Başlangıç 41:1-57

41  Ve tam iki yıl sonra Firavun bir rüya gördü;+ rüyasında Nil Irmağının kıyısında duruyordu.  Nil Irmağından, güzel ve besili yedi inek çıkıp ırmak kenarındaki çayırda* otlamaya başladılar.+  Onların ardından Nil Irmağından yedi inek daha çıktı. Bunlar çirkin ve cılızdılar;+ gelip ırmağın kenarındaki diğer ineklerin yanında durdular.  Sonra çirkin, cılız inekler, güzel, besili inekleri yemeye başladı.+ O zaman Firavun uyandı.+  Firavun tekrar uykuya daldı ve bir rüya daha gördü. Tek saptan çıkan, güzel ve dolgun yedi başak vardı.+  Ve bunların ardından doğu rüzgârından kavrulmuş+ yedi cılız başak yetişti.+  Cılız başaklar, iri ve dolgun yedi başağı yuttu.+ O zaman Firavun uyandı; bu bir rüyaydı.  Sabahleyin Firavunun canı sıkkındı.+ Haber gönderip Mısır’ın tüm büyücü rahiplerini+ ve bilge adamlarını+ çağırdı. Rüyalarını onlara anlattı.+ Fakat hiçbiri Firavuna rüyaların yorumunu yapamadı.  O zaman başsâki+ Firavuna “Bugün suçlarımı anıyorum”+ dedi. 10  “Firavun hizmetkârlarına kızmıştı.+ Beni başmuhafızın evine bağlı hapishaneye attırmıştı;+ benimle birlikte başekmekçiyi de. 11  Sonra, ikimiz de aynı gece rüya gördük. Her birimizin rüyası farklı anlamlar taşıyordu.+ 12  Orada, bizimle birlikte, başmuhafızın+ hizmetkârlarından bir İbrani+ genç vardı. Rüyalarımızı ona anlattık,+ bize yorumlarını yaptı. Her birimizin rüyasına göre yorum yaptı. 13  Ve söylediklerinin hepsi çıktı; Firavun beni görevime geri getirdi,+ fakat başekmekçiyi astı.”+ 14  Firavun Yusuf’u derhal zindandan alıp getirmeleri için adam gönderdi.+ Yusuf tıraş olup+ giysilerini değiştirdi+ ve Firavunun huzuruna çıktı. 15  Firavun Yusuf’a “Bir rüya gördüm” dedi. “Fakat yorumlayacak kimse yok. Senin, anlatılan her rüyayı yorumlayabildiğini duydum.”+ 16  Bunun üzerine Yusuf şu karşılığı verdi: “Ben kimim ki! Firavuna esenlik mesajını bildirecek olan Tanrı’dır.”+ 17  Ve Firavun Yusuf’a şunları anlattı: “Rüyamda Nil Irmağının kıyısında duruyordum. 18  Irmaktan besili ve güzel yedi inek çıktı; ırmak kenarındaki çayırda otlamaya başladılar.+ 19  Onların ardından, ırmaktan yedi inek daha çıktı; bunlar çok çirkin ve cılızdı, berbat görünüyorlardı.+ Tüm Mısır diyarında onlar kadar çirkin inek görmedim. 20  Sonra, bir deri bir kemik kalmış bu çirkin inekler, ilk çıkan besili inekleri yemeye başladı.+ 21  Onları yiyip bitirdiler ama bu karınlarından hiç belli olmuyordu, çünkü tıpkı önceki halleri gibi kötü görünüyorlardı.+ O zaman uyandım. 22  Sonra rüyamda tek saptan çıkan, güzel ve dolgun yedi başak gördüm.+ 23  Onların ardından, doğu rüzgârından kavrulmuş,+ kurumuş yedi cılız başak yetişti. 24  Ve yedi cılız başak, yedi güzel başağı yuttu.+ Rüyayı büyücü rahiplere+ anlattım, fakat hiçbiri yorumlayamadı.”+ 25  Yusuf, “Firavunun gördüğü rüyaların anlamı birdir” dedi; “Tanrı yapacağı şeyleri Firavuna bildirmiş.+ 26  Yedi güzel inek yedi yıl demektir. Yedi güzel başak da yedi yıl demektir. Rüyaların anlamı birdir. 27  Onların ardından çıkan cılız, çirkin yedi inek, yedi yıl demektir. Doğu rüzgârından kavrulmuş+ yedi boş başak, yedi yıl kıtlık olacağını gösterir.+ 28  Firavuna diyeceğim şu ki, Tanrı yapacağı şeyi Firavuna gösterdi.+ 29  Tüm Mısır diyarında yedi yıl boyunca büyük bir bolluk yaşanacak. 30  Fakat ardından yedi yıl kıtlık olacak; Mısır diyarındaki tüm o bolluk unutulacak, kıtlık diyarı yiyip bitirecek.+ 31  Diyarın bir zamanlar içinde olduğu bolluk, ardından çıkan kıtlık yüzünden hatırlanmayacak, çünkü kıtlık çok şiddetli olacak. 32  Firavunun rüyayı iki kez görmesi, Tanrı’nın bu olayı gerçekleştirmekte kararlı olduğunu+ ve bunu bir an önce yapacağını gösterir. 