Yeremya 22:1-30

22  Yehova, “Yahuda kralının evine in ve ona şunu söyle” dedi:  “Ey Davut’un tahtında oturan+ Yahuda kralı, bu kapılardan giren hizmetkârların, halkın ve sen, Yehova’nın sözüne kulak verin.+  Yehova şunları diyor: ‘Adaletin ve doğruluğun gereğini yapın; mağduru soyguncunun elinden kurtarın; aranızdaki yabancılara, yetimlere, dullara kötü davranmayın,+ onlara zorbalık etmeyin;+ bu yerde masum kanı dökmeyin.+  Eğer bu söylenenlere harfi harfine uyarsanız, Davut’un tahtında oturan+ krallar arabalarla, atlarla bu evin kapılarından girer; hem krallar girer, hem de hizmetkârları ve halkları.’”+  “‘Fakat söylenenlere uymazsanız, varlığım üzerine ant ederim ki’+ Yehova’nın sözü, ‘Bu ev harabeye döner.’+  Çünkü Yehova, Yahuda kralının evi hakkında şunları diyor: ‘Sen Benim için Gilead gibi, Lübnan dağlarının doruğu+ gibisin. Ama şunu bil ki, seni çöle döndüreceğim,+ şehirlerinde tek kişi bile kalmayacak.+  Ve seni yok edecek kişileri Ben seçeceğim;*+ her birini silahlarıyla birlikte+ Ben ayıracağım. Senin en gözde sedir+ ağaçlarını kesip ateşe atacaklar.+  Ve birçok milletten insan bu şehrin yanından geçerken birbirlerine, “Yehova bu büyük şehre acaba neden böyle yapmış”, diye soracaklar.+  Karşılık olarak da, “Tanrıları Yehova’nın ahdine bağlı kalmadıklarından;+ başka tanrılara kulluk edip onların önünde eğildiklerinden”,+ diyecekler.’ 10  Ölen için ağlamayın,+ onun için yas tutmayın. Giden için bol bol ağlayın, çünkü o bir daha geri dönmeyecek, anayurdunu bir daha görmeyecek. 11  Babası Yoşiya’nın yerine kral olan+ ve sonra buradan giden Yahuda kralı Yoşiya oğlu Şallum*+ hakkında Yehova, ‘Bir daha buraya dönmeyecek’, dedi. 12  Çünkü sürgüne gittiği yerde ölecek ve bu ülkeyi bir daha görmeyecek.+ 13  Vay haline, evini haksızlıkla, üst kattaki odalarını adaletsizlikle yapanın;+ işçisini karşılıksız çalıştıranın, ücretini vermeyenin;+ 14  kendime geniş bir ev, üst katına da ferah odalar yapacağım;+ pencerelerim geniş tutulacak, kaplamalar sedir ağacından olacak,+ üzerleri kırmızıya boyanacak,+ diyenin. 15  Sen, herkesten daha çok sedir ağacı kullandın diye saltanatını sürdüreceğini mi sanıyorsun? Baban yerken içerken adalet ve doğruluğun gereğini yapmadı mı?+ Bunun için işi iyi gitti.+ 16  Mağdurun, yoksulun davasına baktı.+ Bunun için işi iyi gitti. ‘Beni tanımak bu değil mi?’ Yehova’nın sözü. 17  ‘Senin gözlerin de yüreğin de hep elde edeceğin haksız kazançta,+ dökeceğin masum kanlarda;+ soygunculuğunu ve gaspçılığını sürdürmenin yolunu arıyorsun.’ 18  Bu nedenle, Yahuda kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim+ hakkında Yehova şunu diyor: ‘Onun için, Ah kardeşim, vah kız kardeşim! diye dövünülmeyecek. Onun için, Ah efendim, vah vah, yazık oldu itibarına! diye dövünülmeyecek.+ 19  Yeruşalim kapılarından sürüklenerek dışarı atılacak,+ eşek gömülür gibi gömülecek.’+ 20  Lübnan’a+ çık da feryat et, Başan’da+ sesin duyulsun. Abarim’den+ haykır; çünkü bütün âşıkların yok edildi.+ 21  Kaygısız günlerinde sana söylemiştim.+ Sen ise, ‘Sözünü dinlemeyeceğim’+ demiştin. Gençliğinden beri de hep böyle davrandın, sözümü dinlemedin.+ 22  Bir rüzgâr tüm çobanlarını sürü gibi önüne katacak;+ âşıkların sürgüne götürülecek.+ Başına gelen onca felaket yüzünden o zaman utanacak, aşağılandığını hissedeceksin.+ 23  Ey sen, Lübnan’da oturan,+ yuvasını sedir ağaçlarına kuran;+ doğuran kadın gibi sancın tutup ağrı çektiğinde+ nasıl da inim inim inleyeceksin!”+ 24  “‘Varlığım üzerine ant ederim ki’, Yehova’nın sözü, ‘Ey Yahuda kralı Yehoyakim+ oğlu Konya,*+ sağ elimde mühür yüzüğü+ olsaydın bile, seni çıkarıp atardım.+ 25  Seni canına kastedenlerin eline vereceğim;+ korktuğun insanların eline, Babil kralı Nabukadrezar’ın, Kaldelilerin eline.+ 26  Seni ve seni doğuran anneni,+ doğup büyümediğiniz başka bir ülkeye fırlatıp atacağım, orada öleceksiniz.+ 27  Ve dönmeye can attığınız ülkeye dönemeyeceksiniz.+ 28  Konya denilen bu adam+ hor görülen kırık bir çömlek parçası+ ya da kimsenin beğenmediği bir kap değil mi?+ Soyu sopuyla birlikte bilmediği bir ülkeye neden atıldı?’+ 29  Yer, ey yer! Yehova’nın dediğine kulak ver, ey yer!+ 30  Yehova diyor ki, ‘Bu adamı çocuksuz kalmış,+ ömrünce başarısız olmuş biri olarak kayıtlara geçirin; çünkü onun soyundan tek bir kişi bile başarılı olmayacak,+ Davut’un tahtına oturmayacak,+ bir daha Yahuda’da saltanat sürmeyecek.’”

Dipnotlar

Yr 22:7 Sözcük anlamıyla, “kutsayacağım”
Yr 22:24 “Yekonya”; 2. Krallar 24:6-15’te Yehoyakin; Yoşiya’nın torunu.