pagtuman han ngatanan niya nga saad. Ano an iya iginsasaad ha aton? Kitaa an masunod.

MAWAWARA AN KARAOTAN; KATAPOS MAGKAKAADA KAMURAYAWAN AN MGA MAGTADONG TUBTOB HA KADAYONAN: “Diri magiiha, ngan an mga magraut pagwawad-on . . . Kondi an maaghup makakapanonod han tuna, ngan maglilipay hira tungud han kahuraan han kamurayaw,” siring han Salmos 37:10, 11. An bersikulo 29 nagdugang nga ‘an mga magtadong maukoy hin waray kataposan’ ha tuna.

MAWAWARAY NA GIRRA: “Napaukoy [ni Jehova] an mga pag-away tubtub ha katapusan han tuna; iya nababari an pana, ngan nautud niya an bankaw: Ginsusunug niya an mga karomata ha kalayo.”—Salmos 46:8, 9.

MAWAWARAY NA SAKIT, PAG-ANTOS, O KAMATAYON: “An tolda han Dios aada ha katawohan, . . . Papahiron niya an mga luha ha ira mga mata, ngan mawawara na an kamatayon, pati an kabido, pagtangis, ngan kasakit.”—Pahayag 21:3, 4.

HURA NGA PAGKAON PARA HA NGATANAN: “Magkakaada kahura-an hin lugas ha tuna ha bawbaw han mga bukid.”—Salmos 72:16.

USA NGA MATADONG NGA GOBYERNO HA BUG-OS NGA KALIBOTAN—AN GINHADIAN HAN KRISTO: “Iginhatag [kan Jesu-Kristo] an kagamhanan, ngan an himaya, ngan an usa nga ginhadian, nga an ngatanan nga mga katawohan, mga nasud, ngan mga yinaknan magalagad ha iya: an iya kagamhanan amo an kagamhanan nga waray katapusan, nga diri mawawara, ngan an iya ginhadian adto nga diri magugunaw.”—Daniel 7:14.

Kay ano nga makakasiguro kita nga matutuman ito nga mga saad? Han nakanhi hi Jesus ha tuna, iya ginpamatud-an nga kwalipikado hiya sugad nga Pinili-nga-Hadi. Nagtambal hiya hin may sakit, nagpakaon hin pobre, ngan nagbanhaw hin mga patay. Kondi mas importante an iya katutdoan, tungod kay nag-uupod ito hin mga prinsipyo nga mabulig ha mga tawo nga magkaada pagkaurosa ngan kamurayawan ha waray kataposan. Nagtagna liwat hi Jesus hin mga panhitabo ha tidaraon, upod na an mga panhitabo nga magpapakita nga nagkikinabuhi na kita ha kataposan nga mga adlaw.

AN BAGYO ANTES HAN KALMA NGA PANAHON

Hi Jesus nagtagna nga ha kataposan nga mga adlaw diri magkakaada kamurayawan ngan seguridad, kondi an kabaliktaran hito! An tigaman han “ikatarapos hini nga sistema” nag-uupod hin girra, gutom, epidemya, ngan magkusog nga linog ha iba-iba nga nasud. (Mateo 24:3, 7; Lucas 21:10, 11; Pahayag 6:3-8) Nagsiring liwat hi Jesus: “Tungod han pagtikadamu han karaotan magtutugnaw an gugma han kadam-an.”—Mateo 24:12.

An pagtugnaw han gugma makikita gud ha damu nga paagi, nga espisipiko nga igintagna han usa pa nga parasurat han Biblia. Ha 2 Timoteo 3:1-5, mababasa naton nga ha “kataposan nga mga adlaw,” an mga tawo magigin mahigugmaon ha ira kalugaringon, ha kwarta, ngan ha kalipayan. Magigin mapahitas-on hira ngan mapintas. An mga pamilya mawawarayan hin gugma ha kada tagsa, ngan an mga anak magigin diri-masinugtanon ha ira mga kag-anak. Magigin komon an pagkahipokrito han mga lider ngan mga membro han mga relihiyon.

An sugad-bagyo nga mga kahimtang nagpapamatuod nga hirani na an kataposan hini nga kalibotan. Nagpapamatuod liwat ito nga hirani na an pagmando han Ginhadian nga magdadara hin kamurayawan. Ngani, igin-upod ni Jesus ini ha iya tagna mahitungod han kataposan nga mga adlaw: “Inin maopay nga sumat han Ginhadian isasangyaw ha bug-os nga inuukyan nga tuna sugad nga pamatuod ha ngatanan nga nasud, ngan sunod hito an kataposan maabot.”—Mateo 24:14.

Iton maopay nga sumat naghahatag hin pahamangno ha mga makasasala, hin paglaom ha mga magtadong, ngan hin pasarig ha mga magtadong nga hirani na matuman an iginsaad nga mga bendisyon. Karuyag mo ba mahibaro hin dugang mahitungod hito nga mga bendisyon? Kon oo, alayon kitaa an kataposan nga pahina hini nga magasin.