Yeremya 26:1-24

26  Yahuda kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim’in+ saltanatının başlangıcında Yehova’dan gelen söz:  “Yehova şöyle diyor: Yehova’nın evinin avlusunda dur+ ve tapınmak için Yehova’nın evine tüm Yahuda şehirlerinden gelenler hakkında sana söylemeni buyurduğum sözleri onlara bildir.+ Tek söz bile atlama.+  Belki dinlerler de her biri kötü yolundan döner.+ Ben de yaptıkları kötülükler yüzünden başlarına getirmeyi düşündüğüm felaketten vazgeçerim.+  Onlara de ki, ‘Yehova şöyle diyor: Eğer Beni dinlemeyip size verdiğim+ kanuna uygun davranmazsanız,+  erkenden harekete geçip sizlere gönderdiğim halde şimdiye kadar dinlemediğiniz peygamber kullarımın sözlerine yine kulak asmazsanız,+  Ben de bu evi Şilo’daki+ gibi yaparım; bu şehri de yeryüzündeki tüm milletler arasında lanetli bir yer haline getiririm.’”+  Kâhinler, peygamberler ve halkın tümü Yeremya’nın, Yehova’nın evinde söylediği bu sözleri işitti.+  Yeremya, Yehova’nın halka söylemesini emrettiği her sözü söyleyince kâhinler, peygamberler ve tüm halk onu kıskıvrak yakalayıp “Öleceksin!”+ dediler.  “Neden Yehova’nın adını kullanarak ‘Bu ev Şilo’daki+ gibi olacak, bu şehir de öylesine harap olacak ki, içinde oturan kalmayacak’ diyorsun?” Ve bütün halk Yehova’nın evinde Yeremya’nın başına üşüştü. 10  Sonunda, bu sözler Yahuda yöneticilerinin kulağına gitti ve kralın evinden kalkıp Yehova’nın evine+ geldiler; Yehova’nın evindeki yeni kapının girişinde oturdular.+ 11  Kâhinler ve peygamberler, yöneticilere ve halka “Bu adam ölüm cezasını hak etti,+ çünkü şehrimiz aleyhinde peygamberlik ettiğini kendi kulaklarınızla duydunuz”+ dediler. 12  Bunun üzerine Yeremya bütün yöneticilere ve halka “Bu ev ve bu şehir hakkında işittiğiniz bütün sözleri size bildirmem için beni Yehova gönderdi”+ dedi. 13  “Artık yollarınızı düzeltin, doğru işler yapın+ ve Tanrınız Yehova’nın sözünü dinleyin ki, Yehova da başınıza getireceğini söylediği felaketten vazgeçsin.+ 14  Bana gelince, işte elinizdeyim.+ Size göre iyi ve doğru neyse bana onu yapın.+ 15  Yalnız şunu kesinlikle bilmelisiniz ki, eğer beni öldürürseniz, hem sizler hem de bu şehir ve içindekiler masum kanı dökmekten suçlu tutulur.+ Çünkü bu sözleri kulaklarınızla duymanız için beni size gerçekten Yehova gönderdi.”+ 16  O zaman, yöneticilerle+ halk, kâhinlere ve peygamberlere “Bu adama ölüm hükmü verilemez,+ çünkü bizimle Tanrımız Yehova adına konuştu”+ dediler. 17  Ayrıca, ülkenin ihtiyarlarından bazıları ayağa kalkıp tüm cemaate şunları dedi:+ 18  “Yahuda+ kralı Hizkiya’nın zamanında Moreşetli+ Mika+ peygamberlik edip tüm Yahuda halkına, ‘Göklerin hâkimi Yehova diyor ki, Sion tarla gibi sürülecek,+ Yeruşalim taş yığınına dönecek+ ve mabedin bulunduğu dağ ormanlık bir tepe gibi olacak’+ dediğinde, 19  Yahuda kralı Hizkiya ve Yahuda’da yaşayanlar onu öldürmüş müydü? Hizkiya Yehova’dan korkup Yehova’nın lütfunu dilememiş miydi?+ Böylece Yehova başlarına getireceğini söylediği felaketten vazgeçmişti.+ Bizse başımıza büyük bir felaket getirmeye çalışıyoruz.+ 20  Yehova adına peygamberlik eden bir adam daha vardı, Kiryat-yearimli+ Şemaya oğlu Uriya. O da Yeremya’nın dediklerini aynen söylüyor, bu şehir ve bu ülke aleyhinde peygamberlik ediyordu. 21  Ve Kral Yehoyakim+ ile tüm yiğit askerleri ve yöneticileri onun söylediklerini işittiler; kral onu öldürmek istedi.+ Uriya bunu duyunca korkup+ kaçtı, Mısır’a gitti. 22  Fakat Kral Yehoyakim Mısır’a adam gönderdi; onları Akbor+ oğlu Elnatan’la birlikte Mısır’a yolladı. 23  Uriya’yı Mısır’dan alıp Kral Yehoyakim’e getirdiler. Kral onu kılıçla öldürdü+ ve cesedini halk mezarlığına attı.” 24  Ancak, Şafan+ oğlu Ahikam+ Yeremya’ya arka çıktı; bu sayede Yeremya halkın eline düşüp öldürülmedi.+

Dipnotlar