Yeremya 28:1-17

28  Aynı yıl, Yahuda kralı Tsedekiya’nın+ krallığının başlangıcında, dördüncü yılın beşinci ayında Gibeonlu+ Azzur oğlu Hananya+ peygamber Yehova’nın evinde, kâhinlerin ve halkın gözü önünde bana şunları söyledi:  “İsrail’in Tanrısı göklerin hâkimi Yehova diyor ki, ‘Babil kralının boyunduruğunu kıracağım.+  Babil kralı Nabukadnezar’ın Babil’e götürmek için buradan aldığı Yehova’nın evinin tüm takımlarını tam iki yıl sonra buraya geri getireceğim.’”+  “‘Yahuda kralı Yehoyakim+ oğlu Yekonya’yla+ Yahuda’dan Babil’e götürülen bütün sürgünleri+ buraya geri getireceğim.’ Yehova’nın sözü. ‘Çünkü Babil kralının boyunduruğunu kıracağım.’”+  Bunun üzerine Yeremya peygamber, Yehova’nın evindeki+ kâhinlerin ve halkın gözü önünde Hananya peygambere cevap verdi.  Ve Yeremya peygamber “Amin!”+ dedi, “Yehova böyle yapsın! Yehova, sürülen halkı, Yehova’nın evinin takımlarıyla birlikte Babil’den buraya geri getirsin, böylece senin peygamberlik edip bildirdiğin sözleri doğru çıkarsın.+  Yalnız, şimdi sana ve halka söyleyeceklerime lütfen kulak ver.+  Senden ve benden çok zaman önce yaşamış peygamberler+ de birçok ülkenin ve büyük krallığın başına savaş, felaket, salgın hastalık geleceğini bildirirlerdi.+  Bir peygamber barış geleceğini bildirir+ ve söyledikleri yerine gelirse, onun gerçekten Yehova’nın gönderdiği peygamber olduğu anlaşılır.”+ 10  Bunun üzerine Hananya peygamber, Yeremya peygamberin boynundan boyunduruğu çıkarıp kırdı.+ 11  Ve Hananya+ herkesin önünde şunları söyledi: “Yehova diyor ki,+ Babil kralı Nabukadnezar’ın tüm milletlerin boynuna taktığı boyunduruğu tam iki yıl sonra tıpkı bunun gibi kıracağım.”+ Ve Yeremya peygamber oradan çıkıp gitti.+ 12  Hananya peygamber, Yeremya peygamberin boynundan boyunduruğu çıkarıp kırdıktan sonra Yehova’dan Yeremya’ya gelen söz:+ 13  “Git Hananya’ya şunu söyle, Yehova diyor ki, ‘Tahta boyunduruğu+ kırdın, şimdi onun yerine demir boyunduruk yapacaksın.+ 14  İsrail’in Tanrısı göklerin hâkimi Yehova diyor ki, Babil kralı+ Nabukadnezar’a kulluk etmeleri+ için bütün bu milletlerin boynuna demir boyunduruk takacağım; ona kulluk edecekler. Yaban hayvanlarını bile onun eline vereceğim.’”+ 15  Ve Yeremya peygamber, Hananya+ peygambere “Rica ederim dinle Hananya” dedi, “Seni Yehova göndermedi. Ama sen çıkıp bu halkın bir yalana güvenmesine neden oldun.+ 16  Bu yüzden Yehova diyor ki, ‘İşte, seni yeryüzünden siliyorum. Bu yıl öleceksin,+ çünkü söylediğin sözler düpedüz Yehova’ya isyan.’”+ 17  Ve Hananya peygamber o yıl, yedinci ayda öldü.+

Dipnotlar