Başlangıç 14:1-24

14  Şinar+ kralı Amrafel’in, Ellasar kralı Aryok’un, Elam+ kralı Kedorlaomer’in+ ve Goyim kralı Tidal’in+ hüküm sürdüğü dönemdi.  Bunlar, Sodom+ kralı Bera, Gomorra+ kralı Birşa, Adma+ kralı Şinab, Tseboyim+ kralı Şemeber ve Bela (Tsoar)+ kralıyla savaştılar.  Hepsi kuvvetlerini birleştirip+ Siddim Ovasına,+ Tuz Gölüne+ doğru yürüdüler.  O krallar on iki yıl Kedorlaomer’in boyunduruğu altında yaşamış, on üçüncü yıl başkaldırmışlardı.  On dördüncü yıl Kedorlaomer ve onunla birlik olan diğer krallar geldiler, Aşterot-karnaim’de+ Refaoğullarını, Ham’da Zuzları, Şave-kiryataim’de Emleri+  ve çölde El-paran’a+ dek uzanan Seir+ Dağlarında yaşayan Horileri+ kendi yurtlarında yenilgiye uğrattılar.  Sonra dönüp En-mişpat’a, Kadeş’e+ geldiler; Amalek+ topraklarında oturanları ve Hatsatson-tamar’da+ oturan Amorileri+ de yendiler.  Bunun üzerine Sodom kralı harekete geçti; ayrıca Gomorra kralı, Adma kralı, Tseboyim kralı ve Bela (Tsoar) kralı da onunla çıktı. Siddim Ovasında savaş düzeni aldılar.+  Karşılarında Elam kralı Kedorlaomer, Goyim kralı Tidal, Şinar kralı Amrafel ve Ellasar kralı Aryok+ vardı; dört kral beş kralla karşı karşıya geldi. 10  Siddim Ovası+ zift çukurlarıyla+ doluydu; Sodom ve Gomorra+ kralları kaçmaya başladı ve bu çukurlara düştüler; sağ kalanlar dağlara kaçtılar.+ 11  Savaşın galipleri Sodom ve Gomorra’nın tüm malını ve yiyeceğini alıp gitti.+ 12  Abram’ın kardeşinin oğlu Lût’u ve mallarını da alıp yollarına gittiler. Lût o sırada Sodom’da oturuyordu.+ 13  Onlardan kaçıp kurtulan bir adam gelip olanları İbrani Abram’a anlattı.+ Abram o sırada Eşkol ve Aner’in+ kardeşi Amori Mamre’nin+ arazisindeki büyük ağaçların orada konaklıyordu. Bunlar Abram’la anlaşıp birlik olmuşlardı. 14  Abram kardeşinin tutsak alındığını öğrendi.+ Bunun üzerine eğitimli adamlarını,+ kendi evinde doğmuş üç yüz on sekiz köleyi topladı+ ve onları Dan’a+ kadar takip etti. 15  Geceleyin kölelerinden oluşan güçleri kollara ayırarak+ üstlerine yürüdü ve onları yenilgiye uğrattı, sonra da Şam’ın kuzeyindeki Hobah’a dek kovaladı. 16  Abram tüm malları geri aldı;+ kardeşi Lût’u, onun mallarını, kadınları ve diğerlerini de kurtardı.+ 17  Abram Kedorlaomer’i ve onunla birlik olan diğer kralları yenilgiye uğratıp dönerken, Sodom kralı onu karşılamaya Şave’ye, Kral Ovasına çıktı.+ 18  Salem+ kralı Melkisedek+ de ekmek ve şarap getirdi;+ o Yüceler Yücesi Tanrı’nın kâhiniydi.+ 19  Melkisedek, Abram için hayırdua etti ve şunları söyledi: “Yeri göğü Yaratan Yüceler Yücesi Tanrı+Abram’a nimetler versin;+ 20  Düşmanlarını senin eline veren+Yüceler Yücesi Tanrı’ya şükrolsun.”+ Bunun üzerine Abram ona her şeyden ondalık verdi.+ 21  Sonra Sodom kralı, Abram’a “Canları+ bana ver, mallar sende kalsın” dedi. 22  O zaman Abram, Sodom kralına şu karşılığı verdi: “Yeri göğü Yaratan Yüceler Yücesi Tanrı Yehova’nın önünde el kaldırıp ant ederim ki,+ 23  ‘Abram’ı ben zengin ettim’ demeyesin diye, senden ne bir iplik ne de çarık bağı alacağım;+ senden asla bir şey almayacağım. 24  Evet kendim için hiçbir şey almayacağım!+ Gençler zaten yiyeceklerini yedi; sadece benimle birlikte gelen adamlar, Aner, Eşkol ve Mamre+ paylarını alsınlar.”+

Dipnotlar