Başlangıç 29:1-35

29  Yakup yoluna devam etti, Doğuluların+ memleketine geldi.  Ve başını kaldırıp baktığında kırda bir kuyu gördü. Kuyunun yanında üç koyun sürüsü yatıyordu; sürüleri bu kuyudan suvarırlardı.+ Kuyunun+ ağzında büyük bir taş vardı.  Tüm sürüler oraya toplanınca, çobanlar taşı kuyunun ağzından yuvarlar, sürüleri suvarırlardı. Sonra taşı yine yerine, kuyunun ağzına koyarlardı.  Yakup çobanlara “Kardeşlerim, nerelisiniz?” diye sordu. Onlar “Harranlıyız”+ dediler.  O zaman Yakup “Nahor’un+ torunu Laban’ı+ tanır mısınız?” dedi, onlar da “Tanırız” diye karşılık verdiler.  Bunun üzerine Yakup “O nasıl, iyi mi?”+ diye sordu, onlar da “İyidir. İşte kızı Rahel+ de koyunlarla geliyor”+ karşılığını verdiler.  Yakup “Bakın, akşama daha çok var” dedi, “Sürüleri toplama vakti değil. Koyunları suvarın da otlatmaya götürün.”+  Çobanlar şu karşılığı verdi: “Tüm sürüler toplanmadan ve taş kuyunun ağzından yuvarlanmadan olmaz. Ancak o zaman koyunları suvarabiliriz.”  Yakup onlarla konuşurken Rahel+ babasının koyunlarıyla geldi, çünkü çobanlık+ yapıyordu. 10  Yakup annesinin kardeşi Laban’ın kızı Rahel’i ve onun koyunlarını görünce hemen gidip kuyunun ağzındaki taşı yuvarladı ve Laban’ın koyunlarını suvardı.+ 11  Sonra Rahel’i öptü+ ve hıçkıra hıçkıra ağladı.+ 12  Yakup Rahel’e kendisinin Rebeka’nın oğlu, babasının akrabası+ olduğunu söyledi. Rahel de koşup bunları babasına anlattı.+ 13  Laban kız kardeşinin oğlu Yakup’la ilgili haberi duyar duymaz onu karşılamaya koştu.+ Onu görünce sarılıp öptü ve evine getirdi.+ Yakup olanları ona anlattı. 14  Laban “Sen benim etim kemiğimsin”+ dedi. Yakup onun yanında bir ay kaldı. 15  Sonra Laban ona “Akrabamsın+ diye bana karşılıksız mı hizmet edeceksin?”+ dedi. “Söyle ne ücret istersin?”+ 16  Laban’ın iki kızı vardı. Büyüğünün adı Lea,+ küçüğünün adı Rahel’di. 17  Lea’nın gözleri donuktu, fakat Rahel’in+ endamı ve yüzü güzeldi.+ 18  Yakup Rahel’e âşık olmuştu. Laban’a şu cevabı verdi: “Küçük kızın Rahel için sana yedi yıl hizmet ederim.”+ 19  O zaman Laban “Onu başka adama vermektense sana vermeyi tercih ederim.+ Yanımda kal” dedi. 20  Yakup Rahel için yedi yıl hizmet etti,+ fakat ona olan sevgisinden dolayı bu yıllar gözünde birkaç gün gibiydi.+ 21  Sonra Yakup Laban’a “Vakit doldu, karımı ver, onunla birlikte olayım”+ dedi. 22  Bunun üzerine Laban tüm yöre halkını toplayıp bir ziyafet verdi.+ 23  Fakat akşamleyin Yakup’la birlikte olması için ona kızı Lea’yı getirdi. 24  Laban hizmetçisi Zilpa’yı+ da kızı Lea’nın hizmetine verdi. 25  Sabah olunca Yakup baktı, yanındaki Lea’ydı! Bunun üzerine Laban’a “Bana bunu nasıl yaptın?” diye sordu, “Sana Rahel için hizmet etmemiş miydim? Neden beni kandırdın?”+ 26  Laban şu karşılığı verdi: “Bizim buralarda küçük kız büyüğünden önce verilmez. 27  Bu kızın düğün+ haftasını tamamla. Sonra öbür kızı da veririz, fakat yanımda yedi yıl daha hizmet edeceksin.”+ 28  Yakup onun dediğini yaptı; Lea’nın haftasını tamamladı, sonra Laban kızı Rahel’i ona eş olarak verdi. 29  Laban hizmetçisi Bilha’yı+ da kızı Rahel’in hizmetine verdi. 30  Yakup Rahel’le de birlikte oldu; onu Lea’dan daha çok sevdi.+ Ve Laban’a yedi yıl daha hizmet etti.+ 31  Yehova Lea’nın sevilmediğini* görünce, onun rahmini+ açtı, Rahel ise kısırdı.+ 32  Lea hamile kaldı; bir oğul doğurdu, adını Ruben*+ koydu; “Yehova acınacak halimi gördü,+ kocam artık beni sevecek” dedi. 33  Tekrar hamile kalıp bir oğul daha doğurdu ve “Yehova sevilmediğimi işittiği+ için bana bunu da verdi” dedi. Ve çocuğun adını Şimeon*+ koydu. 34  Yine hamile kalıp bir oğul daha doğurdu ve “Bu kez kocam bana bağlanacak, çünkü ona üç oğul doğurdum” dedi. Böylece çocuğa Levi*+ adı verildi. 35  Lea tekrar hamile kalıp bir oğul daha doğurdu. “Bu kez Yehova’ya övgüler sunacağım” diyerek çocuğun adını Yahuda*+ koydu. Bundan sonra bir süre çocuk doğurmadı.

Dipnotlar

Ba 29:31 “Lea’nın sevilmediğini”, sözcük anlamıyla, “Lea’dan nefret edildiğini”
Ba 29:32 Anlamı, “Bakın Bir Oğul!”
Ba 29:33 Anlamı, “İşitme”
Ba 29:34 Anlamı, “Bağlılık”
Ba 29:35 Anlamı, “Övülen”