Yeremya 52:1-34

52  Tsedekiya+ kral olduğunda yirmi bir yaşındaydı;+ Yeruşalim’de on bir yıl saltanat sürdü.+ Annesi Libnalı+ Yeremya’nın kızı Hamutal’dı.+  Yehoyakim’in+ yapmış olduğu gibi, Tsedekiya da Yehova’nın gözünde kötü olanı yaptı.+  Yeruşalim ile Yahuda’da bunlar Yehova’nın öfkesinden ötürü oldu. Sonunda Tanrı onları gözünün önünden attı.+ Ve Tsedekiya Babil kralına isyan etti.+  Sonunda, Tsedekiya’nın krallığının dokuzuncu yılında,+ onuncu ayın onuncu günü, Babil kralı Nabukadrezar bütün ordusuyla gelip Yeruşalim’in karşısına+ ordugâh kurdu; şehrin çevresine kuşatma duvarı yaptı.+  Kral Tsedekiya’nın on birinci yılına dek şehir kuşatma altında kaldı.+  Dördüncü ayın dokuzuncu günü+ şehirde kıtlık çok şiddetlenmiş, memleket halkı ekmek bulamaz olmuştu.+  En sonunda, şehrin savunması kırıldı+ ve tüm savaşçılar kaçmaya başladı.+ Kaldeliler her taraftan şehri kuşatmışken, onlar geceleyin kral bahçesine bitişik çift surun arasındaki kapıdan geçip+ şehirden çıktılar, Araba+ yolundan gittiler.  Kalde ordusu Tsedekiya’nın peşine düştü+ ve Eriha düzlüklerinde ona yetişti.+ Tsedekiya’nın tüm askerleri onu bırakıp dağıldı.+  Kralı yakaladılar, hakkında hüküm vermesi için+ Babil kralına götürdüler.+ Babil kralı o sırada Hamat+ topraklarında, Ribla’da+ bulunuyordu; 10  Tsedekiya’nın gözü önünde oğullarını katletti+ ve tüm Yahuda yöneticilerini de Ribla’da öldürttü.+ 11  Tsedekiya’nın gözlerini kör ettirdikten+ sonra onu tunç prangaya vurdurup Babil’e+ götürdü ve öldüğü güne kadar hapishanede tuttu. 12  Babil kralı Nabukadrezar’ın+ on dokuzuncu yılında, beşinci ayın onuncu günü, Babil kralının hizmetindeki başmuhafız Nebuzaradan+ Yeruşalim’e girdi. 13  Yehova’nın evini,+ kralın evini, Yeruşalim’in tüm evlerini yaktı;+ önemli yapıların hepsini ateşe verdi.+ 14  Başmuhafızın beraberindeki Kalde ordusu, Yeruşalim’in çevresindeki tüm surları yıktı.+ 15  Başmuhafız Nebuzaradan yoksullardan bazılarını, şehir halkından geride kalanları,+ Babil kralına sığınan kaçakları ve usta zanaatçıların geri kalanını sürgüne götürdü.+ 16  Nebuzaradan memleketteki yoksulların bir kısmını zorunlu hizmet için bağcı ve çiftçi olarak orada bıraktı.+ 17  Kaldeliler Yehova’nın evinin bakır sütunlarını,+ Yehova’nın evindeki arabalarla+ bakır havuzu+ parçaladılar ve bu bakırın hepsini Babil’e götürdüler.+ 18  Hizmette kullanılan kovaları, kürekleri,+ fitil makaslarını,+ leğenleri,+ tasları ve tüm bakır takımları aldılar.+ 19  Başmuhafız+ has altın+ ve has gümüşten+ tüm takımları, leğenleri,+ ateş kaplarını, çanakları,+ kovaları, şamdanları,+ kâseleri, tasları aldı.+ 20  Kral Süleyman’ın Yehova’nın evi için yaptırmış+ olduğu iki sütuna,+ havuza+ ve altındaki on iki bakır boğaya,+ arabalara gelince, bu malzemelerde kullanılan bakırın ağırlığı ölçüye gelmezdi.+ 21  Her sütunun yüksekliği on sekiz arşın,+ çevresi ölçü ipiyle on iki arşındı,+ kalınlığı ise dört parmaktı, içi boştu. 22  Sütun başlıkları bakırdandı.+ Başlığın yüksekliği beş arşındı;+ üzeri çepçevre nar ve ağ motifleriyle bezenmişti;+ tamamen bakırdan yapılmışlardı. Diğer sütun da, nar motifleri+ de bunun tıpatıp aynısıydı. 23  Yanlarda doksan altı nar motifi vardı; ağın üzerinde çepçevre yüz nar motifi bulunuyordu.+ 24  Başmuhafız, yüksek kâhin Seraya’yı,+ ikinci kâhin Tsefanya’yı+ ve üç kapı bekçisini+ aldı. 25  Ayrıca şehirden, savaşçıların başına atanan bir saray memurunu, kralın şehirde bulunan yedi özel danışmanını,+ memleket halkından asker kaydeden ve ordu komutanının yazmanı olan görevliyi, memleket halkından olup şehrin içinde bulunan altmış adamı da aldı.+ 26  Başmuhafız Nebuzaradan+ bu kişileri yanına alıp Ribla’da+ bulunan Babil kralına götürdü. 27  Babil kralı Hamat+ diyarındaki Ribla’da+ hepsini vurup öldürdü.+ Böylece Yahuda halkı kendi toprağından sürüldü.+ 28  Nabukadrezar’ın sürgüne götürdüğü kişiler şunlardır: Yedinci yıl üç bin yirmi üç Yahudi.+ 29  Nabukadrezar’ın on sekizinci yılında,+ Yeruşalim’den sekiz yüz otuz iki can. 30  Nabukadrezar’ın yirmi üçüncü yılında, başmuhafız Nebuzaradan yedi yüz kırk beş canı sürgüne götürdü.+ Toplam dört bin altı yüz can. 31  En sonunda, Yahuda kralı Yehoyakin’in+ sürgünlüğünün otuz yedinci yılında, on ikinci ayın yirmi beşinci günü, Babil kralı Evil-merodak kral olduğu yıl, Yahuda kralı Yehoyakin’e lütfetti* ve onu hapishaneden çıkardı.+ 32  Ona iyi sözler söyledi ve tahtını Babil’de yanında bulunan+ diğer krallarınkinden daha yükseğe koydu. 33  Yehoyakin hapishane giysilerini üzerinden çıkardı+ ve ömrü boyunca+ her gün kralın sofrasında yemek yedi.+ 34  Ömrü boyunca, ölümüne kadar,+ Babil kralı tarafından ona sürekli olarak bir pay, günlük bir tayın verildi.

Dipnotlar

Yr 52:31 Sözcük anlamıyla, “Yehoyakin’in başını yükseltti”