Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 AN DALAN HAN KALIPAY

Pagkakontento Ngan Pagkamahinatagon

Pagkakontento Ngan Pagkamahinatagon

MATIONAN-O MO KAAGSOB MABATIAN NGA AN KALIPAY NGAN KALAMPOSAN GINSUSUKOL PINAAGI HA KADAMU HAN PANAG-IYA O KWARTA? Tungod hito nga prinsipyo, minilyon an duro nga nagtitrinabaho ha sulod hin damu ka oras basi magkaada damu nga kwarta. Pero naghahatag ba hin nagpapadayon nga kalipay an kwarta ngan mga panag-iya? Ano an iginpapakita han mga ebidensya?

Sumala ha Journal of Happiness Studies, kon may-ada na kita han aton mga ginkikinahanglan, an dugang nga kwarta diri na nakakahatag ha aton hin kalipay. An kwarta diri amo an problema. An “pagpinaniguro nga [magkaada kwarta] amo an hinungdan han pagin diri malipayon,” sumala ha magasin nga Monitor on Psychology. Ini nga mga pulong puropariho ha sagdon han Biblia nga iginsurat haros duha ka yukot ka tuig na an naglabay: “An gugma ha kwarta usa nga gamot han ngatanan nga klase hin nakakadaot nga mga butang, ngan ha pagtinguha hini nga gugma an iba . . . ginbubuno an ira kalugaringon hin damu nga kasakit.” (1 Timoteo 6:9, 10) Ano nga mga kasakit an posible nga nahiuupod hito?

PAGKINABARAKA NGAN DIRI PAGHINGATUROG KAY KINAHANGLAN PROTEKTARAN AN KARIKOHAN. “An pagkaturog han tawo nga nangangabudlay matam-is, makakaon hiya magutiay la o madamu; kondi an pagkapuno han bahandianon diri makakatugot ha iya hin pagkaturog.”—Eklesiastes 5:12.

PAG-ABAT HIN KAPAKYASAN KON DIRI MAHITABO AN GINLALAOMAN NGA KALIPAY. Ito nga kapakyasan kasagaran nga tungod kay an hingyap ha kwarta diri mapupon-an. “Hiya nga nahigugma han salapi diri matatablaw [o, makukontento] han salapi; diri man hiya nga mahigugma han kahuraan matatablaw han tubo.” (Eklesiastes 5:10) Dugang pa, an duro nga hingyap ha karikohan mahimo mag-aghat ha usa nga isakripisyo an importante nga butang nga naghahatag hin kalipay, sugad han presyoso nga panahon para ha pamilya ngan kasangkayan o ha mga buruhaton may kalabotan ha pagsingba ha Dios.

KASUBO NGAN KASINA KON NAHAMUBO O NAWAWAD-AN HIN BILI AN KWARTA O PANAG-IYA. “Ayaw pagtrabaho hin duro basi ka la magriko; ayaw ibutang ha imo ulo an tinguha hin pag-imariko, kay ha usa la nga pisok han mata, mawawara an manggad! Sugad ito hin banog nga dagmit nagkakapako, nalupad dayon.”—Darahunon [Proberbios] 23:4, 5, An Baraan nga Biblia.

 MGA KALIDAD NGA NAKAKABULIG BASI MAGIN MALIPAYON

PAGKAKONTENTO. “Han natawo kita ha kalibotan waray kita gindara, ngan kon mamatay kita waray liwat kita madadara. Salit magin kontento kita ha pagkaada hin ginkakaon, ginsusul-ot, ngan gin-uukyan.” (1 Timoteo 6:7, 8) An mga tawo nga kontento diri nagrireklamo o nagngungurutob, ngan nagpapanalipod ini ha ira tikang ha kaawa. Ngan tungod kay diri hira naghihingyap han diri nira maaakos, nalilikyan nira an sobra nga kabaraka ngan istres.

PAGKAMAHINATAGON. “Mas makalilipay an paghatag kay ha pagkarawat.” (Buhat 20:35) Malipayon an mga mahinatagon tungod kay nalilipay hira nga mapalipay an iba, bisan kon gutiay la nga panahon ngan kusog an ira naihahatag. Agsob nga nakakakarawat hira hin damu nga butang nga diri napapalit han kwarta—gugma, respeto, ngan tinuod nga kasangkayan, nga hura gud nga nabalos!—Lucas 6:38.

PAG-UNA HA TAWO KAY HA BUTANG. “Maoroopay an paniudto han mga utan diin aada an gugma; kay han pinatambok nga baka ngan aada an kangalas.” (Proberbios 15:17) Ano an punto hini? An maopay nga relasyon ha iba mas birilhon kay han materyal nga butang. Ngan an gugma, sugad han aton mahibabaroan, importante gud ha kalipay.

Hi Sabina nga taga-Sur Amerika, nahibaro han bili han mga prinsipyo ha Biblia. Han ginbayaan hiya han iya bana, nakurian hiya ha pagtagana han iya panginahanglan ngan han kanan iya duha nga anak. Kumuha hiya hin duha nga trabaho ngan kada adlaw, alas kwatro pa han aga hiya namata. Bisan kon sagipo, nagdesisyon hiya nga mag-aram han Biblia. Ano an resulta?

Waray man hiya magriko. Pero nag-opay gud an iya disposisyon ha kinabuhi! Pananglitan, nagkaada hiya kalipay tungod kay iya gin-una an iya espirituwal nga panginahanglan. (Mateo 5:3) Nagkaada hiya tinuod nga kasangkayan ha iya mga igkasi-tumuroo. Ngan naeksperyensyahan niya an kalipay ha paghatag pinaagi ha pagsumat ha iba han iya hinbabaroan.

“An kinaadman napapamatud-an nga matadong pinaagi han mga buhat hito,” siring han Biblia. (Mateo 11:19) Uyon hini, napapamatud-an nga maopay gud an pagin kontento, pagin mahinatagon, ngan an pag-una ha tawo kay ha butang!