Yeremya 39:1-18

39  Yahuda kralı Tsedekiya’nın dokuzuncu yılının onuncu ayında+ Babil kralı Nabukadrezar bütün ordusuyla Yeruşalim önlerine gelip şehri kuşattı.+  Tsedekiya’nın on birinci yılında, dördüncü ayın dokuzunda şehrin savunması kırıldı.+  Ve Babil kralının bütün yöneticileri, Nergal-şaretser, Samgar-nebo, Sarsekim, Rabsaris,* Rabmag* Nergal-şaretser ve Babil kralının yöneticilerinin geri kalanları şehre girip Orta Kapıda+ oturdular.  Yahuda kralı Tsedekiya ve tüm savaşçıları onları görür görmez kaçmaya başladı;+ geceleyin şehirden çıkmak için kral bahçesine bitişik çift surun arasındaki kapıdan geçtiler,+ Araba* yolundan gittiler.+  Kalde ordusu peşlerine düştü+ ve Tsedekiya’yı Eriha düzlüklerinde+ yakaladı. Onu tutup hakkında hüküm vermesi için, Hamat+ topraklarında Ribla’da+ bulunan Babil kralı Nabukadrezar’a götürdüler.+  Babil kralı, Ribla’da Tsedekiya’nın oğullarını onun gözü önünde+ katletti.+ Yahuda’nın bütün soylularını da öldürttü.+  Tsedekiya’nın gözlerini kör ettirdikten+ sonra onu Babil’e götürmek için tunç prangaya vurdurdu.  Kaldeliler kralın evini ve halkın oturduğu evleri ateşe verdiler;+ Yeruşalim surlarını yıktılar.+  Ve başmuhafız+ Nebuzaradan,+ şehirde kalanları, şehri terk edip kendi tarafına geçenleri ve halkın gerisini Babil’e sürgüne götürdü.+ 10  Başmuhafız Nebuzaradan o gün halktan bazılarına, hiçbir malı olmayan yoksullara bağlar ve zorunlu işler vererek+ onları Yahuda diyarında bıraktı.+ 11  Ayrıca, Babil kralı Nabukadrezar, başmuhafız Nebuzaradan aracılığıyla Yeremya hakkında bir emir verdi: 12  “Ona göz kulak ol, ona hiçbir kötülük yapma.+ Sana ne söylerse yap.”+ 13  Bu emir üzerine başmuhafız Nebuzaradan,+ Rabsaris Nebuşazban, Rabmag Nergal-şaretser ve Babil kralının tüm ileri gelen memurları adam gönderdiler; 14  ve Muhafız Avlusundan+ Yeremya’yı aldırdılar. Onu halkın arasında otursun diye evine götürmesi için Şafan+ oğlu Ahikam+ oğlu Gedalya’ya+ teslim ettiler. 15  Yeremya Muhafız Avlusunda tutulurken+ ona Yehova’nın sözü gelmişti: 16  “Git, Habeş Ebed-melek’e+ de ki, İsrail’in Tanrısı, göklerin hâkimi Yehova şöyle diyor: ‘İşte, bu şehrin başına iyilik değil, felaket getireceğime ilişkin sözümü gerçekleştiriyorum;+ o gün bunlar senin gözünün önünde olacak.’+ 17  ‘Ama o gün seni kurtaracağım’,+ Yehova’nın sözü, ‘Korktuğun adamların eline teslim edilmeyeceksin.’+ 18  ‘Kaçıp kurtulmanı Ben sağlayacağım, kılıçla öldürülmeyeceksin. Canın sana ganimet olacak,+ çünkü Bana güvendin.’+ Yehova’nın sözü.”

Dipnotlar

Yr 39:3 Ya da “saray başmemuru; başhizmetkâr”
Yr 39:3 Ya da “başbüyücü (falcı; astrolog); ileri gelenlerin başı”
Yr 39:4 Ya da “Çöl Düzlüğü”