Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

PAGPAMATA! Num. 1 2018 | An Dalan han Kalipay

DIIN KITA MAKAKABILING HIN MAOPAY NGA GIYA HA PAGKAADA MALIPAYON NGA KINABUHI?

An Biblia nasiring: “Bulahan adton mga hingpit ha dalan.”—Salmos 119:1.

Inin pito nga artikulo naghihisgot hin masasarigan ngan nasarihan na nga mga prinsipyo nga makakabulig gud basi kita magin malipayon.

 

An Pagpamiling han Dalan

Malipayon ka ba? Paonan-o magigin malipayon an usa?

Pagkakontento Ngan Pagkamahinatagon

Ginsusukol han damu an kalipay pinaagi ha kadamu han ira panag-iya o kwarta. Pero naghahatag ba ito hin nagpapadayon nga kalipay? Ano an iginpapakita han ebidensya?

Pisikal nga Kahimsog Ngan Pagpauyon-uyon

An pagtikaraot ba han kahimsog han usa nangangahulogan nga diri na hiya magigin malipayon?

Gugma

An paghatag ngan pagkarawat hin gugma importante basi magin malipayon an usa.

Pagpasaylo

An kinabuhi nga puno hin kasina ngan pagdumot diri malipayon o diri maopay ha kahimsog.

Katuyoan ha Kinabuhi

An pakabiling hin makapatagbaw nga baton ha importante nga mga pakiana ha kinabuhi importante basi magin malipayon kita.

Paglaom

Damu an diri nagigin malipayon kon diri hira nakakasiguro han ira tidaraon ngan han kanan ira mga hinigugma.

Mahibaro hin Dugang Mahitungod ha Dalan han Kalipay

Damu an hinungdan basi an usa malipay o diri malipay. Hibaroi an waray bayad nga makukuhaan hin bulig ha pagsulbad han imo mga ginkakabarak-an ha importante nga mga bahin han imo kinabuhi.