Başlangıç 46:1-34

46  Böylece İsrail tüm ev halkıyla birlikte toplanıp yola çıktı; Beer-şeba’ya+ geldi ve babası İshak’ın Tanrısına+ kurbanlar kesti.  Ve Tanrı geceleyin bir görüntüde İsrail’le konuştu;+ ona “Yakup, Yakup!” diye seslendi, o da “Efendim!”+ diye karşılık verince,  “Ben gerçek Tanrı’yım,+ babanın Tanrısıyım”+ dedi. “Mısır’a gitmekten korkma, çünkü seni orada büyük bir millet yapacağım.+  Seninle birlikte Ben de Mısır’a ineceğim, sonra seni mutlaka oradan çıkaracağım.+ Ve senin gözlerini Yusuf kapayacak.”+  Ve Yakup Beer-şeba’dan ayrıldı. İsrail’in oğulları, Firavunun babaları için gönderdiği arabalara Yakup’la birlikte kendi çocuklarını ve eşlerini bindirmişlerdi.+  Kenan diyarında edindikleri sürüleri ve malları da yanlarına almışlardı.+ Böylece Yakup tüm çocuklarıyla birlikte Mısır’a geldi.  Oğullarını, kızlarını, oğullarının oğullarını ve kızlarını; tüm çocuklarını yanında Mısır’a getirdi.+  İsrail’in, yani Yakup’un Mısır’a gelen oğullarının isimleri şunlardır:+ İlk oğlu Ruben.+  Ruben’in oğulları: Hanok, Pallu, Hetsron ve Karmi.+ 10  Şimeon’un+ oğulları: Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin,+ Tsohar ve Kenanlı bir kadından doğan Şaul.+ 11  Levi’nin+ oğulları: Gerşon,+ Kohat+ ve Merari.+ 12  Yahuda’nın+ oğulları: Er,+ Onan,+ Şela,+ Perets+ ve Zerah.+ Ancak, Er ve Onan Kenan diyarında ölmüştü.+ Perets’in oğulları: Hetsron+ ve Hamul.+ 13  İssakar’ın+ oğulları: Tola,+ Puva,+ Yob ve Şimron.+ 14  Zebulun’un+ oğulları: Sered, Elon ve Yahleel.+ 15  Bunlar, Yakup’un Lea’dan olan oğullarıdır;+ onlar ve kızı Dina,+ Paddan-aram’da doğdu. Yakup’un Lea’dan olan oğulları ve kızları, toplam otuz üç candı. 16  Gad’ın+ oğulları: Tsifyon, Haggi, Şuni, Etsbon, Eri, Arodi ve Areli.+ 17  Aşer’in+ oğulları: Yimna, Yişva, Yişvi ve Beria;+ kız kardeşleri: Serah. Beria’nın oğulları: Heber ve Malkiel.+ 18  Bunlar Laban’ın, kızı Lea’nın yanına verdiği Zilpa’nın+ oğullarıdır. Yakup’un Zilpa’dan olan çocukları on altı candı. 19  Yakup’un, karısı Rahel’den+ olan oğulları: Yusuf+ ve Benyamin.+ 20  Yusuf’un Mısır’da, On şehrinin rahibi Poti-fera’nın kızı Asenat’tan+ Manasse+ ve Efraim*+ adlı oğulları oldu. 21  Benyamin’in oğulları: Bela,+ Beker,+ Aşbel, Gera,+ Naaman,+ Ehi, Roş, Muppim,+ Huppim+ ve Ard. 22  Bunlar Yakup’un Rahel’den olan oğullarıdır; hepsi on dört candı. 23  Dan’ın+ oğulları: Huşim.+ 24  Naftali’nin+ oğulları: Yahtseel, Guni,+ Yetser ve Şillem.+ 25  Bunlar, Laban’ın, kızı Rahel’in yanına verdiği Bilha’nın+ oğullarıdır. Yakup’un Bilha’dan olan çocuklarının hepsi yedi candı. 26  Yakup’un oğullarının eşleri dışında, Mısır’a onunla gelen ve kendi soyundan*+ olan tüm canların sayısı altmış altıydı. 27  Yusuf’un Mısır’da doğan oğulları iki candı. Yakup’un Mısır’a gelen ev halkı toplam yetmiş* candı.+ 28  Yakup, Yusuf’la Goşen hakkında görüşmesi için Yahuda’yı+ önden gönderdi. Sonra Goşen diyarına+ geldiler. 29  Yusuf arabasını hazırlattı ve babası İsrail’i Goşen’de karşılamaya çıktı.+ Babasıyla karşılaşınca hemen boynuna sarılıp uzun uzun ağladı.+ 30  İsrail, Yusuf’a “Yüzünü gördüm, yaşıyorsun ya, artık huzur içinde ölebilirim”+ dedi. 31  Sonra Yusuf kardeşlerine ve babasının ev halkına, “Firavuna çıkıp,+ Kenan diyarında yaşayan kardeşlerimle babamın ev halkının buraya, yanıma geldiğini bildireyim”+ dedi. 32  “Hayvan yetiştirdiğiniz+ için çobanlık yaptığınızı;+ davarınızı, sığırınızı, elinizdeki her şeyi buraya getirdiğinizi söyleyeyim.+ 33  Ve olur da, Firavun sizi çağırır, ‘Ne işle uğraşırsınız?’ diye sorarsa, 34  ‘Atalarımız gibi biz kulların da çocukluktan beri hayvan yetiştirmekle uğraşırız’+ deyin ki, Goşen diyarında+ oturasınız. Çünkü Mısırlılara göre çobanlar iğrençtir.”+

Dipnotlar

Ba 46:20 Septuagint çevirisi “Efraim”den sonra beş isim daha sayar. Bu, İstefanos’un, Elçiler 7:14’te, neden 70 değil de 75 kişiden söz ettiğini açıklıyor. Anlaşılan o Septuagint çevirisinden alıntı yapmıştı.
Ba 46:26 Sözcük anlamıyla, “uyluğundan”
Ba 46:27 Septuagint çevirisine göre “yetmiş beş.” 20. ayetteki dipnota bakın.