33  Şimdi Firavun sağgörülü ve hikmetli bir adam bulsun, onu Mısır diyarının başına getirsin.+ 34  Firavun harekete geçip diyarda memurlar görevlendirsin+ ve yedi yıllık bolluk döneminde Mısır’da yetişen ürünün beşte birini alıp saklasın.+ 35  Memurlar gelecek bolluk yıllarında alınan bütün ürünü toplasın. Tahılı Firavunun eli altında şehirlerde erzak olarak depolayıp+ saklasınlar. 36  Toplanan ürün, Mısır topraklarında görülecek+ yedi yıllık kıtlık döneminde tüm diyar için erzak olacaktır. Böylece diyar kıtlıktan kırılmayacak.”+ 37  Firavun ve tüm hizmetkârları bu öneriyi uygun buldu.+ 38  Firavun hizmetkârlarına “Tanrı’nın ruhuna sahip böyle bir adam daha bulunabilir mi?” diye sordu.+ 39  Sonra Yusuf’a “Mademki Tanrı tüm bunları sana bildirdi,+ senin gibi sağgörülü ve hikmetli biri daha olamaz”+ dedi. 40  “Evimin idaresine sen geçeceksin;+ tüm halkım sana tam bir itaat gösterecek.+ Benim senden tek üstünlüğüm bu taht olacak.”+ 41  Sonra Firavun “Bak, seni tüm Mısır diyarının başına getiriyorum”+ dedi. 42  Mühür yüzüğünü+ parmağından çıkarıp Yusuf’un parmağına taktı. Ona has ketenden giysiler giydirdi ve boynuna altın kolye taktı.+ 43  Ayrıca onu kendisine ait olan ikinci şeref arabasına bindirdi;+ Yusuf’un önü sıra “Avrek!* diye bağırdılar. Böylece Firavun onu tüm Mısır diyarının başına geçirdi. 44  Sonra Firavun Yusuf’a “Firavun benim, fakat tüm Mısır diyarında kimse senin iznin olmadan bir işe kalkışmayacak”*+ dedi. 45  Ardından Firavun Yusuf’a Tsafenat-paneah* adını verdi. On şehrinin+ rahibi Poti-fera’nın kızı Asenat’la+ Yusuf’u evlendirdi. Ve Yusuf tüm Mısır diyarını dolaşmaya çıktı.+ 46  O, Mısır kralı Firavunun önüne çıktığında otuz yaşındaydı.+ Yusuf Firavunun huzurundan ayrıldıktan sonra tüm Mısır diyarını dolaştı. 47  Yedi yıllık bolluk döneminde toprak bol bol ürün verdi.+ 48  Yusuf yedi yılda Mısır diyarında elde edilen tüm ürünü toplayıp şehirlerde+ depoladı. Her şehrin çevresindeki tarlaların ürününü o şehirde depoladı.+ 49  Yusuf muazzam miktarda tahıl topladı;+ toplanan tahıl denizin kumu kadar çoktu. Sonunda tartmayı bıraktılar, çünkü tahıl tartılamayacak kadar çoktu.+ 50  Kıtlık döneminden önce, On şehrinin rahibi Poti-fera’nın kızı Asenat Yusuf’a iki oğul+ doğurdu. 51  Yusuf ilk oğluna, “Tanrı tüm sıkıntılarımı ve babamın bütün evini bana unutturdu”+ diyerek Manasse*+ adını verdi. 52  İkinci oğlunun adını Efraim*+ koydu, çünkü “Sefil düştüğüm diyarda Tanrı bana çocuklar verdi”+ dedi. 53  Ve Mısır diyarında yaşanan yedi yıllık bolluk dönemi sona erdi.+ 54  Ardından, Yusuf’un söylediği gibi yedi yıl sürecek kıtlık başladı.+ Kıtlık tüm memleketlere yayıldı, fakat Mısır’ın her yerinde yiyecek vardı.+ 55  Sonunda tüm Mısır diyarında da kıtlık başlayınca halk feryat edip Firavundan yiyecek istedi.+ Firavun tüm Mısırlılara “Yusuf’a gidin. O size ne derse öyle yapın” dedi.+ 56  Kıtlık bütün o toprakları sardı.+ Yusuf mevcut tüm tahıl ambarlarını açıp Mısırlılara tahıl sattı;+ çünkü kıtlık Mısır diyarını da pençesine almıştı. 57  Her memleketin insanı da Mısır’a gelip Yusuf’tan tahıl satın alıyordu; tüm memleketler kıtlığın pençesindeydi.+

Dipnotlar

Ba 41:2 Ya da, “sazlıkta”
Ba 41:43 Mısır dilinden İbraniceye çevriyazı şeklinde aktarılmış bu ifadenin kesin anlamı bilinmemektedir.
Ba 41:44 Sözcük anlamıyla, “kimse elini ya da ayağını oynatmayacak”
Ba 41:45 İbranilerin sözcüğün bu haliyle ilgili yorumlarına göre anlamı “Gizli Şeyleri Açıklayan.” Latince anlamı, “Dünyanın Kurtarıcısı”
Ba 41:51 Anlamı, “Unutturan”
Ba 41:52 Anlamı, “İki Kat Verimli; Verimli Diyar”