Yeremya 25:1-38

25  Yahuda kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim’in+ dördüncü yılında (Babil kralı Nabukadrezar’ın ilk yılı), Yeremya’ya tüm Yahuda halkı hakkında Tanrı’nın sözü geldi.  Yeremya peygamber tüm Yahuda halkı ve Yeruşalim’de oturanlara şunları dedi:  “Yahuda kralı Amon oğlu Yoşiya’nın+ on üçüncü yılından bugüne dek geçen bu yirmi üç yıl boyunca bana Yehova’nın sözü geldi. Ben de sizlere bu sözleri ilettim; sabah erkenden kalkıp söyledim ama dinlemediniz.+  Yehova sizlere tüm peygamber kullarını da gönderdi; erkenden harekete geçip onları gönderdi ama siz ne dinlediniz+ ne de söylenenlere kulak astınız.+  Onlar size hep şunları dediler: ‘Lütfen hepiniz kötü yolunuzdan dönün, kötü davranışlarınızı bırakın ki,+ Yehova’nın atalarınıza ve size çok zaman önce verdiği topraklarda daha uzun süre oturasınız.+  Başka tanrıların peşinden gitmeyin, onlara kulluk edip önlerinde eğilmeyin, elinizle yaptığınız putlarla Beni öfkelendirmeyin ki, Ben de başınıza felaket getirmeyeyim.’+  ‘Ama Bana kulak asmadınız’, Yehova’nın sözü, ‘Elinizle yaptığınız putlarla Beni öfkelendirerek başınıza felaket getirdiniz.’+  İşte bu yüzden göklerin hâkimi Yehova şöyle diyor: ‘Mademki sözlerimi dinlemediniz,  Ben de haber gönderip kuzeydeki bütün kabileleri getiriyorum.’+ Yehova’nın sözü, ‘Babil kralı kulum Nabukadrezar’ı+ çağırıyorum; onları bu ülkenin,+ içinde yaşayanların, çevresindeki tüm milletlerin üzerine getireceğim.+ Bu insanları yok edeceğim, bu yeri şaşkınlıktan ıslık çalınacak hale+ getireceğim, çağlar boyu viran bırakacağım.+ 10  Sevinç sesini, neşe sesini,+ güvey sesini, gelin sesini,+ el değirmeni sesini+ ve kandil ışığını+ ortadan kaldıracağım. 11  Bütün ülke viraneye dönecek, şaşılacak duruma gelecek ve bu milletler Babil kralına yetmiş yıl kulluk edecek.’+ 12  ‘Öyle olacak ki, yetmiş yıl dolunca+ Ben Babil kralından ve o milletten hesap soracağım.’+ Yehova’nın sözü. ‘Kalde+ ülkesinden suçlarının hesabını soracağım. Orayı virane haline getireceğim; çağlar boyu öyle kalacak.+ 13  Ve orası hakkında söylediğim bütün sözleri, Yeremya peygamberin bu kitapta bütün milletler aleyhinde yazdığı her şeyi o ülkenin başına getireceğim.+ 14  Birçok ülke ve büyük kral+ onları köle gibi kullanacak;+ işlerinin, elleriyle yaptıklarının karşılığını o milletlere vereceğim.’”+ 15  İsrail’in Tanrısı Yehova bana şunu dedi: “Elimden bu gazap şarabı kâsesini al ve seni gönderdiğim tüm milletlere bu şarabı içir.+ 16  Onu içsinler, yalpalasınlar, aralarına gönderdiğim kılıç yüzünden çılgına dönsünler.”+ 17  Bunun üzerine, Yehova’nın elinden kâseyi aldım ve Yehova’nın beni gönderdiği tüm milletlere onu içirdim.