Yeremya 41:1-18

41  Yedinci ayda, kraliyet soyundan+ gelen ve kralın ileri gelen memurlarından biri olan Elişama+ oğlu Netanya oğlu İsmail’le+ birlikte on adam+ Mitspa’ya+ Ahikam oğlu Gedalya’nın yanına geldi. Mitspa’da hep birlikte ekmek yediler.+  Sonra Netanya oğlu İsmail’le birlikte on adam yerlerinden kalkıp Şafan oğlu Ahikam oğlu Gedalya’yı kılıçla öldürdüler.+ Böylece İsmail, Babil kralının ülkenin başına getirdiği kişiyi öldürmüş oldu.+  Ayrıca Mitspa’da Gedalya’nın yanındaki bütün Yahudileri ve orada bulunan Kalde askerlerini de İsmail öldürdü.  Gedalya’nın öldürülmesinin ikinci günü, henüz bunu bilen kimse yokken,+  Şekem’den,+ Şilo’dan+ ve Samiriye’den+ sakallarını tıraş etmiş,+ giysileri yırtık, bedenlerinde yaralar açmış+ seksen adam geldi. Ellerinde Yehova’nın evine getirdikleri tahıl sunuları ve akgünlük+ vardı.  Netanya oğlu İsmail Mitspa’dan onları karşılamaya çıktı; ağlaya ağlaya yürüyordu.+ Karşılaştıklarında onlara “Ahikam oğlu Gedalya’nın yanına gelin” dedi.  Ama şehre girdiklerinde, Netanya oğlu İsmail yanındaki adamlarla birlikte onları öldürüp sarnıca attı.+  Fakat onların arasından on adam çıkıp İsmail’e “Bizi öldürme, kırda saklı hazinemiz, buğdayımız, arpamız, zeytinyağımız ve balımız var” demişti.+ Bunun üzerine İsmail vazgeçip onları kardeşleriyle birlikte öldürmemişti.  İsmail’in,+ öldürdüğü adamların cesetlerini attığı sarnıç büyük bir sarnıçtı; o sarnıcı Kral Asa, İsrail kralı Baaşa’nın korkusundan yaptırmıştı.+ Netanya oğlu İsmail onu cesetlerle doldurdu. 10  İsmail sonra başmuhafız Nebuzaradan’ın Ahikam oğlu Gedalya’nın gözetimine+ verdiği Mitspa’da artakalan halkı,+ kral kızlarını,+ Mitspa’da kalanların hepsini+ tutsak aldı. Netanya oğlu İsmail onları tutsak alıp Ammonoğulları tarafına geçmek için yola çıktı.+ 11  Bir süre sonra Kareah oğlu Yohanan+ ve beraberindeki ordu komutanları,+ Netanya oğlu İsmail’in yaptığı kötülüklerin hepsini duydular. 12  Bunun üzerine bütün adamlarını toplayıp Netanya oğlu İsmail’le savaşmaya gittiler; onu Gibeon’daki suların yanında buldular.+ 13  İsmail’in yanındaki halk, Kareah oğlu Yohanan’la beraberindeki ordu komutanlarını görünce sevindi. 14  Ve İsmail’in Mitspa’dan tutsak alıp götürdüğü insanlar+ geri dönüp Kareah oğlu Yohanan’ın yanına gittiler. 15  Netanya oğlu İsmail ise sekiz adamıyla Ammonoğullarına gitmek üzere Yohanan’ın önünden kaçtı.+ 16  Kareah oğlu Yohanan’la+ yanındaki ordu komutanları, Netanya oğlu İsmail’in Ahikam oğlu Gedalya’yı öldürdükten sonra+ Mitspa’dan alıp götürdüğü insanları, yiğitleri, savaşçıları, kadınları, küçük çocukları ve saray memurlarını onun elinden kurtarıp yanlarına aldılar, onları Gibeon’dan geri getirdiler. 17  Hep birlikte yola koyuldular ve daha ileriye gidip Mısır’a girebilmek için+ Beytlehem+ yakınlarında, Kimham’daki konaklama yerinde durdular. 18  Kaldeliler+ yüzünden kaçıyorlardı; Netanya oğlu İsmail Babil kralının ülkenin başına getirdiği+ Ahikam oğlu Gedalya’yı öldürdüğü için+ Kaldelilerden korkuyorlardı.+

Dipnotlar