2. Krallar 24:1-20

24  Onun döneminde Babil kralı Nabukadnezar+ diyarı istila etti. Yehoyakim üç yıl ona kul oldu,+ ancak sonra başkaldırdı.  Ve Yehova onun üzerine Kaldeli,+ Arami, Moablı+ ve Ammonlu akıncılar gönderdi. Yehova, peygamber kulları aracılığıyla söylediği gibi,+ Yahuda’yı yok etmek için onları gönderdi.  Bu Yehova’nın emriyle Yahuda’nın başına geldi, çünkü onu Manasse’nin işlediği günahlar,+ yaptığı kötülükler yüzünden gözünün önünden kaldırmak istedi;+  ayrıca o kadar çok masum kanı+ dökmüştü ki, Yeruşalim’i masumların kanıyla doldurmuştu; Yehova bağışlamak istemedi.+  Yehoyakim’in+ dönemindeki diğer olaylar ve tüm işleri Yahuda krallarının tarih kitabında yazılıdır.+  Sonra Yehoyakim uyuyup atalarına katıldı;+ onun yerine oğlu Yehoyakin kral oldu.  Mısır kralı bir daha+ ülkesinden dışarı çıkmadı,+ çünkü Mısır Vadisinden+ Fırat Irmağına+ kadar sahip olduğu tüm toprakları+ Babil kralı ele geçirmişti.  Yehoyakin+ kral olduğunda on sekiz yaşındaydı, Yeruşalim’de üç ay saltanat sürdü.+ Annesi, Yeruşalimli Elnatan’ın kızı Nehuşta’ydı.  Babasının izinden giderek Yehova’nın gözünde kötü olanı yaptı.+ 10  O dönemde Babil kralı Nabukadnezar’ın hizmetkârları Yeruşalim’e saldırmıştı, şehir kuşatma altındaydı.+ 11  Ve askerleri kuşatmayı sürdürürken+ Babil kralı Nabukadnezar şehrin üzerine yürüdü. 12  Ve sonunda Yahuda kralı Yehoyakin, annesi,+ hizmetkârları, yöneticileri ve saray memurlarıyla birlikte Babil+ kralına teslim oldu; ve Babil kralı krallığının sekizinci+ yılında onu tutsak aldı. 13  Yehova’nın evi ile kral evinin tüm hazinelerini aldı,+ Yehova’nın söylediği gibi, İsrail kralı Süleyman’ın Yehova’nın mabedi için yaptığı tüm altın takımları+ parçaladı. 14  Tüm Yeruşalim’i, tüm yöneticileri,+ tüm yiğit ve kudretli+ kişileri, ayrıca tüm zanaatçıları+ ve istihkâmcıları, on bin kişiyi sürgün etti.+ Geride memleket halkının yoksulları+ dışında kimseyi bırakmadı. 15  Böylece Yehoyakin’i+ Babil’e+ sürdü; kralın annesini,+ eşlerini, saray memurlarını+ ve ülkenin ileri gelenlerini de tutsak olarak Yeruşalim’den Babil’e sürdü. 16  Babil kralı yedi bin yiğidi ve bin zanaatçı ile istihkâmcıyı, tüm savaşçı yiğitleri tutsak olarak Babil’e götürdü.+ 17  Bundan başka, Babil kralı,+ Yehoyakin’in amcası+ Mattanya’yı onun yerine kral yaptı ve ismini Tsedekiya+ olarak değiştirdi. 18  Tsedekiya+ kral olduğunda yirmi bir yaşındaydı, Yeruşalim’de on bir yıl saltanat sürdü. Annesi Libnalı Yeremya’nın kızı Hamutal’dı.+ 19  Yehoyakim gibi o da Yehova’nın gözünde kötü olanı yaptı.+ 20  Yeruşalim ile Yahuda’da bunlar Yehova’nın öfkesinden+ ötürü oldu. Sonunda Tanrı onları gözünün önünden attı.+ Ve Tsedekiya Babil kralına isyan etti.+

Dipnotlar