+ 18  Bugün olduğu gibi,+ harabeye çevirmek, şaşılacak, ıslık çalınacak, lanetli+ bir duruma getirmek üzere Yeruşalim’e, Yahuda şehirlerine, krallarına ve yöneticilerine; 19  Mısır kralı Firavuna, hizmetkârlarına, yöneticilerine, tüm halkına;+ 20  çeşitli halklardan bir topluma, Uts+ diyarının tüm krallarına, Filistî+ diyarının tüm krallarına, Aşkelon’a,+ Gazze’ye,+ Ekron’a+ ve Aşdod’dan+ artakalanlara; 21  Edom’a,+ Moab’a+ ve Ammonoğullarına;+ 22  tüm Sur+ krallarına, tüm Sayda+ krallarına, denizdeki adaların* krallarına; 23  Dedan’a,+ Tema’ya,+ Buz’a, şakaklarındaki saçları kesen herkese;+ 24  tüm Arap krallarına,+ çölde yaşayan karışık halkın tüm krallarına; 25  tüm Zimri krallarına, tüm Elam+ krallarına, tüm Med krallarına;+ 26  hem uzaktaki hem yakındaki tüm kuzey krallarına, yer üzerindeki tüm diğer krallıklara birer birer içirdim. Hepsinden sonra da Şeşak*+ kralı içecek. 27  “Onlara şöyle diyeceksin: İsrail’in Tanrısı, göklerin hâkimi Yehova diyor ki, ‘Aranıza gönderdiğim kılıç yüzünden+ içip sarhoş olun, kusun, bir daha ayağa kalkmamacasına yere yığılın.’+ 28  Ve olur da, elinden kâseyi alıp içmeyi reddederlerse, onlara şunu söyle: Göklerin hâkimi Yehova diyor ki, ‘Mutlaka içeceksiniz.+ 29  Çünkü işte, Ben felaket getirmeye Kendi adımla anılan şehirden başlıyorum,+ siz hiç cezasız kalır mısınız?’+ ‘Cezasız kalmayacaksınız, çünkü Ben yeryüzündeki herkesin üzerine inmesi için kılıcı çağırıyorum.’ Göklerin hâkimi Yehova’nın sözü. 30  Sana gelince, onlara bütün bu sözleri bildireceksin, şöyle diyeceksin: ‘Yücelerden Yehova kükreyecek,+ kutsal mekânından sesini duyuracak.+ Meskenine kükreyecek. Yeryüzünde yaşayan herkese karşı, şıra teknesinde üzüm çiğneyenler gibi zafer şarkıları söyleyecek.’+ 31  ‘Gürültü dünyanın ucuna varacak, çünkü Yehova’nın milletlerle davası var.+ Tüm insanlarla davasını görecek.+ Kötülere gelince, onları kılıca teslim edecek.’+ Yehova’nın sözü. 32  Göklerin hâkimi Yehova diyor ki, ‘İşte, felaket milletten millete yayılıyor,+ yerin uçlarından büyük bir kasırga kopuyor.+ 33  O gün yerin bir ucundan diğer ucuna kadar Yehova’nın öldürdüğü insanlar olacak.+ Onlar için ağlanmayacak; ne toplanılacak ne de gömülecekler.+ Toprağın üzerinde gübre gibi olacaklar.’+ 34  Ey çobanlar, haykırıp feryat edin!+ Ey sürü+ başları, toprakta debelenip durun,+ çünkü süreniz doldu, boğazlanacağınız ve dağıtılacağınız günler geldi;+ güzel bir kap+ gibi devrileceksiniz. 35  Çobanlara kaçacak yer, sürü başlarına kurtuluş yolu kalmayacak.+ 36  Dinleyin! Çobanların feryadı, sürü başlarının haykırışı duyuluyor, çünkü Yehova otlaklarını harap etti. 37  Huzur içinde yaşanan yerlerde Yehova’nın yakıcı öfkesi yüzünden canlı kalmadı.+ 38  Yeleli genç aslan gibi ininden çıktı;+ kılıcın gaddarlığı ve Tanrı’nın yakıcı öfkesi yüzünden ülkeleri şaşılacak duruma geldi.”+

Dipnotlar

Yr 25:22 Sözcük anlamıyla ‘adanın’; ya da ‘kıyının’
Yr 25:26 Muhtemelen Babil.