Başlangıç 35:1-29

35  Sonra Tanrı Yakup’a “Kalk, Beytel’e git”+ dedi. “Orada otur; ağabeyin Esav’dan kaçarken+ sana görünen Tanrına orada bir sunak yap.”  Yakup ev halkına ve beraberindeki herkese “Yanınızda bulunan yabancı ilahları atın,+ kendinizi arındırın ve giysilerinizi değiştirin”+ dedi.  “Gelin Beytel’e gidelim. Sıkıntılı zamanlarımda bana cevap veren,+ gittiğim yolda benimle olan+ Tanrı’ya orada bir sunak yapacağım.”  Böylece yanlarında bulunan bütün ilahları+ ve kulaklarındaki küpeleri Yakup’a verdiler. Yakup onları Şekem yakınlarındaki büyük ağacın altına gömdü.+  Sonra hareket ettiler; çevredeki şehirleri Tanrı’nın dehşeti sarmıştı,+ bu nedenle Yakup’un oğullarının peşine düşmediler.  Sonunda Yakup ve beraberindekiler Kenan diyarındaki Luz’a+ (Beytel’e) geldi.  Yakup orada bir sunak yaptı, o yere El Beytel* adını verdi, çünkü ağabeyinden kaçtığı sırada Tanrı kendisine orada görünmüştü.+  Derken Rebeka’nın sütannesi Debora+ öldü; Beytel’in aşağı kesimlerinde büyük bir ağacın altına gömüldü. Bu nedenle ağaca Allon-bakut* adı verildi.  Yakup Paddan-aram’dan+ geldikten sonra Tanrı ona bir kez daha göründü ve onu kutsadı.+ 10  Tanrı ona “Senin ismin Yakup,+ fakat artık Yakup değil İsrail olacak” dedi. Ve ona İsrail adını verdi.+ 11  Sonra, “Ben Mutlak Güce Sahip Tanrı’yım”+ dedi. “Çocuklar sahibi ol ve çoğal. Senden* milletler ve bir halklar topluluğu meydana gelecek ve krallar doğacak.+ 12  İbrahim’e, İshak’a verdiğim diyarı sana vereceğim;+ senden sonra da soyuna+ vereceğim.” 13  Sonra Tanrı yükselerek, Yakup’la konuştuğu yerden ayrıldı.+ 14  Yakup Tanrı’nın kendisiyle konuştuğu yere bir taş dikti+ ve bu taşın üzerine dökme sunusu ve yağ döktü.+ 15  Yakup Tanrı’nın kendisiyle daha önce konuştuğu bu yere Beytel+ diyordu. 16  Sonra Beytel’den ayrıldılar. Efrat’a+ varmalarına epey yol varken, Rahel’in doğum sancıları başladı; zor bir doğumdu.+ 17  Sancılar içinde kıvranırken ebe ona “Korkma, bir oğlun daha oluyor”+ dedi. 18  Rahel ölmek üzereydi;+ can verirken+ çocuğun ismini Ben-oni* koydu; ancak babası ona Benyamin*+ dedi. 19  Rahel öldü ve Efrat (Beytlehem) yolunda gömüldü.+ 20  Yakup onun mezarına bir taş dikti. Rahel’in bu mezar taşı orada hâlâ durur.+ 21  Sonra İsrail gidip Eder Kulesinin+ ötesinde çadır kurdu. 22  İsrail o yörede konakladığı+ sırada, Ruben gidip babasının cariyesi Bilha’yla yattı ve İsrail bunu duydu.+ Yakup’un on iki oğlu vardı: 23  Lea’dan olan oğulları; İlk oğul Ruben,+ sonra Şimeon, Levi, Yahuda, İssakar ve Zebulun. 24  Rahel’den olan oğulları, Yusuf ve Benyamin. 25  Rahel’in hizmetçisi Bilha’dan olan oğulları, Dan ve Naftali. 26  Lea’nın hizmetçisi Zilpa’dan olan oğulları, Gad ve Aşer. Bunlar Yakup’un Paddan-aram’da doğan oğullarıydı. 27  Sonunda Yakup, İbrahim ve İshak’ın da yabancı+ olarak oturduğu Kiryat-arba+ (Hebron) yakınlarındaki Mamre’ye, babası İshak’ın yanına geldi.+ 28  İshak yüz seksen yıl yaşadı.+ 29  Yaşlı ve hayata doymuş bir adam olarak son soluğunu verip öldü; atalarına katıldı.+ Oğulları Esav ve Yakup onu gömdü.+

Dipnotlar

Ba 35:7 Anlamı, “Beytel’in Tanrısı”
Ba 35:8 Anlamı, “Ağlama Ağacı”
Ba 35:11 Sözcük anlamıyla, “belinden”; üreme organlarına atfeder.
Ba 35:18 Anlamı, “Kederimin Oğlu”
Ba 35:18 Anlamı “Sağ Elin Oğlu”